Left-Banner
Right-Banner

Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH CBVC PHÒNG THỰC HÀNH, TRIỂN KHAI CNTT & TT

(Kèm theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN ngày 11/8/2011 của Đại học Thái Nguyên)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Điện thoại

Email

1

Đỗ Thị Bắc

Trưởng phòng

0968.898.888

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Ngọc Hoan

Phó trưởng phòng

0982.909.386

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hà Mỹ Trinh

Giảng viên

0945.740.222

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Thúy Lan

GV HDTH

01698.403.566

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thành Trung

GV HDTH

0988.093.862

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Dương Thu Mây

Giảng viên

0989.086.222

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Bùi Phương Thảo

GV HDTH

0978.656.037

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Đặng Ngọc Linh

GV HDTH

0914.896.111

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Phạm Thị Mai Hương

Chuyên viên

0922.551.666

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Mã Văn Du

Kỹ sư

0915.564.332

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn An Khánh

Kỹ sư

0989.166.111

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Trịnh Văn Giác

Kỹ sư

0927.341.267

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Đào Huy Hiệu

Kỹ sư

0987.244.699

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Trần Thị Thu Trang

Kỹ sư

0973.128.747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Trần Ngọc Ân

Kỹ thuật viên

01653.839.336

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Xuân Trường

Kỹ thuật viên

0976.179.878

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Mai Ngọc Hân

Kỹ thuật viên

0969.69.33.66

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Đỗ Thu Hoài

Kỹ thuật viên

0984.672.262

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Trần Xuân Trường

Kỹ thuật viên

0986.158.668

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Đặng Thị Thảo

Kỹ thuật viên

0979.398.856

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Đồng Văn Tuấn

Kỹ sư

0987.488.566

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Thị Ngà

Kỹ thuật viên

0916.123.007

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Dương Minh Quốc

Nhân viên

01634.197.792

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama