relojes
Left-Banner
Right-Banner

Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

-          Bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giáo viên trong học tập và làm việc.

-          Thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ thông qua các hoạt động ngoại khóa.

-          Hỗ trợ chuyên môn xây dựng các câu lạc bộ tiếng Anh cho sinh viên như Câu lạc bộ nói và hát tiếng Anh, câu lạc bộ Film tiếng Anh.

-          Tổ chức các lớp học vì cộng đồng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt.

-          Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ trong nhà trường.

-          Tổ chức các khóa đào tạo và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

-          Tổ chức dịch vụ biên dịch, phiên dịch, dịch thuật đa ngôn ngữ.

khcn

 

Bản quyền © 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG