Left-Banner
Right-Banner
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Các văn bản quản lý nội bộ Hội đồng Trường

TT Tên VBQLNB Số, ký hiệu của văn bản Ngày, tháng, năm ban hành Cơ quan ban hành VBQLNB Trích yếu VBQLNB Tải về
1 Nghị quyết 02/NQ-HĐT 29/01/2021 Hội đồng trường Trường ĐHCNTT&TT Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên  
 2 Nghị quyết 03/NQ-HĐT 05/3/2021 Hội đồng trường Trường ĐHCNTT&TT Về việc Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn các ban chuyên môn của Hội đồng trường (ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 05/3/2021 Phiên họp Hội đồng trường tháng 02 năm 2021)  
 3 Nghị quyết 05/NQ-HĐT 05/3/2021 Hội đồng trường Trường ĐHCNTT&TT Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông  

4

  BANNER NHAPHOC

Các văn bản quản lý nội bộ Hội đồng Trường

TT Tên VBQLNB Số, ký hiệu của văn bản Ngày, tháng, năm ban hành Cơ quan ban hành VBQLNB Trích yếu VBQLNB Tải về
1 Nghị quyết 02/NQ-HĐT 29/01/2021 Hội đồng trường Trường ĐHCNTT&TT Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên  
 2 Nghị quyết 03/NQ-HĐT 05/3/2021 Hội đồng trường Trường ĐHCNTT&TT Về việc Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn các ban chuyên môn của Hội đồng trường (ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 05/3/2021 Phiên họp Hội đồng trường tháng 02 năm 2021)  
 3 Nghị quyết 05/NQ-HĐT 05/3/2021 Hội đồng trường Trường ĐHCNTT&TT Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông  

4

 BANNER NHAPHOC

 

 

 

 

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama