Left-Banner
Right-Banner

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận các tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng nữ công

Năm học 2010 - 2011

Căn cứ Điều lệ Công đoàn ViệtNam;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BCH ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Công đoàn Đại học Thái Nguyên về việc Công nhận Ban chấp hành Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin Khóa IV (nhiệm kỳ 2010 - 2013);

Nhằm kiện toàn tổ chức công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin;

Căn cứ Biên bản họp và đề nghị của các tổ công đoàn, tổ nữ công;

Theo đề nghị của Chủ tịch Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin,

 

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm

Pin It
Attachments:
Download this file (QĐ CONG NHAN TO CD, TO NU CONG BO PHAN 12.2010.doc)QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận các tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng nữ công[QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận các tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng nữ công]61 kB

tuyensinh2018

 

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama