relojes
Left-Banner
Right-Banner

Tài chính nhà trường

1

Công khai dự toán

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2

Công khai quyết toán

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015  

3

Công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGD-ĐT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015  

4

Kết quả kiểm toán

2008

2012

 

   

5

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

Tải về

khcn

 

Bản quyền © 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG