relojes
Left-Banner
Right-Banner

Danh mục hội nghị, hội thảo đã tổ chức

DANH MỤC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC

STT TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU
1 Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin 14/12/2002 Khoa CNTT 30
2 Hội thảo Quốc giavề công nghệ thông tin “Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin” 07/2003 Núi Cốc 200
3 Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin 14/12/2004 Khoa CNTT 35
4 Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin 14/12/2005 Khoa CNTT 45
5 Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin 14/12/2006 Khoa CNTT 55
6 Hội thảo Quốc giavề công nghệ thông tin“Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành tại trường đại học” 07-08/12/2007 Khoa CNTT 150
7 Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin 14/12/2008 Khoa CNTT 70
8 Hội thảo Quốc giavề công nghệ thông tin“Công nghệ 3D và ứng dụng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế xã hội” 19-20/12/2009 Khoa CNTT 160
9 Hội thảo khoa học về “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học” 17-18/12/2010 Khoa CNTT 50
10 Hội nghị Nghiên cứu khoa học 12/05/2011 Khoa CNTT 235
11 Hội nghị tập huấn công tác KHCN 06/12/2011 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông 45
12 Hội thảo khoa học lần thứ 10 ICTC2011 04/01/2012 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông 65
13 Hội thảo về xây dựng và phát triển vườn ươm công nghệ 06/01/2012 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông 42
14 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2012 06/2012 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông 50
15 Hội nghị Nghiên cứu sinh 2012 09/2012 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông 30
16 Triển lãm KHCN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ ĐHTN 2012 02/11/2012 Đại học Thái Nguyên 40
17 Hội thảo Khoa học lần thứ 11 ICTC2012 12/2012 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông 50
18 Hội Nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2013 06/2013 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông 60
19 Hội nghị Nghiên cứu sinh 2013 09/2013 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông 50

20

Hội thảo Khoa học có yếu tố Quốc tế 2013 14/12/2013 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Hồng Hà Trung Quốc 190
21 Hội thảo có yếu tố Quốc tế Chuẩn tin học trong y tế dành cho các nước có thu nhập trung bình và thấp 12/02/2014 Trường Đại học CNTT&TT 70
22 Ngày hội Máy tính cho cuộc sống năm 2014 21/03/2014 Trường Đại học CNTT&TT 100
23 Triển lãm Thành tựu KHCN – Đại học Thái Nguyên 2-3/04/2014 Đại học Thái Nguyên  
24 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2014 5/2014 Trường Đại học CNTT&TT 70
25 Hội nghi Khoa học Quốc gia lần thứ 7: Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2014 6/2014 Trường Đại học CNTT&&TT 400
26 Hội nghị Nghiên cứu sinh năm 2014 9/2014 Trường Đại học CNTT&&TT 60
27 Hội thảo có yếu tố quốc tế về GIS và Công nghệ cao 03-04/11/2014 Trường Đại học CNTT&&TT 190
28 Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm 2014-2015 16/6/2015 Trường Đại học CNTT&&TT 90
29 Hội nghị Nghiên cứu sinh năm 2015 9/2015 Trường Đại học CNTT&&TT 40
30 Hội thảo khoa học "Nghiên cứu phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn " 14/12/2015 Trường Đại học CNTT&&TT 110
31 Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 27/5/2016 Trường Đại học CNTT&&TT 90

 

Pin It

khcn 

Banner

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama