Left-Banner
Right-Banner

đội ngũ cán bộ khoa học

 DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA HỌC THAM GIA HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO KHOA HỌC MÁY TÍNH TẠI TRƯỜNG ĐHCNTT&TT-ĐHTN

STT Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại Đơn vị công tác Chuyên ngành Số điện thoại liên hệ Số học viên có thể hướng dẫn Ghi chú
1             PGS.TS Phạm Việt Bình Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0913256966 5  
2             TS Vũ Vinh Quang Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0913286676 3  
3             TS Nguyễn Văn Tảo Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0913286685 3  
4             TS Vũ Đức Thái Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0985158998 3  
5             TS Phạm Đức Long Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0912551589 3  
6             TS Nguyễn Duy Minh Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0913051699 3  
7             TS Nguyễn Văn Huân Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0987118623 3  
8             TS Đặng Thị Oanh Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0982756992 3  
9             TS Trương Hà Hải Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0912700700 3  
10         TS Nguyễn Hải Minh Trường ĐHCNTT&TT CNTT 0912787468 3  
11         TS Nguyễn Toàn Thắng Trường ĐHCNTT&TT CNTT   3 PMHT và mạng
12         TS Phùng Trung Nghĩa Trường ĐHCNTT&TT ĐTVT 0918372988 3  
13         TS Vũ Mạnh Xuân ĐHSP – ĐHTN Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

0912700396

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
14         TS Nguyễn Văn Tới Trường ĐHCNTT&TT TH và ứng dụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912847077

3 Xử lý ảnh, TTNT
15         TS Đỗ Thị Bắc Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0968898888 3 An toàn BM, Khai phá DL
16         TS Nông Thị Hoa Trường ĐHCNTT&TT CNTT 01238492484 3 KPDL
17         TS Nguyễn Văn Núi Trường ĐHCNTT&TT KHMT 0964719929 3  
18         TS Đàm Thanh Phương Trường ĐHCNTT&TT CS Toán học cho TH 0912998749 3  
19         TS Nguyễn Đình Dũng ĐHTN Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 0915212787 3  
20         GS.TS Vũ Đức Thi Viện CNTT-ĐHQGHN Tin học

0903 221 304

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7  
21         PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy Viện CNTT Tin học

0903 203 800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 CSDL, CNPM, thuật toán
22         TS Hoàng Đỗ Thanh Tùng Viện CNTT Tin học

0914344501

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Csdl, gis, pttkht, điện toán đám mây, kinh tế
23         PGS.TS Bùi Thế Hồng Viện CNTT Tin học

0904 238 643

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 CNPM, CSDL
24         PGS.TS Ngô Quốc Tạo Viện CNTT Tin học

0912 216 321

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
25         PGS.TS Đặng Quang Á Viện CNTT Toán học tính toán

0912 148 878

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
26         PGS.TS Lê Bá Dũng Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin

0989552654

"leba dung" <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;,

5  
27         PGS.TS Đỗ Năng Toàn Viện CNTT-ĐHQGHN Tin học

0913 583 240

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
28         PGS.TS Đặng Văn Đức Viện CNTT Tin học

0912 223 163

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
29         PGS.TS Đoàn Văn Ban Viện CNTT Tin học

0904 241 826

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
30         PGS.TS Nguyễn Văn Tam Viện CNTT Tin học

0913390606

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Mạng MT
31         TS Vũ Như Lân Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin

0986437050

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
32         TS Nguyễn Công Điều Viện CNTT Tin học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904288123 3  
33         PGS.TS Lê Huy Thập Viện CNTT Tin học 0903 275 936-37541285 5  
34         TS Nguyễn Như Sơn Viện CNTT Tin học

0987039966

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 HTTT, KPDL, điện toán đám mây
35         PGS. TS Đặng Thành Phu Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin

04-38361444

0902031944

5  
36         TS Nguyễn Đức Dũng Viện CNTT Tin học

04-37560537

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978293789

3 Machine learning, kpdl, nhận dạng ảnh
37         TS Nguyễn Trường Thắng Viện CNTT Tin học

0927009172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
38         PGS. TS Vũ Chấn Hưng Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin

04-38361444

0912153889

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
39         TS Vũ Tất Thắng Viện CNTT Tin học

0946769655

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 NHận dạng, XL tiếng nói, dịch
40         TS Phạm Thanh Giang Viện CNTT Tin học

0438362919

0915121519

"Pham Thanh Giang" <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;,

3 Mạng MT
41         TS Trần Thái Sơn Viện CNTT Tin học

0903409894

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
42         PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Viện CNTT Toán học tính toán

01697914421

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
43         TS Lê Văn Phùng Viện CNTT Tin học

0913314321

<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;,

3 Toán tin kinh tế
44         PGS.TS Nguyễn Đình Hoá Viện CNTT - ĐHQGHN Toán tin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913281197

5

Toán, tin

gis

45         TS. Nguyễn Ái Việt Viện CNTT - ĐHQGHN CNTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912006861

3  
46         TS Lê Quang Minh Viện CNTT - ĐHQGHN CNTT

0989.736.464

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3  
47         TS Nguyễn Ngọc Cương Cục CNTT-Bộ CA CNTT

0912438301

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 An toàn TT, mạng
48         PGS.TS Đỗ Trung Tuấn ĐHQGHN  

0904218247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5  
49         PGS.TS Nguyễn Tân Ân ĐHSPHN   0912321559 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5 Mang noron, trtntao, mờ, tính toán mềm
50         TS Nguyễn T Hồng Minh ĐHQGHN   0904101065 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
51         TS Phạm Thanh Hà Khoa CNTT-ĐHGTVT Tin học

0904763604

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Tính toán mềm
52         TS Nguyễn Hữu Quỳnh ĐH Điện lực  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912174793

3 XL ảnh, máy học, tóm tắt văn bản
53         PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ ĐHCN-ĐHQGHN  

0912505291

5 CNPM-HTTT
54         TS Nguyễn Huy Đức                                 CĐSP TW  

0903402655

ducnguyenhuy

3 KPDL, CSDL, logic mờ
55         PGS.TS Nguyễn Bá Tường HVKTQS  

0903268759

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 CSDL
56         TS Nguyễn Văn Vinh ĐHQGHN  

0912263062

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 XL ngôn ngữ, TTNT
57         PGS.TS Trịnh Nhật Tiến ĐHCN-ĐHQGHN  

0912101715

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Mạng, ATBM
58         TS Phạm Thế Quế HVBCVT  

0913234352

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Mang, csdl , an toàn,Xl ảnh
59         PGS.TS Trần Đức Sự Ban cơ yếu chính phủ  

0913210965

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Toán. BMTT, an ninh mạng
60         TS Nguyễn Hải Thanh Bộ GD-ĐT Toán-tin

0906159959

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Giấu tin trong ảnh, CSDL, thuật toán
61         TS Phùng Văn Ổn VP chính phủ (16-lê hồng phong   0913243623   HTTT, PM, mạng
62         TS Hồ Văn Hương Ban cơ yếu chính phủ  

0903234845

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  An toàn BM, Mạng MT, CSDL
63         TS Lương Thế Dũng HV mật mã  

0915176076

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
64         PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương BỘ Y TẾ  

0904128118; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tính toán mềm, logic mờ, hệ thông minh
65         PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh HVKTQS  

0989193571; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  AN mạng, chữ ký số, mật mã
66         TS Vũ Việt Vũ Viện CNTT-ĐHQGHN   0915899259; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;    
67          TS Nguyễn Thị Thu Hà ĐH Điện lực  

0906113373

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  XLNNTN, KPDL, học máy

 

 

Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama