Left-Banner
Right-Banner

Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ tại đại học Chosun, Hàn Quốc năm 2016

Phòng nghiên cứu Hệ thống liên lạc di động và không dây (WMCS) hân hạnh trao tặng học bổng toàn phần cho các sinh viên quốc tế theo học chương trình học bậc Tiến sĩ ngành liên lạc di động và không dây tại đại học Chosun, Hàn Quốc.

Đại học Chosun hoạt động với mục tiêu tìm kiếm và bồi dưỡng sinh viên tài năng- những sinh viên có thể đóng góp cho phúc lợi quốc gia và quốc tế thông qua các nghiên cứu học thuật chuyên sâu, hoạt động giảng dạy và các dịch vụ công cộng dựa trên ý tưởng được hình thành tại trường đại học.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng có giá trị với ngành Hệ thống liên lạc di động và không dây (Wireless and Mobile Communication System (WMCS)) được giảng dạy tại đại học Chosun, Hàn Quốc. Tại đây, sinh viên sẽ được nghiên cứu về mạng lưới không dây và liên lạc đa phương tiện trên cả lý thuyết và thực tiễn, thông qua việc sử dụng kết hợp nhiều công nghệ liên lạc và giao thức mạng khác nhau.

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm:

  • Toàn bộ học phí.
  • Hỗ trợ nghiên cứu.
  • Nhà ở tại kí túc xá đại học Chosun.
  • Các thiết bị nghiên cứu khác, bao gồm máy tính, các công cụ mô phỏng và môi trường thí nghiệm.

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện xét duyệt học bổng, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Tốt nghiệp ngành Điện tử hoặc Kỹ thuật Khoa học máy tính.
  • Đạt điểm trung bình đạt ít nhất 85% tổng số điểm.
  • Tham gia hỗ trợ nghiên cứu.
  • Đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh (đạt được TOEFL pBT 580, TOEFL iBT 90 hoặc IELTS 7.0 trở lên).

Lưu ý: Ứng viên không cần làm bài kiểm tra đầu vào.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ứng viên cần liên lạc với ban tuyển sinh để biết thời hạn nhận hồ sơ.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần gửi hồ sơ dự tuyển thông qua hòm thư điện tử tới địa chỉ:

Giáo sư Jae-Young Pyun

jypyun@chosun.ac.kr

Đại học Chosun, Hàn Quốc.

Xem thêm thông tin:

http://ubicom.chosun.ac.kr/index.php?document_srl=2564&mid=board_EMWY29

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama