Left-Banner
Right-Banner

Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017

Thực hiện kế hoạch công tác an ninh quốc phòng và công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017 của Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thái Nguyên, từ ngày 24 đến ngày 30/8, Ban Chỉ huy Quân sự Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phối hợp với 5 đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên đã tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2017.

dq1

Các chiến sĩ tham gia nội dung học chính trị

Trong thời gian 7 ngày, 110 đồng chí trong lực lượng dân quân tự vệ của 5 đơn vị là: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trung tâm học liệu sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản của chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; các quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Bên cạnh đó, các chiến sĩ sẽ được tham gia huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, kỹ năng bắn súng, đội ngũ chiến thuật, phòng chống bạo động, phòng cháy chữa cháy... Kết thúc đợt huấn luyện, các chiến sĩ sẽ tham gia kiểm tra bắn đạn thật bằng súng K63 tại thao trường núi Guộc, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên.

dq2

Tham gia huấn luyện tại thao trường.

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm giúp các chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực tham mưu cho các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama