relojes
Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Quyết định số 69 về việc sáp nhập vào trung tâm phát triển phần mềm

Quyết định số 69 về việc sáp nhập trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ di động, trung tâm ứng dụng và phát triển mạng cảm biến không dây vào trung tâm phát triển phần mềm

khcn

 

Bản quyền © 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG