Left-Banner
Right-Banner

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

 Biểu mẫu 02 - ĐHTN (Kèm theo Công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

 THÔNG BÁO Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019 (Số liệu tính đến 15/10/2018)

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lý lịch khoa học
Nam Nữ
(1) (2) (3) (4)  
1 Khối ngành I: Không có   
2 Khối ngành II: 09 giảng viên   
1 Đỗ Thị Bắc   25/04/1970 Tải về
2 Nguyễn Văn Việt 11/06/1986   Tải về
3 Nguyễn Lan Oanh   23/10/1983 Tải về
4 Đỗ Thị Phượng   19/08/1985 Tải về
5 Trịnh Ngọc Hà 21/09/1986   Tải về
6 Dương Thị Thúy Nga   21/07/1990 Tải về
7 Tạ Thị Thảo   22/09/1989 Tải về
8 Phạm Thị Ngọc Anh    25/10/1982 Tải về
9 Vũ Sơn Tùng 10/08/1990   Tải về
3 Khối ngành III: 40 giảng viên  
10 Nguyễn Văn Huân 10/08/1979   Tải về
11 Vũ Xuân Nam 10/10/1984   Tải về
12 Lê Triệu Tuấn 27/01/1984   Tải về
13 Nguyễn Thị Thanh Thủy   25/11/1980 Tải về
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền   15/09/1982 Tải về
15 Lê Thị Hằng   30/03/1990 Tải về
16 Đỗ Thị Quyên   28/04/1991 Tải về
17 Nguyễn Văn Giáp 27/10/1984   Tải về
18 Đàm Thị Phương Thảo   04/09/1990 Tải về
19 Nguyễn Thị Kim Tuyến   04/11/1990 Tải về
20 Nguyễn Thu Hằng   14/04/1987 Tải về
21 Lý Thu Trang   12/01/1989 Tải về
22 Lê Anh Tú 07/05/1987   Tải về
23 Đỗ Văn Đại 26/02/1986   Tải về
24 Trương Tuấn Linh 22/08/1982   Tải về
25 Bùi Ngọc Tuấn 02/04/1961   Tải về
26 Mai Ngọc Anh 10/03/1960   Tải về
27 Đinh Thị Nguyên   11/09/1983 Tải về
28 Lê Hoài Giang   19/09/1990 Tải về
29 Bùi Lê Hà Ninh   07/12/1990 Tải về
30 Phan Thị Hiền   30/03/1988 Tải về
31 Tạc Thị Minh Huyền   27/07/1992 Tải về
32 Hà Văn Vương 05/05/1990   Tải về
33 Đỗ Thị Diệu Thu   05/12/1991 Tải về
34 Trần Hồng Thái 29/09/1991   Tải về
35 Bùi Quỳnh Trang   19/05/1991 Tải về
36 Lã Thị Quỳnh Mai   08/11/1992 Tải về
37 Lê Thị Mai Châm   27/04/1991 Tải về
38 Phan Thị Thanh Huyền   26/08/1986 Tải về
39 Đỗ Năng Thắng 07/02/1985   Tải về
40 Đào Thế Huy 23/05/1984   Tải về
41 Trần Thu Phương   17/10/1984 Tải về
42 Đinh Thị Ngọc Oanh   15/09/1985 Tải về
43 Nguyễn Thị Hằng   10/04/1983 Tải về
44 Ngô Mai Phương   18/10/1993 Tải về
45 Đặng Thương Hoài Linh   15/05/1991 Tải về
46 Phan Thị Vân Giang   02/03/1981 Tải về
47 Nguyễn Tiến Mạnh 17/10/1990   Tải về
48 Đặng Thị Vân Anh   07/09/1990 Tải về
49 Nguyễn Ngọc Quỳnh   01/07/1991 Tải về
4 Khối ngành IV: Không có   
5 Khối ngành V: 168 giảng viên  
50 Vũ Vinh Quang 26/09/1957   Tải về
51 Quách Xuân Trưởng 03/08/1978   Tải về
52 Phạm Thị Thương   07/03/1979 Tải về
53 Bùi Thị Thanh Xuân   01/05/1981 Tải về
54 Hà Thị Thanh   22/12/1982 Tải về
55 Ngô Thị Lan   03/11/1980 Tải về
56 Nguyễn Thị Linh   22/12/1984 Tải về
57 Nguyễn Thị Tính   07/08/1982 Tải về
58 Nguyễn Kim Sơn   01/11/1985 Tải về
59 Nguyễn Quang Hiệp 16/12/1986   Tải về
60 Bùi Quy Anh 20/12/1984   Tải về
61 Dương Thúy Hường   08/09/1985 Tải về
62 Đinh Xuân Lâm 01/12/1983   Tải về
63 Nguyễn Lan Hương   15/03/1988 Tải về
64 Đặng Thị Oanh   29/07/1969 Tải về
65 Trương Hà Hải   18/12/1967 Tải về
66 Đàm Thanh Phương 21/07/1981   Tải về
67 Nguyễn Hiền Trinh   03/06/1971 Tải về
68 Nguyễn Thị Tuyển   26/03/1981 Tải về
69 Đào Thị Thu   26/07/1982 Tải về
70 Dương Thị Mai Thương   18/01/1985 Tải về
71 Trần Hải Thanh 05/06/1983   Tải về
72 Đoàn Thị Bích Ngọc   24/08/1970 Tải về
73 Mai Văn Hoàn 18/05/1984   Tải về
74 Phạm Thế Anh 02/03/1985   Tải về
75 Nguyễn Thị Thanh Tâm   03/06/1986 Tải về
76 Nguyễn Thị Oanh   09/05/1986 Tải về
77 Nguyễn Văn Núi 10/10/1981   Tải về
78 Nguyễn Hồng Tân 05/12/1981   Tải về
79 Tô Hữu Nguyên 01/12/1980   Tải về
80 Trần Văn Khánh 16/09/1985   Tải về
81 Nguyễn Thu Phương   14/03/1986 Tải về
82 Hoàng Thị Cành   19/08/1986 Tải về
83 Nguyễn Tuấn Anh 14/04/1980   Tải về
84 Nguyễn Thị Dung   05/06/1987 Tải về
85 Dương Thị Quy   10/06/1985 Tải về
86 Đỗ Đình Lực 29/03/1988   Tải về
87 Bùi Anh Tú 10/08/1984   Tải về
88 Đỗ Thị Loan   09/08/1987 Tải về
89 Đào Trần Chung 23/08/1987   Tải về
90 Nguyễn Văn Quân 08/12/1992   Tải về
91 Nông Thị Hoa   22/08/1978 Tải về
92 Lê Thu Trang   19/01/1978 Tải về
93 Nguyễn Thu Hương   19/11/1981 Tải về
94 Nguyễn Hữu Thái 14/11/1961   Tải về
95 Ngô Thị Lan Phương   09/12/1979 Tải về
96 Vũ Thị Thúy Thảo   10/08/1964 Tải về
97 Phùng Thế Huân 24/01/1985   Tải về
98 Phạm Thị Liên   19/02/1986 Tải về
99 Hồ Thị Tuyến   07/09/1987 Tải về
100 Nguyễn Đức Bình 10/06/1985   Tải về
101 Nguyễn Thu Hương   03/03/1988 Tải về
102 Nguyễn Đức Anh 20/08/1987   Tải về
103 Nguyễn Toàn Thắng 13/08/1983   Tải về
104 Đỗ Đình Cường 26/12/1979   Tải về
105 Lê Tuấn Anh 25/05/1980   Tải về
106 Lê Hoàng Hiệp 01/02/1986   Tải về
107 Trịnh Văn Hà  28/05/1980   Tải về
108 Phạm Hồng Việt  02/07/1982   Tải về
109 Lương Thị Minh Huế   22/11/1986 Tải về
110 Nguyễn Thị Mai Phương   02/09/1984 Tải về
111 Trần Duy Minh 29/05/1980   Tải về
112 Dương Thu Mây   11/11/1983 Tải về
113 Trần Phạm Thái Kiên  10/04/1987   Tải về
114 Vũ Văn Diện 19/07/1983   Tải về
115 Phùng Trung Nghĩa 06/01/1980   Tải về
116 Nguyễn Anh Tuấn 18/10/1965   Tải về
117 Vũ Chiến Thắng 14/08/1983   Tải về
118 Hoàng Quang Trung 07/02/1980   Tải về
119 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1988   Tải về
120 Đoàn Thị Thanh Thảo   26/04/1980 Tải về
121 Mạc Thị Phượng   11/03/1981 Tải về
122 Nguyễn Thị Ngân   31/08/1984 Tải về
123 Đỗ Văn Quyền 01/01/1980   Tải về
124 Đỗ Huy Khôi 05/11/1981   Tải về
125 Phạm Văn Ngọc 27/01/1983   Tải về
126 Trần Thị Xuân   05/11/1987 Tải về
127 Nguyễn Thùy Dung   06/11/1989 Tải về
128 Nguyễn Văn Thắng 05/11/1981   Tải về
129 Nguyễn Văn Cường 21/08/1987   Tải về
130 Nguyễn Thị Phương Thanh   28/10/1986 Tải về
131 Đinh Quý Long 10/03/1983   Tải về
132 Mai Thị Kim Anh   31/12/1989 Tải về
133 Đào Thị Phượng   08/08/1988 Tải về
134 Hoàng Văn Thực 20/11/1987   Tải về
135 Nguyễn Ngọc Dương 28/07/1989   Tải về
136 Đoàn Ngọc Phương   28/06/1986 Tải về
137 Nguyễn Thị Thu Hằng   22/04/1985 Tải về
138 Đinh Văn Nam 11/09/1987   Tải về
139 Nguyễn Thị Thảo   10/10/1990 Tải về
140 Phạm Thành Nam 03/10//1987   Tải về
141 Vũ Thúy Hằng   15/10/1990 Tải về
142 Nguyễn Văn Thao 09/07/1990   Tải về
143 Phạm Xuân Kiên 13/10/1991   Tải về
144 Lê Hùng Linh 16/06/1981   Tải về
145 Hồ Mậu Việt 13/05/1987   Tải về
146 Ngô Thị Vinh   02/08/1984 Tải về
147 Nguyễn Quốc Bảo 20/09/1984   Tải về
148 Nguyễn Thị Dung   31/10/1979 Tải về
149 Nguyễn Ngọc Hoan 05/04/1975   Tải về
150 Đào Thị Hằng   21/02/1983 Tải về
151 Cao Thị Trang   26/03/1990 Tải về
152 Nguyễn Hải Minh 31/08/1973   Tải về
153 Nguyễn Thành Trung 01/01/1981   Tải về
154 Nguyễn Thế Dũng 28/03/1987   Tải về
155 Trần Thị Thanh Hương   01/11/1988 Tải về
156 Trần Đức Hoàng 20/08/1988   Tải về
157 Nguyễn Thị Hương Ly   14/12/1989 Tải về
158 Nguyễn Thị Bích Điệp   02/10/1988 Tải về
159 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   19/08/1989 Tải về
160 Nguyễn Ngọc Lan   20/08/1988 Tải về
161 Nguyễn Sĩ Hiệp 05/06/1990   Tải về
162 Đoàn Mạnh Cường 03/09/1989   Tải về
163 Đỗ Thị Hiên   04/07/1990 Tải về
164 Dương Chính Cương 01/01/1980   Tải về
165 Nguyễn Vôn Dim 07/12/1984   Tải về
166 Vũ Thành Vinh 25/12/1978   Tải về
167 Bùi Văn Tùng 18/07/1984   Tải về
168 Nguyễn Văn Giáp 21/03/1974   Tải về
169 Trần Trung Dũng 24/07/1982   Tải về
170 Trần Tuấn Việt 11/07/1986   Tải về
171 Lê Mạnh Hữu 20/06/1984   Tải về
172 Đào Tô Hiệu 22/05/1990   Tải về
173 Đặng Văn Ngọc 04/09/1990   Tải về
174 Trần Xuân Trọng 18/12/1987   Tải về
175 Hoàng Thị Hải Yến   16/08/1989 Tải về
176 Nguyễn Ngọc Ánh 23/05/1990   Tải về
177 Nguyễn Thị Hiền   02/03/1990 Tải về
178 Lê Hồng Thu 27/02/1990   Tải về
179 Trần Văn Dũng 23/01/1990   Tải về
180 Lương Quang Huy 07/02/1990   Tải về
181 Tống Ngọc Linh 10/10/1990   Tải về
182 Phạm Xuân Thủy 01/08/1986   Tải về
183 Trần Hồng Hải 24/04/1988   Tải về
184 Nguyễn Duy Minh 22/11/1972   Tải về
185 Phạm Thị Hồng Anh   20/10/1986 Tải về
186 Nguyễn Thị Thu Hiền   13/06/1978 Tải về
187 Lê Văn Chung 25/08/1984   Tải về
188 Phạm Đức Long 20/06/1955   Tải về
189 Đặng Thị Loan Phượng   17/02/1984 Tải về
190 Vũ Thị Oanh   26/09/1988 Tải về
191 Bùi Tuấn Anh 04/12/1988   Tải về
192 Đỗ Thị Mai   20/7/1987 Tải về
193 Nguyễn Công Khoa 19/09/1982   Tải về
194 Lê Thị Thu Huyền   08/12/1987 Tải về
195 Kim Đình Thái 08/04/1984   Tải về
196 Hoàng Thị Thương   10/06/1987 Tải về
197 Vũ Thạch Dương 06/10/1989   Tải về
198 Lê Thị Thu Phương   15/11/1989 Tải về
199 Đỗ Văn Chuyên 15/02/1986   Tải về
200 Trịnh Thúy Hà   12/03/1980 Tải về
201  Nguyễn Xuân Kiên 20/10/1990   Tải về
202 Nguyễn Văn Tảo 05/11/1973   Tải về
203 Lê Khánh Dương 21/10/1983   Tải về
204 Đỗ Văn Toàn 28/10/1975   Tải về
205 Vũ Huy Lượng 27/04/1983   Tải về
206 Nguyễn Anh Chuyên 12/10/1985   Tải về
207 Trịnh Minh Đức 08/10/1987   Tải về
208 Vũ Thị Nguyệt    20/09/1988 Tải về
209 Ngô Hữu Huy 09/08/1987   Tải về
210 Nguyễn Văn Linh 10/04/1987   Tải về
211 Đinh Khánh Linh   05/10/1991 Tải về
212 Trần Quang Huy 15/10/1990   Tải về
213 Võ Văn Trường 21/07/1990   Tải về
214 Nguyễn Tuấn Hiệp 23/10/1991   Tải về
215 Vũ Việt Dũng 29/09/1992   Tải về
216 Nguyễn Thanh Tùng  16/08/1986   Tải về
217 Phạm Hải Cường 30/10/1988   Tải về
6 Khối ngành VI: Không có   
7 Khối ngành VII: 21 giảng viên  
218 Nguyễn Văn Tới 15/02/1979   Tải về
219 Hà Mạnh Hùng 20/09/1981   Tải về
220 Hà Mỹ Trinh 07/01/1987   Tải về
221 Lê Sơn Thái 26/02/1988   Tải về
222 Lương Thị Thu Hà   13/11/1988 Tải về
223 Nguyễn Quang Minh 28/10/1981   Tải về
224 Mã Văn Thu 08/09/1987   Tải về
225 Trần Nguyễn Duy Trung 25/03/1987   Tải về
226 Vũ Đức Thái 02/05/1964   Tải về
227 Nguyễn T.Thanh Nhàn   25/10/1981 Tải về
228 Nguyễn Thị Lan Anh   25/08/1984 Tải về
229 Trần Lâm 24/02/1987   Tải về
230 Nguyễn Thị Duyên    20/09/1987 Tải về
231 Đỗ Thị Chi   03/09/1988 Tải về
232 Phan Thị Cúc   24/11/1989 Tải về
233 Nguyễn Thị Huyền Chinh   20/12/1987 Tải về
234 Lê Anh Dũng 18/09/1990   Tải về
235 Lã Thùy Linh   17/04/1988 Tải về
236 Trương Thị Phương   07/11/1993 Tải về
237 Nguyễn Tú An   18/01/1994 Tải về
238 Đỗ Thị Bích Loan   19/10/1993 Tải về
8 GV môn chung (Khoa KHCB): 54 giảng viên
239 Nguyễn Thị Hải Anh   16/06/1978 Tải về
240 Nguyễn Thùy Linh   07/04/1979 Tải về
241 Trương Thị Thu Hằng   16/09/1978 Tải về
242 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/11/1981   Tải về
243 Khoa Thu Hoài   10/11/1974 Tải về
244 Dương Thị Hồng An   30/04/1982 Tải về
245 Trần Minh Thành 21/12/1983   Tải về
246 Ngô Mạnh Tưởng 05/11/1976   Tải về
247 Quách Thị Mai Liên   29/11/1986 Tải về
248 Hoàng Phương Khánh   27/05/1986 Tải về
249 Lại Văn Trung 22/09/1984   Tải về
250 Đinh Diệu Hằng   08/08/1984 Tải về
251 Nguyễn Thị Thanh Giang   14/09/1980 Tải về
252 Nguyễn Thị Nhung   17/04/1986 Tải về
253 Nguyễn Thùy Trang   25/10/1989 Tải về
254 Nguyễn Thị Thanh Huyền   16/09/1977 Tải về
255 Dương Thị Thu Hương   18/11/1982 Tải về
256 Vũ Hải Yến    26/05/1975 Tải về
257 Ma Thị Vân Hà   02/02/1987 Tải về
258 Hoàng Thu Giang   20/06/1969 Tải về
259 Nguyễn Mai Linh   01/01/1986 Tải về
260 Nguyễn Thúy Hòa   15/12/1977 Tải về
261 Phạm Thúy Hằng   01/01/1984 Tải về
262 Nguyễn Thị Phương Hoa   04/06/1983 Tải về
263 Phan Thị Như Quỳnh   05/03/1979 Tải về
264 Ngô Phương Thùy   07/07/1983 Tải về
265 Bùi Thị Thanh Thủy   13/10/1983 Tải về
266 Hoàng Văn Sáu 02/01/1979   Tải về
267 Bùi Thị Quyên   13/06/1978 Tải về
268 Đặng Phương Mai   26/10/1988 Tải về
269 Nguyễn Thị Duyên   27/02/1988 Tải về
270 Trần Thị Thủy   08/08/1983 Tải về
271 Ngô Cẩm Tú   29/03/1985 Tải về
272 Đỗ Quỳnh Hoa   03/03/1983 Tải về
273 Phùng Thanh Hoa   01/01/1987 Tải về
274 Trần Thùy Linh   07/05/1984 Tải về
275 Trịnh Thị Kim Thoa   12/04/1986 Tải về
276 Lê Thị Hường   21/08/1989 Tải về
277 Phạm Thị Hồng Nhung    20/11/1977 Tải về
278 Phạm Kim Thoa   18/09/1976 Tải về
279 Ngô Mạnh Cường 05/10/1980   Tải về
280 Trần Xuân Giang 01/06/1980   Tải về
281 Trần Minh Liên   06/02/1983 Tải về
282 Chu Xuân Tiến 18/12/1985   Tải về
283 Vũ Hoàng Sơn 05/09/1987   Tải về
284 Nông Văn Đồng 27/02/1985   Tải về
285 Trần Thị Hòa   19/01/1986 Tải về
286 Nguyễn Thị Huyền Trang   21/12/1987 Tải về
287 Đặng Thị Kim Dung   22/07/1986 Tải về
288 Hoàng Ngọc Bích   01/03/1987 Tải về
289 Trịnh Ngọc Hiến 18/04/1986   Tải về
290 Phạm Văn Hảo 24/02/1986   Tải về
291 Ngô Văn Mạnh 20/09/1988   Tải về
292 Phạm Việt Thịnh 21/12/1988   Tải về

 

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama