Left-Banner
Right-Banner

Ban Giám hiệu nhà trường

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

 

       HỌ VÀ TÊN/CHỨC VỤ

 LĨNH VỰC CÔNG TÁC

thay Tao

TS. Nguyễn Văn Tảo
Bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
ĐT: 0280.3.904.346
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, quản trị thiết bị, thanh tra - pháp chế và thi đua khen thưởng.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị :

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng kế hoạch - Tài chính

Phòng Quản trị - Phục vụ

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Truyền thông Đa phượng tiện

Bộ môn An toàn Hệ thống thông tin

Học viện Mạng Cisco Thái Nguyên.

 thay Thai

TS. Vũ Đức Thái
Phó bí thư Đảng ủy
Phó hiệu trưởng
ĐT: 098.515.8998
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; khoa học - chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, website, thông tin-thư viện, hợp tác viện - trường - doanh nghiệp.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị :

Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Khoa Công nghệ tự động hóa

Bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Trung tâm phát triển phần mềm

Trung tâm ngoại ngữ Sunflower

Trung tâm Hợp tác nghiên cứu giáo dục Nhật Bản

Trung tâm Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ di động

Trung tâm ứng dụng và Phát triển mạng cảm biến không dây

Công ty ICTC

- Phối hợp hoạt động với Trung tâm GIS - ĐHTN

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

Pin It

khcn 

Banner

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama