Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03-2021

Nhà trường thông báo: 
- Thời hạn nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ
 
Đợt tháng 03-2021: Từ thứ 2 ngày 25/01/2021 đến 17h thứ 2 ngày 08/03/2021.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Phạm Việt Thắng- Điện thoại: 0208. 3846271

Chú ý: 

-             Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không trong quá trình học cải thiện.