Left-Banner
Right-Banner

Họp Hội đồng trường

Sáng ngày 09/02/2018, Hội đồng Trường ĐH CNTT&TT đã tiến hành phiên họp định kỳ hàng năm.

Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng trường dưới sự chủ trì của TS. Trương Hà Hải – Chủ tịch Hội đồng trường.

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Văn Tảo – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 và bản Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH CNTT&TT giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2030. Tiếp đó, các thành viên trong Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp bổ sung, hoàn thiện các bản báo cáo và kế hoạch chiến lược đã đề ra.

hop hoi dong truong

Các thành viên trong Hội đồng trường tiến hành biểu quyết tại cuộc họp

Phát biểu tổng kết cuộc họp, TS. Trương Hà Hải đã tổng hợp lại các đánh giá, phương án chỉnh sửa, bổ sung của các thành viên đã đưa ra và chủ trì biểu quyết đối với từng ý kiến thảo luận. Với sự nhất trí cao của toàn thể các thành viên, trong thời gian tới, Ban soạn thảo sẽ hoàn thiện nội dung bản Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường vàcông khai trên website, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường nắm rõ và phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama