relojes
Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KHCN cấp bộ

Thông báo V/v thực hiện giờ làm việc mùa đông

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2017

Phân bổ chỉ tiêu thi tuyển viên chức năm 2017

Thông báo về việc v/v thi tuyển viên chức năm 2017

Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Khoa CN ĐT&TT

Thông báo tuyển cán bộ hợp đồng ngoài ngân sách

Quyết định 856 v/v phân loại CBVC năm học 2016-2017

Hướng dẫn quy trình nhập học cho sinh viên Khóa 16

Thông báo cấp học bổng cho sinh viên

Thông báo xét tuyển Đại học Chính quy đợt 2 năm 2017

Danh sách trúng tuyển và trúng tuyển bổ sung đợt 1 v

Thông báo điểm chuẩn đợt chính thức năm 2017

khcn 

Banner

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama