Left-Banner
Right-Banner

Công nghệ Điện tử Truyền thông

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

TT

 Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Điện thoại Email
1

TS. Trương Tuấn Linh

Trưởng phòng/

Giảng viên

0986.729.868 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2

ThS. Nguyễn Hiền Trinh

Phó Trưởng phòng/

Giảng viên

0987.562.055 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3

ThS. Trần Kim Anh

Phó Trưởng phòng/

Chuyên viên

0915.122.276 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4

BS. Nguyễn Thị Song Loan

Trưởng Trạm Y tế/

Bác sĩ

0982.170.816 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5

ThS. Mạch Quý Dương

Giảng viên 0918.512.282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên 0947.816.885 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7

CN. Bùi Thị Ngọc Châu

Chuyên viên 0912.553.922 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8

CN. Lê Thị Thanh Huyền

Chuyên viên 0972.191.135

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ThS. Lê Thị Minh

Chuyên viên 0961.906.288 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10

Chu Thị Tâm

Cán sự 0919.882.365 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11

CN. Nguyễn Thanh Hường

Chuyên viên 0917.693.286

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

CN. Phạm Thị Hoàng Nương

Chuyên viên 094.992.0304 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13

CN. Thái Thị Loan

Chuyên viên 0987.783.483 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14

ThS. Bùi Thị Kiều Trang

Chuyên viên 0978.456.025 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15

Nguyễn Ngọc Hùng

Lái xe 0985.806.292 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Y tá 0975.022.358 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17

Vũ Thị Hải Yến

Y tá 0989.176.258 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18

Bùi Thị Giang

Y tá 0982.996.169 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19

Phạm Thị Hồng Thắm

Y tá 0169.570.7628 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20

20

Quản Thị Tố Quyên

Chuyên viên 0915.009.089 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

21

Vũ Minh Hoài

Chuyên viên 0983.404.919 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22

22

Nguyễn Thị Yến Ngọc

Chuyên viên 0986.081.886 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23

22

Lý Thị Linh

Chuyên viên 0988.225.603 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24

24

Nguyễn Thị Thúy Lan

Chuyên viên 01698403566 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC 

STT Nội dung công việc Chỉ đạo/Phụ trách Người thực hiện chính Người phối hợp/ thay thế Ghi chú
I CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ        
1 Công tác tuyển dụng, thi tuyển viên chức Đ/c Linh Đ/c Dương  Đ/c Thảo  
2 Thực hiện nghiệp vụ quản lý hồ sơ giấy của CBVC toàn trường (Bổ sung lý lịch CBVC hàng năm) Đ/c Linh Đ/c Huyền Đ/c Dương, Minh, Châu, Thảo, Quyên  
3 Thủ tục tiếp nhận, tiếp tục HĐLĐ, HĐLV Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Quyên, Đ/c Minh  
4 Công tác điều động Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
5 Công tác thuyên chuyển Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
6 Công tác thôi việc Đ/c  Linh, Đ/c Trinh Đ/c Dương Đ/c Quyên  
7 Công tác quy hoạch cán bộ Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
8 Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
9 Tổ chức bộ máy của trường Đ/c Linh Đ/c Thảo Đ/c Dương  
10 Thực hiện nghiệp vụ quản lý bảng chấm công toàn trường  Đ/c Trinh Đ/c Châu Đ/c Minh  
11 Nghỉ hưu, nghỉ mất sức Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c Châu, Dương, Minh  
12 Lập dự toán Đ/c Linh Đ/c Châu Đ/c Dương, Minh, Quyên, Thảo  
13 Đăng ký quỹ lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo Đ/c Trinh Đ/c Quyên  Đ/c Châu, Minh  
14 Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập Đ/c Linh Đ/c Châu Đ/c Dương  
15 Xây dựng đề án vị trí việc làm Đ/c Linh, Trinh Thảo, K Anh Cả phòng  
16 Đề án tinh giảm biên chế Đ/c Trinh Thảo Cả bộ phận  
           
II CÔNG TÁC HỌC TẬP BỒI DƯỠNG        
1 Thực hiện và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng văn bằng, chứng chỉ, thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước. Đ/c Linh Đ/c Minh Đ/c Quyên, Châu  
2 An ninh quốc phòng Đ/c Linh Đ/c Châu Đ/c Minh  
3 Thống kê, theo dõi cán bộ trong độ tuổi nhập ngũ, dân quân tự vệ. Đ/c Linh Đ/c Châu Đ/c Minh  
           
III CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH        
1 Công tác nâng lương, phụ cấp ưu đãi Đ/c Trinh Đ/c Quyên - Đ/c Dương, Minh, đ/c Châu, đ/c Thảo  
2 Trợ cấp, phúc lợi cho CBVC (ngày lễ, tết) Đ/c Trinh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
3 Xây dựng định mức giảng dạy hằng năm, kiểm tra số liệu thống kê giờ giảng của giảng viên Đ/c Trinh  Đ/c Quyên Đ/c Thảo, Minh, Châu  
4 Chi hỗ trợ, điều chỉnh HSL cho CBVC hoàn thành học tập bồi dưỡng theo đúng quy định. Đ/c Linh Đ/c Minh Đ/c Thảo, Quyên  
5 Nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng sức, nghỉ phép, nghỉ ốm Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c Châu  
6 Giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất. Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c Châu  
7 Làm thủ tục cấp mới sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c  Châu, Dương  
8 Báo tăng giảm bảo hiểm xã hội Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c Châu, Dương, Minh  
9 Chốt sổ BHXH cho nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ việc. Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c Châu, Dương, Minh  
10 Văn phòng phẩm cho GV, bảo hộ lao động. Đ/c Trinh Đ/c Dương - Đ/c Thảo  
           
IV CÔNG TÁC TĐKT, KỶ LUẬT        
1 Đánh giá, phân loại CBVC Đ/c Linh Đ/c Thảo Đ/c Minh, Quyên  
2 Thực hiện nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng;  Đ/c Linh Đ/c Thảo Đ/c Dương; Châu, Quyên  
3 Công tác kỷ luật. Đ/c Linh; đ/c Trinh Đ/c Thảo Đ/c Dương; Quyên  
           
V CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ, BA CÔNG KHAI        
1 Thực hiện tiêu chí 5.1; 5.2; 5.3 Đ/c Linh Đ/c Dương    
2 Thực hiện tiêu chí 2.1; 2.2; 2.3; 2.6 Đ/c Trinh Đ/c Thảo    
3 Thực hiện tiêu chí 5.4; 5.5; 5.6 Đ/c Linh Đ/c Quyên    
4 Thực hiện tiêu chí 5.7; 5.8 Đ/c Linh Đ/c Minh    
5 Thực hiện nghiệp vụ công tác đánh giá, phân loại viên chức toàn trường. Đ/c Linh Đ/c Thảo    
6 Công tác ba công khai hàng năm về đội ngũ Đ/c Trinh Đ/c Dương    
7 Ba công khai về lý lịch cán bộ Đ/c Trinh Đ/c Châu Đ/c Quyên  
           
VI CÔNG TÁC TIN HỌC HÓA P. HCTC        
1 Thực hiện nghiệp vụ quản lý dữ liệu thuộc Phần mềm Quản lý nhân sự. Đ/c Linh, Trinh Đ/c Minh - Đ/c Quyên  
2 Tham mưu, phân tích, xây dựng, quản lý phần mềm của phòng. Đ/c Linh, Trinh, Kim Anh Đ/c Minh Đ/c Dương, Quyên  
           
VII CÔNG TÁC KHÁC        
1 Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Trưởng, phó phòng giao cho Đ/c Linh, đ/c Trinh, K Anh Đ/c Dương, Minh, Thảo, Châu, Quyên    
2 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Đ/c Trinh Đ/c Châu Đ/c Dương  
3 Theo dõi, cập nhật tiến độ các Công việc của TCCB Đ/c Linh; đ/c Trinh Đ/c Minh Đ/c Châu  
4 Theo dõi văn bản đi, đến, Email Đ/c Linh; đ/c Trinh Đ/c Châu Đ/c Minh  
           
VIII CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ        
1 Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax,… Đ/c Kim Anh Đ/c Hường Đ/c Nương  
2 Scan văn bản đến, tài liệu… cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý văn bản và nhập trên Excell Đ/c Kim Anh Đ/c Nương Đ/c Loan  
3 Trình BGH văn bản đến, tài liệu… qua email và chuyển đến các bộ phận có liên quan để xử lý, giải quyết Đ/c Kim Anh Đ/c Kim Anh Đ/c Linh, Đ/c Hiền Trinh  
4 Kiểm tra hình thức, thể thức, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình,... nội bộ Đ/c Kim Anh Đ/c Hường    
5 Chuyển công văn, tài liệu, thư tín, fax,... đi - đến, trong và ngoài trường Đ/c Kim Anh Đ/c Hường Đ/c Nương  
6 Theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định Đ/c Kim Anh Đ/c Hường Đ/c Nương  
7 Quản lý và sử dụng con dấu của trường theo quy định hiện hành (quản lý, đóng dấu, đề xuất làm dấu mới, hủy dấu cũ…) Đ/c Kim Anh Đ/c Hường    
8 Cấp GGT, GĐĐ cho CBVC được cử đi công tác; ký xác nhận GĐĐ cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường Đ/c Kim Anh Đ/c Hường Đ/c Nương  
9 Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ theo đúng quy định (xây dựng quy định về lưu trữ, triển khai công tác lưu trữ, tập hợp hồ sơ và scan, sắp xếp lưu hồ sơ trên phần mềm…) Đ/c Kim Anh Đ/c Nương Đ/c Loan  
10 Tổng hợp tư liệu, đề án, báo cáo... của các đơn vị trong trường (xây dựng quy định; triển khai công tác tổng hợp, lưu trữ báo cáo của các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường hằng năm) Đ/c Kim Anh Đ/c Nương Đ/c Hường Không lưu các đề án do đơn vị soạn thảo không lấy số tại Văn thư và không nộp lưu
11 Lập Kế hoạch mua Báo, tạp chí hằng năm trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, trình BGH duyệt Đ/c Kim Anh Đ/c Hường Đ/c Nương  
12 Đặt báo, nhận báo, tạp chí và chuyển đến các đơn vị; thực hiện thủ tục thanh toán theo Quý Đ/c Kim Anh Đ/c Hường Đ/c Nương  
13 Lập Kế hoạch đặt in phong bì trên cơ sở nhu cầu, yêu cầu sử dụng thực tế, trình BGH phê duyệt; thực hiện thủ tục thanh toán Đ/c Kim Anh Đ/c Hường Đ/c Nương  
14 Phối hợp đơn vị ngoài (Bưu điện) thực hiện chuyển phát nhanh công văn, giấy tờ, phục vụ các đợt tuyển sinh; thực hiện thủ tục thanh toán theo tháng, quý, năm Đ/c Kim Anh Đ/c Hường Đ/c Nương  
15 Ký xác nhận và bàn giao thư, bưu kiện cho SV Đ/c Kim Anh Đ/c Hường Đ/c Nương  
           
IX CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP        
1 Đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp BGH xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên mọi mặt hoạt động của trường, đồng thời theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó Đ/c Tuấn Linh Theo phân công của Trưởng phòng tùy theo chương trình cụ thể    
2 Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong trường giúp BGH làm việc trong hội nghị giao ban hàng tháng Đ/c Tuấn Linh Đ/c Kim Anh    
3 Tổ chức các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của trường; dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, báo cáo đột xuất,  cung cấp số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên Đ/c Tuấn Linh Theo phân công của Trưởng phòng tùy theo chương trình cụ thể    
4 Lập lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Đ/c Kim Anh Đ/c Kim Anh    
           
X CÔNG TÁC VĂN PHÒNG, LỄ TÂN        
1 Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải theo kế hoạch công tác của trường Đ/c Kim Anh Đ/c Kim Anh    
2 Lập lịch, viết lệnh điều xe trên cơ sở lịch công tác của các đơn vị; theo dõi và tổng hợp lệnh điều xe theo tháng, năm; lập Báo cáo cấp trên cuối năm dương lịch Đ/c Kim Anh Đ/c Kim Anh    
3 Nhận lệnh điều xe; sử dụng xe theo lệnh - lịch công tác; tổng hợp lệnh, hoàn tất các thủ tục thanh toán xăng xe hằng tháng Đ/c Kim Anh Đ/c Hùng    
4 Quản lý, sử dụng, theo dõi, đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô định kỳ Đ/c Kim Anh Đ/c Hùng    
5 Phối hợp các đơn vị trình kế hoạch thuê xe (khi xe trường bận); lập chứng từ thanh toán Đ/c Kim Anh Đ/c Loan    
6 Quản lý và sử dụng máy photo, máy scan (trực tiếp sử dụng, theo dõi định mức sử dụng giấy photo của toàn trường; đề xuất giải pháp tiết kiệm, tránh lãng phí VPP) Đ/c Kim Anh Đ/c Loan, Đ/c Nương    
7 Tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho Ban Giám hiệu và các phòng chức năng Đ/c Kim Anh Đ/c Loan Đ/c Nương  
8 Trình kế hoạch và dự trù kinh phí chế độ xăng xe BGH hằng quý, chè uống các đơn vị 6 tháng/lần); theo dõi và tổng hợp định mức sử dụng, lập chứng từ thanh toán điện thoại của các đơn vị hằng tháng, điện thoại CBCC hằng năm theo Quy định) Đ/c Kim Anh Đ/c Loan Đ/c Nương  
9 Trình Hiệu trưởng và Thông báo tới các đơn vị về kế hoạch và chế độ hiếu, hỉ trong & ngoài trường theo yêu cầu của hiệu trưởng Đ/c Kim Anh Đ/c Nương Đ/c Loan Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan theo chỉ đạo của BGH
10 Tổng hợp chứng từ các chương trình, lễ, tết của nhà trường Đ/c Kim Anh Đ/c Loan Đ/c Nương  
11 Đón tiếp khách trong nước đến trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc Đ/c Kim Anh Đ/c Kim Anh Đ/c Nương Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan
12 Tổ chức thực hiện, chuẩn bị công tác hậu cần trong các Hội nghị, Lễ, Tết và ngày kỷ niệm theo quy định  Đ/c Kim Anh Đ/c Kim Anh Đ/c Nương  
13 Thực hiện cập nhật, phối hợp đăng tải thông tin của Phòng lên Website khi có yêu cầu của Trưởng phòng Đ/c Kim Anh Đ/c Nương Đ/c Loan  
           
XI CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ        
1 Thực hiện Tiêu chuẩn 1 Đ/c Kim Anh      
2 Thực hiện Tiêu chí 2.4, 2.7 Đ/c Kim Anh Đ/c Nương    
           
XII CÔNG TÁC PHÒNG BỆNH        
1 Kiểm tra vệ sinh môi trường  Đ/c Loan     Phối hợp với các đơn vị có liên quan
  Nhà làm việc C1; Ký túc xá A4, A5, A6   Đ/c Huyền    
  Giảng đường C5; Ký túc xá dãy A1, A2, A3   Đ/c Yến    
  Giảng đường C3; Ký túc xá A7,A8,A9   Đ/c Giang    
  Giảng đường C2, C4; Ký túc xá A10, A11   Đ/c Thắm    
2 Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, căn tin  Đ/c Loan Đ/c Huyền, Giang, Yến, Thắm   Phồi hợp các đơn vị liên quan
3 Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Huyền văn bản, Băng rôn, khẩu hiệu,  lên lớp đầu khóa …
4 Tổ chức thực hiện phòng chống dịch: Phun thuốc phòng dịch, diệt chuột… Đ/c Loan Đ/c Yến, Đ/c Huyền Đ/c Giang, Đ/c Thắm Phối hợp thuê lao động ngoài
5 Xét nghiệm nước sinh hoạt Đ/c Loan Đ/c Huyền Đ/c Yến  
           
XIII CÔNG TÁC KHÁM BỆNH        
1 Khám bệnh, kê đơn hàng ngày Đ/c Loan Đ/c Loan    
2 Cấp thuốc theo đơn Đ/c Loan Đ/c Thắm    
3 Vào bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh hàng ngày Đ/c Loan Đ/c Huyền, Đ/c Yến    
4 Xác nhận nghỉ ốm hưởng BHXH cho CBVC; SV Đ/c Loan Đ/c Loan    
5 Thực hiện y lệnh của bác sĩ về kỹ thuật chuyên môn: tiêm, truyền, thay băng… Đ/c Loan Đ/c Huyền, Giang, Yến, Thắm    
6 Tổ chức khám sức khỏe nhập học cho SV Đ/c Loan Đ/c Loan Cả Trạm Phối hợp với đơn vị khám SK
7 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC, HSSV Đ/c Loan Đ/c Loan Cả Trạm Phối hợp với đơn vị khám SK
8 Rà soát tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC Đ/c Loan Đ/c Yến Đ/c Giang, Đ/c Huyền Phối hợp với đơn vị khám SK
9 Quản lý hồ sơ sức khỏe Đ/c Loan      
10 Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV  Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN Đ/c Loan Đ/c Huyền    
11 Quản lý hồ sơ sức khỏe CBVC Trường Đại học Công nghệ thông tin và TT Đ/c Loan Đ/c Yến    
12 Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV Trường Đại học Công nghệ thông tin và TT Đ/c Loan Đ/c Giang    
           
XIV CÔNG TÁC TRỰC CẤP CỨU Đ/c Loan Đ/c Loan, Huyền, Giang    
           
XV CÔNG TÁC BÁO CÁO SỬ DỤNG THUỐC        
1 Dự trù, kiểm kê báo cáo sử dụng thuốc các nguồn  hàng tháng Đ/c Loan      
  - BHYT 20% CB &  HSSV Đ/c Loan Đ/c Giang Đ/c Yến  
  - BHYT  7%  HSSV Đ/c Loan Đ/c Huyền Đ/c Yến  
  - Sự nghiệp Đ/c Loan Đ/c Yến Đ/c Huyền  
2 Nhập hồ sơ khám chữa bệnh nguồn BHYT 20% CB & HSSV lên cổng thông tin Giám định BHXH hàng ngày Đ/c Loan Đ/c Giang Đ/c Yến  
3 Vào sổ cấp phát thuốc 3 nguồn Đ/c Loan Đ/c Thắm    
4 Vào sổ nhập thuốc 3 nguồn Đ/c Loan Đ/c Thắm    
           
XVI CÔNG TÁC KHÁC        
1 Xây dựng nội dung, kinh phí hoạt động của Trạm y tế cho từng năm học Đ/c Loan Đ/c Loan    
2 Tuyên truyền vận động HSSV tham gia BHYT Đ/c Loan Đ/c Loan Huyền  
3 Theo dõi tài sản; trang thiết bị y tế nguồn BHYT Đ/c Loan Đ/c Huyền    
4 Phục vụ y tế các đợt thi tuyển, các phong trào thể thao trong và ngoài trường Đ/c Loan Đ/c Yến, Đ/c Thắm Đ/c Huyền, Đ/c Giang  
5 Theo dõi chấm công lao động, theo dõi công văn đến, ký giao nhận hồ sơ sức khỏe  Đ/c Loan Đ/c Yến Đ/c Huyền  

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu hành chính

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu Tổ chức cán bộ

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu Thi đua khen thưởng

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama