Left-Banner
Right-Banner

26 lãnh đạo CNTT và An ninh thông tin Đông Nam Á tiêu biểu 2017

Những cá nhân nổi bật trong lĩnh vực CNTT và An ninh thông tin thuộc các tổ chức chính phủ, dân sự và doanh nghiệp đã được vinh danh.

 

Lễ Vinh danh và trao giải thưởng Lãnh đạo Công nghệ thông tin (CNTT) và An ninh thông tin (ANTT) tiêu biểu Đông Nam Á (ASEAN CIO|CSO Awards) 2017 được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ lãnh đạo trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, viễn thông… đến từ Việt Nam, Philippines, Campuchia, Myanmar.

26-lanh-dao-cntt-va-an-ninh-thong-tin-dong-nam-a-tieu-bieu-2017

Một số lãnh đạo CNTT và ANTT chia sẻ về các thách thức trong quá trình làm việc.

Trong số 26 cá nhân được vinh danh, có chín lãnh đạo CNTT (CIO) đến từ các cơ quan nhà nước, năm người đến từ khối doanh nghiệp và năm thuộc khối nước ngoài. Với mục ANTT (CSO), giải thưởng xướng tên bảy lãnh đạo ANTT trong đó có năm cá nhân thuộc bộ, ngành Việt Nam và hai đến từ doanh nghiệp nước ngoài.

"Trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự bùng nổ của công nghiệp thông minh, đô thị thông minh hay giao thông thông minh, hoạt động CNTT và ANTT càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp, các tổ chức", ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc IDG Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO & CIO, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết.

"Giải thưởng vinh danh cá nhân, nhưng kết quả thực sự đến từ cả bộ máy của tập thể cơ quan, tổ chức", Tiến sĩ y học Lương Chí Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế - một trong 26 gương mặt tiêu biểu, nói. "Đi cùng niềm vinh dự là trách nhiệm của các lãnh đạo để ứng dụng CNTT và đảm bảo ANTT tốt hơn nữa, từ đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội".

Giải thưởng được đề cử và bình chọn bởi Hội đồng Bình chọn Giải thưởng là 16 lãnh đạo CNTT và ANTT cấp cao từ Ủy ban Quốc gia Ứng dụng CNTT, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính, Tổng Cục Hậu cần Kỹ thuật - Bộ Công An, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo các Tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp hàng đầu về CNTT...  với quy trình lựa chọn bao gồm đề cử/tự đề cử, thẩm định hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp và hai vòng bình chọn.

Bộ tiêu chí dành cho CIO và dành cho CSO được phân tách độc lập. Trong đó, bộ tiêu chí đánh giá với CIO gồm bốn chỉ tiêu: Quy mô tổ chức, Năng lực ứng viên, Dự án tiêu biểu, Trách nhiệm xã hội. Bộ tiêu chí đánh giá CSO gồm năm chỉ tiêu: Quy mô tổ chức, Năng lực ứng viên, Tác động đến tổ chức/đơn vị, Kết quả điều hành về hoạt động an ninh bảo mật, Trách nhiệm xã hội.

Giải thưởng Giải thưởng Lãnh đạo CNTT và ANTT được tổ chức thường niên từ năm 2005 đến nay. Chương trình nhằm tìm kiếm và vinh danh những lãnh đạo CNTT và ANTT thuộc các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ cũng như các tổ chức dân sự đã có những đóng góp nổi bật cho đơn vị và đóng góp cho sự phát triển chung của ngành CNTT.

 

 

Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama