Left-Banner
Right-Banner

đội ngũ cán bộ khoa học

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA HỌC THAM GIA HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO KHOA HỌC MÁY TÍNH TẠI TRƯỜNG ĐHCNTT&TT-ĐHTN

STT Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại Đơn vị công tác Chuyên ngành Số điện thoại liên hệ Số học viên có thể hướng dẫn Ghi chú
1             PGS.TS Phạm Việt Bình Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0913256966 5  
2             TS Vũ Vinh Quang Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0913286676 3  
3             TS Nguyễn Văn Tảo Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0913286685 3  
4             TS Vũ Đức Thái ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0985158998 3  
5             TS Phạm Đức Long ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0912551589 3  
6             TS Nguyễn Duy Minh Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0913051699 3  
7             TS Nguyễn Văn Huân Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0987118623 3  
8             TS Đặng Thị Oanh Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0982756992 3  
9             TS Trương Hà Hải Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0912700700 3  
10         TS. Nguyễn Hải Minh Trường ĐHCNTT&TT CNTT 0912787468 3  
11         TS. Nguyễn Toàn Thắng Trường ĐHCNTT&TT CNTT   3 PMHT và mạng
12         Phùng Trung Nghĩa Trường ĐHCNTT&TT ĐTVT 0918372988 3  
13         TS. Vũ Mạnh Xuân ĐHSP – ĐHTN Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

0912700396

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
14         TS Nguyễn Văn Tới Trường ĐHCNTT&TT TH và ứng dụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912847077

3 Xử lý ảnh, TTNT
15         Đỗ Thị Bắc Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0968898888   An toàn BM, Khai phá DL
16         Trần Thị Ngân Trường ĐHCNTT&TT Toán UD 0989040454    
17         Nông Thị Hoa Trường ĐHCNTT&TT        
18         Nguyễn Đình Dũng ĐHTN Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0915212787    
19         TS. Nguyễn Thị Thu Thủy ĐHKH - ĐHTN Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0912211858 3  
20         PGS.TS Thái Quang Vinh Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin  0913340967 5  
21         PGS.TS Lương Chi Mai Viện CNTT Tin học 0904100610 5  
22         GS.TS Vũ Đức Thi Viện CNTT-ĐHQGHN Tin học

0903 221 304

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7  
23         PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy Viện CNTT Tin học

0903 203 800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 CSDL, CNPM, thuật toán
24         TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng Viện CNTT Tin học

0914344501

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Csdl, gis, pttkht, điện toán đám mây, kinh tế
25         PGS.TS Bùi Thế Hồng Viện CNTT Tin học

0904 238 643

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 CNPM, CSDL
26         PGS.TS Ngô Quốc Tạo Viện CNTT Tin học

0912 216 321

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
27         PGS.TS Đặng Quang Á Viện CNTT Toán học tính toán

0912 148 878

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
28         PGS.TS Lê Bá Dũng Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin

0989552654

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
29         PGS.TS Đỗ Năng Toàn Viện CNTT-ĐHQGHN Tin học

0913 583 240

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
30         PGS.TS Đặng Văn Đức Viện CNTT Tin học

0912 223 163

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
31         PGS.TS Đoàn Văn Ban Viện CNTT Tin học

0904 241 826

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
32         PGS.TS Nguyễn Văn Tam Viện CNTT Tin học

0913390606

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Mạng MT
33         TS Vũ Như Lân Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin

0986437050

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
34         TS Nguyễn Công Điều Viện CNTT Tin học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904288123 3  
35         PGS.TS Lê Huy Thập Viện CNTT Tin học 0903 275 936-37541285 5  
36         TS. Nguyễn Như Sơn Viện CNTT Tin học

0987039966

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 HTTT, KPDL, điện toán đám mây
37         PGS. TS Đặng Thành Phu Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin

04-38361444

0902031944

5  
38         TS. Nguyễn Đức Dũng Viện CNTT Tin học

04-37560537

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978293789

3 Machine learning, kpdl, nhận dạng ảnh
39         TS. Nguyễn Trường Thắng Viện CNTT Tin học

0927009172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
40         TS Bùi Văn Thanh Viện CNTT Toán học

0904240030

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Thống kê TT, mật mã
41         PGS. TS Vũ Chấn Hưng Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin

04-38361444

0912153889

5  
42         TS Vũ Tất Thắng Viện CNTT Tin học

0946769655

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 NHận dạng, XL tiếng nói, dịch
43         TS Phạm Thanh Giang Viện CNTT Tin học

0438362919

0915121519

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Mạng MT
44         TS Trần Thái Sơn Viện CNTT Tin học

0903409894

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
45         PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Viện CNTT Toán học tính toán

01697914421

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
46         TS Lê Văn Phùng Viện CNTT Tin học

0913314321

<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;,

3 Toán tin kinh tế
47         PGS.TS Nguyễn Đình Hoá Viện CNTT - ĐHQGHN Toán tin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913281197

5

Toán, tin

gis

48         TS. Nguyễn Ái Việt Viện CNTT - ĐHQGHN CNTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912006861

3  
49         TS Lê Quang Minh Viện CNTT - ĐHQGHN CNTT

0989.736.464

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
50         TS Nguyễn Ngọc Cương HVAN CNTT

0912438301

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 An toàn TT, mạng
51         PGS.TS Đỗ Trung Tuấn ĐHQGHN  

0904218247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
52         PGS.TS Nguyễn Tân Ân ĐHSPHN   0912321559 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5 Mang noron, trtntao, mờ, tính toán mềm
53         TS Nguyễn T Hồng Minh ĐHQGHN   0904101065 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
54         TS Phạm Thanh Hà Khoa CNTT-ĐHGTVT Tin học

0904763604

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Tính toán mềm
55         TS Nguyễn Hữu Quỳnh ĐH Điện lực  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912174793

3 XL ảnh, máy học, tóm tắt văn bản
56         PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ ĐHCN-ĐHQGHN  

0912505291

5 CNPM-HTTT
57         TS Nguyễn Huy Đức                                 CĐSP TW  

0903402655

ducnguyenhuy

3 KPDL, CSDL, logic mờ
58         PGS.TS Nguyễn Bá Tường HVKTQS  

0903268759

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 CSDL
59         TS Nguyễn Văn Vinh ĐHQGHN  

0912263062

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 XL ngôn ngữ, TTNT
60         PGS.TS Trịnh Nhật Tiến ĐHCN-ĐHQGHN  

0912101715

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Mạng, ATBM
61         TS Phạm Thế Quế HVBCVT  

0913234352

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Mang, csdl , an toàn,Xl ảnh
62         TS Trần Đức Sự Học viện Mật mã  

0913210965

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Toán. BMTT, an ninh mạng
63         TS Nguyễn Hải Thanh Bộ GD-ĐT Toán-tin

0906159959

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Giấu tin trong ảnh, CSDL, thuật toán
64         TS Phùng Văn Ổn VP chính phủ (16-lê hồng phong   0913243623   HTTT, PM, mạng
65         TS Hồ Văn Hương Ban cơ yếu chính phủ  

0903234845

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  An toàn BM, Mạng MT, CSDL
66         TS Lương Thế Dũng HV mật mã  

0915176076

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
67         PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương BỘ Y TẾ  

0904128118; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tính toán mềm, logic mờ, hệ thông minh
68         PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh HVKTQS  

0989193571; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  AN mạng, chữ ký số, mật mã
69         PGS.TSKH Phạm Huy Điển Trung tâm tin học và TT-Viện HLKHVN  

0982966852;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  AN toàn TT, mật mã, tối ưu
70         TS VŨ Việt Vũ ĐHCNTN   0915899259; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;    
71         PGS.TS Hà Quang Thụy ĐHQGHN   0913585969    
72         PGS.TS Nguyễn Trí Thành ĐHQGHN   0943250430    
73         TS Phan Xuân Hiếu ĐHQGHN   0948855916    
74 TS Nguyễn Thị Thu Hà ĐH Điện lực  

0906113373

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  XLNNTN, KPDL, học máy

 

 

Banner NCC 03

Bản quyền © 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG