Left-Banner
Right-Banner

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Quyết định ban hành quy định về công tác quản lý KHCN của trường ĐH CNTT&TT             Tải về
2 Quyết định ban hành quy trình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế tại trường ĐH CNTT&TT 625/QĐ-ĐHCNTT&TT 30/08/2016         Tải về

 

 

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama