Left-Banner
Right-Banner

Thông báo về học bổng thực tập nước ngoài dành cho sinh viên

Mã Offer Chuyên ngành Nước Tuần Thời gian  Trình độ Ngôn ngữ yêu cầu
IN-2016-3412-KU Architect and design India 24-52 3/16-3/17 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
MN-2016-0002BU-2 Anthropology/ Archeology/ History  Mongolia 8-9 3-6; 9-12/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh/ hoặc Tiếng Nga/ hoặc Tiếng Hàn giỏi
CZ-2016-060004 IT/ Mathematics/ Informatics/ Applied Mathematics Czech  8 9-12/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
IN-2016-1105-SH Computer Science & Engineering/ Image Processing India 10-12 5-8/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
TR-2016-060 Computer engineering  Turkey 8-12 6-9/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
 TR-2016-073 Computer engineering Turkey 8-12 6-9/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
PK-2016-002-R Computer science  Pakistant 4-8 5-6/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
PL-2016-PWA017 IT/ Software engineering/ Front-End Developer Poland 12-24 6-12/16 Năm 1/2/3/4/5 Tiếng Anh giỏi
PL-2016-PPO017 IT Poland 6-12 6-8/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
PL-2016-PWA016 IT Poland 8-16 6-12/16 Năm 4/ Năm cuối  Tiếng Anh giỏi
PL-2016-PLO048 IT/ Computer Science/ Computer Engineering/ Applied Computing Poland 6-8 7-9/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
PL-2016-PGD008 Computer engineering Poland 6-18 6-10/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
CZ-2016-010012 IT/ Database Administration/ Informatics/ Information Systems/ Software Engineering Czech republic 16-30 5/16-4/17 Năm 4/ Năm cuối  Tiếng Anh giỏi
MN-2016-001NUM-1 English Mongolia 4 25/8-15/10/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi và tiếng Việt xuất sắc
JO-2016-MD-12-R Mechanical/ industrial/ electrical engineering Jordan 6-8 7-9/16 Năm 4/ Năm cuối Tiếng Anh giỏi/ Tiếng Việt xuất sắc
PK-2016-001-R Mechanical engineering  Pakistant 4-8 5-6/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
IR-2016-1150 Mechanical engineering Iran 6-9 6-9/16 Năm 4/ Năm cuối  Tiếng Anh giỏi
IN-2016-2204-KU Economics/ Economy and Management India 8 16/9-16/12/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
IN-2016-2202-RG Marketing/ Research/ Strategy Marketing India 4-24 6/16-3/17 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi
TH 2016-015151-C Economic/ International business/ Science & Technology/ Engineeing (All except Civil Engineering) Thailand 16 3-12/16 Năm 3 trở lên Tiếng Anh giỏi/ hoặc tiếng Đức xuất sắc

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama