Left-Banner
Right-Banner

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (NCKH&HTQT)

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Quy định Quản lý các hoạt động HTQT của ĐHTN  1488/QĐ-ĐHTN  03/09/2014  

Giám đốc GS.TS. Đặng Kim Vui

     Tải về
Quy định về quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại ĐHTN  1050/QĐ-ĐHTN  01/06/2015  

Phó Giám  Đốc PGS.TS. Đặng Văn Minh

    Tải về
Quy định công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của ĐHTN  60/QĐ-ĐHTN  08/01/2016   Giám đốc GS.TS. Đặng Kim Vui     Tải về
4 Quy định quản lý hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại ĐHTN  688/QĐ-ĐHTN  28/05/2014   Giám đốc GS.TS. Đặng Kim Vui     Tải về
5 Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình dự án của ĐHTN  594/QĐ-ĐHTN  31/03/2016   Giám đốc GS.TS. Đặng Kim Vui     Tải về
6 Quyết định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của ĐHTN             Tải về
7 Quyết định 1318/QĐ-ĐHTN 8/10/2013 NCKH, HTQT GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định về cấp bằng tiến sĩ danh dự của ĐHTN    Tải về
8 Quyết định 1449/QĐ-ĐHTN 3/9/2014 NCKH, HTQT GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định trách nhiệm của các Ban chức năng trong quản lý chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của ĐHTN    Tải về

 

 

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama