Left-Banner
Right-Banner

Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH CBVC PHÒNG CNTT - THƯ VIỆN

(Kèm theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN ngày 11/8/2011 của Đại học Thái Nguyên)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh Điện thoại Email
1 Đỗ Văn Toàn Trưởng phòng 0922.515.898
01644.654.373
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Duy Minh Phó trưởng phòng 0982.544.973 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Anh Chuyên Phó trưởng phòng 0942.599.113 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Văn Sự PGĐ TT Phát triển phần mềm 0986.175.777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trương Mạnh Hà Chuyên viên 0904.203.303 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Đinh Đức Hoàng PGĐ TT Phát triển phần mềm 0944.445.929 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Vũ Tiến Thanh Kỹ sư 0982.284.834 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Lê Viết Duy Kỹ sư 09.88.22.99.44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Vũ Thị Bích Ngọc Kỹ sư 0983.138.929 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Ngô Thị Bích Ngọc Kỹ sư 01296.201.205 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Vũ Hà Phúc Kỹ sư 0915.695.525 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Dương Văn Tài Kỹ thuật viên 0988.130.814 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Lê Thị Bích Thuận Thư viện viên 0914.870.350 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Bùi Thị Kim Thái Thư viện viên 0979.177.609 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhân viên 01273.251.888 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Lương Thị Thêu Nhân viên 0986.284.420 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Đào Thùy Dương Nhân viên 0987.593.711 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Trần Thị Tuyết Nhân viên 0946.267.367 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên 0169.696.0523 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Nguyễn Thị Huyền Trang Kỹ sư 0917.004.386 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Nguyễn Thanh Tùng Kỹ sư 01689.974.633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Nguyễn Khánh Ly   01688.206.804 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Trần Thị Kim Cúc   0978.277.193 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama