Left-Banner
Right-Banner

Lịch thi lớp cao học CK09 C,D học kỳ 2 năm học 2011-2012 - đợt 2

Môn thi: Anh Văn, Thời gian thi: 13h00 ngày 4/5/2012, Hình thức thi: Nghe, nói, đọc, viết, Số học viên: 51, Địa điểm: Giảng đường C2-203-204

Attachments:
Download this file (Lich thi lop cao hoc CK09 C,D hoc ky 2 nam hoc 2011-2012 dot 2.pdf)Lịch thi chi tiết[ ]325 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lớp cao học CK09A kỳ 2 năm học 2011-2012 đợt 1

Lịch thi lớp cao học CK09A kỳ 2 năm học 2011-2012 đợt 1

Attachments:
Download this file (Lich thi lop cao hoc CK09A ky 2 nam hoc 2011-2012 dot 1.pdf)Lịch thi lớp cao học CK09A kỳ 2 năm học 2011-2012 đợt 1[Lịch thi lớp cao học CK09A kỳ 2 năm học 2011-2012 đợt 1]290 kB

Xem tiếp...

Lịch thi cao học CK09B kỳ 2 năm học 21011-2012 đợt 3

Lịch thi lớp cao học CK09B kỳ 2 năm học 2011-2012 - đợt 2

Xem tiếp...

Lịch thi cao học lớp CK10B kỳ 1 năm học 2011-2012 đợt 2

Lịch thi cao học lớp CK10B kỳ 1 năm học 2011-2012 đợt 2

Attachments:
Download this file (lich thi lop cao hoc ck10b ky 1 nam hoc 2011-2012 dot 2_2.pdf)Lịch thi cao học lớp CK10B kỳ 1 năm học 2011-2012 đợt 2[Lịch thi cao học lớp CK10B kỳ 1 năm học 2011-2012 đợt 2]359 kB

Xem tiếp...

Lịch thi các lớp cao học CK09C, Ck09D

Lịch thi các lớp cao học CK09C, Ck09D

Attachments:
Download this file (lich thi cac lop cao hoc ck09c ck09d.rar)Lịch thi các lớp cao học CK09C, Ck09D[Lịch thi các lớp cao học CK09C, Ck09D]553 kB

Xem tiếp...

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama