relojes
Left-Banner
Right-Banner

Phòng Quản trị - Phục vụ

 

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG

Phòng Quản trị - Phục vụ được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ- ĐHTN ngày 04/03/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chung

Địa chỉ: Phòng 103 - Nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Tên phòng: Quản trị - Phục vụ

Điện thoại: 02803.904 389

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

qtpv

1. Chức năng

Phòng Quản trị - Phục vụ thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác Quản trị, phục vụ và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác quản trị cơ sở vật chất và công tác phục vụ

- Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng, đất đai thuộc phạm vi diện tích được giao; ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm đất đai, bảo đảm toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý.

- Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị, vật tư theo quy định.

- Tổ chức quản lý sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của trường.

- Lập kế hoạch xây dựng cơ bản, sửa chữa và mua sắm tài sản, các trang thiết bị phục vụ công tác của trường.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức nghiệm thu các công trình mới được xây dựng, sửa chữa, cải tạo; nhận bàn giao và đưa các công trình đó vào sử dụng.

- Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các phương án đầu tư liên doanh, liên kết hoạt động dịch vụ phục vụ các hoạt động chung của nhà trường.

- Phối hợp với bộ phận liên quan để tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

- Xây dựng các quy định, nội quy quy chế về quản lý tài sản, các trang thiết bị của nhà trường.

- Lập kế hoạch dự trù và cấp phát VPP cho CBVC trong trường.

- Quản lý trang thiết bị văn phòng và lễ tân đảm bảo yêu cầu vật chất phục vụ mọi hoạt động, công tác của Hiệu trưởng cùng các Phó Hiệu trưởng và các phòng chức năng.

- Bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, các lớp bồi dưỡng cán bộ, các hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn, tiếp khách của trường.

- Xây dựng quy chế và đề xuất biện pháp thực hiện an toàn và bảo hộ lao động trong trường; tổ chức việc kiểm tra thường xuyên công tác an toàn lao động ở các đơn vị, xử lý kịp thời các vụ việc tai nạn lao động.

- Chủ trì tổ chức, thiết kế panô, áp phích, khẩu hiệu, băng cờ, đèn trang trí, âm thanh ánh sáng… phục vụ các hoạt động của trường đảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức trang trí khánh tiết trong các ngày lễ lớn và đón tiếp các đoàn khách.

b) Công tác vệ sinh môi trường

- Tổ chức thực hiện các công tác vệ sinh công cộng tại khu nhà làm việc, nhà thực hành thí nghiệm.

- Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch trồng cây xanh, cây cảnh; xây dựng, tôn tạo và bảo dưỡng hệ thống hồ sinh thái, đài phun nước.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác vệ sinh môi trường đảm bảo mỹ quan, xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên của trường.

c) Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, FAX, E-MAIL

Đơn vị: Phòng Quản trị - Phục vụ 

TT Họ tên Chức vụ/
chức danh
Ngày, tháng,
 năm sinh
Điện thoại Di động E-mail
Cơ quan Nhà riêng
1 Nguyễn Xuân Hương Trưởng phòng 10/28/1975 3904379   0979 808 433 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,vn
2 Phạm Bá Trường Chuyên viên 6/29/1979 3904389 6577689 0948 033 449 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Mã Văn Du Chuyên viên 1/2/1981 3904389   0918 658 939 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ngô Hoàng Thơ Chuyên viên 12/14/1985 3904389   0916 939 226 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Ngọc Đĩnh Nhân viên 4/10/1974 3904389 3544465 0985 602 734 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trần Xuân Thái Nhân viên 6/14/1961 3904389 3752699 0904 028 456 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Thu Hương Chuyên viên 2/4/1980 3904389   0916 604 616 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Dương Văn Tố Nhân viên 7/24/1980 3700636   01686 323 339 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Văn Cảnh Nhân viên 7/5/1982 3904389   0978 661 373 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Nguyễn Viết Dũng Nhân viên 10/11/1985 3904389   0974 369 701 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Nguyễn Đình Quế Nhân viên 2/3/1977 3904389   0913 045 446 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Dương Ngọc Khánh Nhân viên 11/4/1986 3904389   0913 828 846 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Nguyễn Nam Thái Nhân viên 2/25/1986 3904389   0972 735 521 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Lê Ngọc Hà Nhân viên 5/28/1983 3904389   0986 953 473 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Đinh Thị Thủy Nhân viên 9/22/1969 3904389   01629 959 297 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Trần Thị Lệ Thi Nhân viên 6/16/1977 3904389   0988 297 820 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Lương Thị Thêu Chuyên viên 3/20/1987 3904389   0983 721 485 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Pin It

khcn 

Banner

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama