Left-Banner
Right-Banner

Điều kiệm đảm bảo cơ sở vật chất

Công khai cở sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2005, với sự đầu tư của Tổ chức Đông - Tây hội ngộ, Ký túc xá sinh viên đã được đưa vào khai thác, sử dụng. Năm 2011, được sự nhất trí của Đại học Thái Nguyên, Ký túc xá được ĐHTN bàn giao cho Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông quản lý:

- Diện tích đất KTX: 13.709m2

- Diện tích xây dựng: 5.800m2

- Diện tích sàn xây dựng: 19.409m2

Ký túc xá có 12 tòa nhà, trong đó: 11 tòa nhà gồm 186 phòng ở sinh viên với đầy đủ tiện nghi, 01 nhà ăn tập thể 2.000m2 02 tầng dành cho sinh viên, 01 tòa nhà 5 tầng làm nhà ở cho cán bộ giảng viên nhà trường.

Một số hình ảnh về Ký túc xá trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

IMG 8587

IMG 8592

IMG 8646

IMG 8648

 

 

Điều kiệm đảm bảo cơ sở vật chất

Công khai cở sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2005, với sự đầu tư của Tổ chức Đông - Tây hội ngộ, Ký túc xá sinh viên đã được đưa vào khai thác, sử dụng. Năm 2011, được sự nhất trí của Đại học Thái Nguyên, Ký túc xá được ĐHTN bàn giao cho Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông quản lý:

- Diện tích đất KTX: 13.709m2

- Diện tích xây dựng: 5.800m2

- Diện tích sàn xây dựng: 19.409m2

Ký túc xá có 12 tòa nhà, trong đó: 11 tòa nhà gồm 186 phòng ở sinh viên với đầy đủ tiện nghi, 01 nhà ăn tập thể 2.000m2 02 tầng dành cho sinh viên, 01 tòa nhà 5 tầng làm nhà ở cho cán bộ giảng viên nhà trường.

Một số hình ảnh về Ký túc xá trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

IMG 8587

IMG 8592

IMG 8646

IMG 8648

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama