Left-Banner
Right-Banner

Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ Chính quy tập trung ban hành năm 2012

Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Căn cứ Công văn số 1440/ĐHTN-TT&KT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trong toàn đại học; 

Attachments:
Download this file (CDR- CNTT- Gui DHTN.pdf)CDR- CNTT- Gui DHTN.pdf[chuan dau ra]392 kB

Xem tiếp...

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học ban hành năm 2011

Chuẩn đầu ra này là cơ sở để nhà trường tổ chức đào tạo, xây dựng và điều chỉnh các chương trình đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; là cam kết về chất lượng đào tạo của nhà trường đổi với xã hội và các nhà tuyển dụng.

Attachments:
Download this file (chuan dau ra cac nganh dao tao trinh do dai hoc.pdf)Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của trường Đại học CNTT và TT[Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của trường Đại học CNTT và TT]1705 kB
Download this file (quyet dinh ve viec ban hanh chuan dau ra.pdf)Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học[Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học]82 kB

Xem tiếp...

Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ Chính quy tập trung ban hành năm 2012

Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Căn cứ Công văn số 1440/ĐHTN-TT&KT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trong toàn đại học; 

Attachments:
Download this file (CDR- CNTT- Gui DHTN.pdf)CDR- CNTT- Gui DHTN.pdf[chuan dau ra]392 kB

Xem tiếp...

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học ban hành năm 2011

Chuẩn đầu ra này là cơ sở để nhà trường tổ chức đào tạo, xây dựng và điều chỉnh các chương trình đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; là cam kết về chất lượng đào tạo của nhà trường đổi với xã hội và các nhà tuyển dụng.

Attachments:
Download this file (chuan dau ra cac nganh dao tao trinh do dai hoc.pdf)Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của trường Đại học CNTT và TT[Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của trường Đại học CNTT và TT]1705 kB
Download this file (quyet dinh ve viec ban hanh chuan dau ra.pdf)Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học[Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học]82 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama