Left-Banner
Right-Banner

Trung tâm tư vẫn hỗ trợ sinh viên

Trung tâm Tư vấn – hỗ trợ sinh viên Trường Đại học CNTT&TT được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ – ĐHTN ngày 01/02/2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, và thực hiện đề án đổi mới công tác tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Trung Tâm theo quyết định số 721/QĐ ĐHCNTT&TT ngày 26/8/2013.
Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc đề xuất các chủ trương, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ về đời sống, học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, kiến thức xã hội, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên. Hiện tại Trung tâm có 8 cán bộ viên chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Thực hiện công tác tư vấn toàn diện cho sinh viên (tư vấn về việc làm cho sinh viên trong khi học và sau khi tốt nghiệp, tư vấn về quy chế Học sinh - Sinh viên, nội quy Nhà trường, tư vấn về giới tính, tâm lý lứa tuổi, tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên, tư vấn tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế, tư vấn giới thiệu sinh viên đi thực tập ở nước ngoài…);
2. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá dưới nhiều hình thức (hội thảo, báo cáo chuyên đề, tham quan thực tế…) nhằm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, các hoạt động văn thể cho sinh viên;
3. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp; phối hợp, liên kết tổ chức các Diễn đàn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên; khảo sát và thông báo cho sinh viên cuối khoá nhu cầu của các nhà tuyển dụng;
4. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn, hội, câu lạc bộ, các phong trào tự quản trong KTX, VSMT nơi công cộng...;
5. Vận động các nguồn tài trợ để hỗ trợ sinh viên nghèo và hỗ trợ các hoạt động tập thể;
6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên;
7. Giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm giáo trình, tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học;
8. Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú, quản lý sinh viên nội trú theo quy định;
9. Tổ chức quản lý có hiệu quả nhà ở Ký túc xá theo quy định hiện hành;
10. Chủ trì, phối hợp với các khoa, các đơn vị có liên quan để tổ chức cho HSSV tham gia lao động;
Trong tương lai, Trung tâm sẽ phối hợp với các Công ty, doanh nghiệp, Phòng, Khoa, Trung tâm tổ chức nhiều khóa học bồi dưỡng về chuyên môn, ngoại ngữ.

tttvhtsv 1

Tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ sinh viên
tttvhtsv 2
ThS. Trịnh Thúy Hà – Giám đốc Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ sin viên

 

 

Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama