relojes
Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Danh sách trúng tuyển và trúng tuyển bổ sung đợt 1 v

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển theo hình thức phiếu điểm đợt 1.

2. Danh sách trúng tuyển theo hình thức xét tuyển học bạ đợt 1 năm 2017. 

3. Danh sách bổ sung thí sinh trúng tuyển theo hình thức học bạ năm 2017

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm.

Pin It

khcn 

Banner

 

texas kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla