Left-Banner
Right-Banner

Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW lần 4 BCH TW Đảng khóa XII và tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 04/1/2017, Đảng bộ trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW lần 4 BCH TW Đảng khóa XII và tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, chính quyền và đông đảo các đồng chí đảng viên trong trường. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm phổ biến rộng rãi tới toàn thể đảng viên các chủ trương quyết sách của Đảng trong giai đoạn hiện nay, từ đó cụ thể hóa trong chương trình hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị TW lần 4 BCH TW Đảng khóa XII.

hntw 4
Toàn thể hội nghị tập trung lắng nghe các nội dung triển khai học tập

Trong phần thứ nhất Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tảo – Bí thư đảng ủy đã báo cáo tóm lược những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 04-NQ/TW của BCH TW Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí cũng khẳng định rằng việc nghiên cứu Nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam xây dựng chương trình hành động phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng. Trên tinh thần đó, đồng chí mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của toàn thể đảng viên trong đảng bộ nhà trường đối với dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII.


hntw 4 1
Đồng chí Nguyễn Văn Tảo – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 04 của BCH TW Đảng Khóa XII

Tiếp theo đó, Hội nghị cũng đã lắng nghe những nội dung căn bản của Nghị quyết 05-NQ/TW, 06-NQ/TW và kết luận số 09-KL/TW của BCH TW Đảng khóa XII do đồng chí Vũ Đức Thái – Phó bí thư đảng ủy, Trưởng ban tuyên giáo trình bày về: một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của BCH TW Đảng và của Đảng ủy ĐHTN, đảng bộ nhà trường đã xây dựng dự thảo chương trình hành động vắn tắt thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII.

Sang phần thứ hai, Hội nghị đã tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, nhằm đánh giá những mặt đã làm được và chỉ ra những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo, đặc biệt chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay trong năm 2017.
Kết thúc hội nghị là phần công bố các quyết định khen thưởng dành cho các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016 và trao giải cho các cán bộ đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 – 2016)”.

hntw 4 2

Khen thưởng cho các đảng viên xuất sắc năm 2016
hntw 4 3
Trao giải cho các cán bộ đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 – 2016)”.

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama