Left-Banner
Right-Banner

Sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tuần tháng 5

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đúng 7h sáng, Thứ hai ngày 8/5 đông đủ cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường trong trang phục chỉnh tề đã tham gia Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 5.

shcc 1
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ

Sau lễ chào cờ trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Văn Tảo – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đối với việc thực thi nhiệm vụ của nhà trường, và thống nhất một số nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 5/2017 đó là:
- Tiếp tục hoàn thiện bản Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2030;
- Rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm đối với từng đơn vị trong trường;
- Tổ chức Ngày hội tuyển dụng và tư vấn việc làm năm 2017;
- Chuẩn bị công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra;
TS. Nguyễn Văn Tảo cũng yêu cầu các sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc học phần và chuẩn bị cho công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017.

shcc 2

TS. Nguyễn Văn Tảo quán triệt nội dung chính các nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 5/2017

Thông qua hình thức chào cờ sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tháng, các cán bộ viên chức và sinh viên nhà trường được rèn luyện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đồng thời cập nhật các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong tháng, tạo khí thế bắt đầu một tháng làm việc mới với tinh thần ý thức trách nhiệm cao nhất; từ đó đẩy mạnh thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”.

 

Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama