Left-Banner
Right-Banner

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

Biểu 02 - ĐHTN
(Kèm theo Công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018
của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

THÔNG BÁO
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

TT Họ và tên Năm sinh Lý Lịch khoa học
I Khối ngành I: Không có
II Khối ngành II
1 Đỗ Thị Bắc 25/04/1970 Tải về
2 Nguyễn Văn Việt 6/11/1986 Tải về
3 Nguyễn Lan Oanh 10/23/1983 Tải về
4 Đỗ Thị Phượng 8/19/1985 Tải về
5 Trịnh Ngọc Hà 9/21/1986 Tải về
6 Dương Thị Thúy Nga 7/21/1990 Tải về
7 Tạ Thị Thảo 9/22/1989 Tải về
8 Phạm Thị Ngọc Anh  25/10/1982 Tải về
9 Lê Triệu Tuấn 1/27/1984 Tải về
10 Nguyễn Văn Giáp 10/27/1984 Tải về
11 Nguyễn Thu Hằng 4/14/1987 Tải về
12 Lê Anh Tú 5/7/1987 Tải về
13 Đỗ Văn Đại 2/26/1986 Tải về
14 Nguyễn Kim Sơn 11/1/1985 Tải về
15 Vũ Sơn Tùng 8/10/1990 Tải về
III Khối ngành III
16 Nguyễn Văn Huân 8/10/1979 Tải về
17 Nguyễn Thị Thanh Thủy 11/25/1980 Tải về
18 Nguyễn T Thanh Huyền 9/15/1982 Tải về
19 Lê Thị Hằng 3/30/1990 Tải về
20 Đàm Thị Phương Thảo 9/4/1990 Tải về
21 Nguyễn Thị Kim Tuyến 11/4/1990 Tải về
22 Phan Thị Hiền 3/30/1988 Tải về
23 Bùi Lê Hà Ninh 12/7/1990 Tải về
24 Mai Ngọc Anh 3/10/1960 Tải về
25 Lý Thu Trang 1/12/1989 Tải về
26 Trương Tuấn Linh 8/22/1982 Tải về
27 Nguyễn Thị Hằng 4/10/1983 Tải về
28 Đinh Thị Nguyên 9/11/1983 Tải về
29 Lê Hoài Giang 9/19/1990 Tải về
30 Tạc Thị Minh Huyền 7/27/1992 Tải về
31 Hà Văn Vương 5/5/1990 Tải về
32 Đỗ Thị Diệu Thu 12/5/1991 Tải về
33 Trần Hồng Thái 9/29/1991 Tải về
34 Bùi Quỳnh Trang 5/19/1991 Tải về
35 Lê Thị Mai Châm 4/27/1991 Tải về
36 Đào Thế Huy 5/23/1984 Tải về
37 Trương Thị Việt Phương 7/15/1972 Tải về
38 Phan Thị Thanh Huyền 8/26/1986 Tải về
39 Đỗ Năng Thắng 2/7/1985 Tải về
40 Đinh Thị Ngọc Oanh 9/15/1985 Tải về
41 Ngô Mai Phương 10/18/1993 Tải về
42 Đặng Thương Hoài Linh 5/15/1991 Tải về
43 Phan Thị Vân Giang 3/2/1981 Tải về
44 Nguyễn Tiến Mạnh 10/17/1990 Tải về
45 Nguyễn Ngọc Quỳnh 7/1/1991 Tải về
IV Khối ngành IV: Không có
V Khối ngành V
46 Vũ Vinh Quang 9/26/1957 Tải về
47 Nguyễn Hải Minh 8/31/1973 Tải về
48 Đinh Xuân Lâm 12/1/1983 Tải về
49 Đặng Thị Oanh 7/29/1969 Tải về
50 Trương Hà Hải 12/18/1967 Tải về
51 Nguyễn Đức Bình 6/10/1985 Tải về
52 Đỗ Đình Cường 12/26/1979 Tải về
53 Bùi  Ngọc Tuấn 4/2/1961 Tải về
54 Nguyễn Đình Dũng 9/16/1980 Tải về
55 Quách Xuân Trưởng 8/3/1978 Tải về
56 Phạm Thị Thương 3/7/1979 Tải về
57 Bùi Thị Thanh Xuân 5/1/1981 Tải về
58 Hà Thị Thanh 12/22/1982 Tải về
59 Ngô Thị Lan 11/3/1980 Tải về
60 Nguyễn Thị Linh 12/22/1984 Tải về
61 Nguyễn Thị Tính 8/7/1982 Tải về
62 Nguyễn Quang Hiệp 12/16/1986 Tải về
63 Bùi Quy Anh 12/20/1984 Tải về
64 Dương Thúy Hường 9/8/1985 Tải về
65 Nguyễn Lan Hương 3/15/1988 Tải về
66 Vũ Văn Diện 7/19/1983 Tải về
67 Đoàn Ngọc Phương 6/28/1986 Tải về
68 Nguyễn Thị Thu Hằng 4/22/1985 Tải về
69 Đinh Văn Nam 11/9/1987 Tải về
70 Vũ Thành Vinh 12/25/1978 Tải về
71 Trần Hồng Hải 4/24/1988 Tải về
72 Ngô Hữu Huy 8/9/1987 Tải về
73 Đinh Khánh Linh 10/5/1991 Tải về
74 Trần Quang Huy 10/15/1990 Tải về
75 Trần Thu Phương 10/17/1984 Tải về
76 Lê Văn Chung 8/25/1984 Tải về
77 Trần Tuấn Việt 7/11/1986 Tải về
78 Đào Tô Hiệu 5/22/1990 Tải về
79 Đỗ Thị Quyên 4/28/1991 Tải về
80 Nguyễn Sĩ Hiệp 6/5/1990 Tải về
81 Đoàn Mạnh Cường 9/3/1989 Tải về
82 Đỗ Thị Hiên 7/4/1990 Tải về
83 Trần Văn Dũng 1/23/1990 Tải về
84 Nguyễn Văn Cường 8/21/1987 Tải về
85 Vũ Thúy Hằng 15/10/1990 Tải về
86 Võ Văn Trường 7/22/1990 Tải về
87 Đàm Thanh Phương 7/21/1981 Tải về
88 Nguyễn Hiền Trinh 6/3/1971 Tải về
89 Nguyễn Thị Tuyển 3/26/1981 Tải về
90 Đào Thị Thu 7/26/1982 Tải về
91 Dương Thị Mai Thương 1/18/1985 Tải về
92 Mai Văn Hoàn 5/18/1984 Tải về
93 Nguyễn Thị Thanh Tâm 6/3/1986 Tải về
94 Nguyễn Thị Oanh 5/9/1986 Tải về
95 Trần Hải Thanh 6/6/1983 Tải về
96 Đoàn Thị Bích Ngọc 8/24/1970 Tải về
97 Nguyễn Văn Núi 10/10/1981 Tải về
98 Trần Văn Khánh 9/16/1985 Tải về
99 Vũ Xuân Nam 10/10/1984 Tải về
100 Phạm Đức Long 6/20/1955 Tải về
101 Nguyễn Hồng Tân 12/5/1981 Tải về
102 Tô Hữu Nguyên 12/1/1980 Tải về
103 Nguyễn Thu Phương 3/14/1986 Tải về
104 Hoàng Thị Cành 8/19/1986 Tải về
105 Nguyễn Tuấn Anh 4/14/1980 Tải về
106 Nguyễn Thị Dung 6/5/1987 Tải về
107 Dương Thị Quy 6/10/1985 Tải về
108 Đỗ Đình Lực 29/03/1988 Tải về
109 Bùi Anh Tú 8/10/1984 Tải về
110 Đỗ Thị Loan 8/9/1987 Tải về
111 Đào Trần Chung 8/23/1987 Tải về
112 Mạch Quý Dương 4/6/1979 Tải về
113 Nguyễn Vũ Kiều Vân 5/26/1980 Tải về
114 Lê Thị Thu Huyền 12/8/1987 Tải về
115 Nông Thị Hoa 8/22/1978 Tải về
116 Lê Thu Trang 1/19/1978 Tải về
117 Nguyễn Thu Hương 11/19/1981 Tải về
118 Nguyễn Hữu Thái 11/14/1961 Tải về
119 Ngô Thị Lan Phương 12/9/1979 Tải về
120 Phạm Thị Liên 2/19/1986 Tải về
121 Hồ Thị Tuyến 9/7/1987 Tải về
122 Nguyễn Thu Hương 3/3/1988 Tải về
123 Phùng Thế Huân 1/24/1985 Tải về
124 Vũ Thị Thúy Thảo 8/10/1964 Tải về
125 Nguyễn Toàn Thắng 13/8/1983 Tải về
126 Lê Tuấn Anh 25/05/1980 Tải về
127 Trịnh Văn Hà  28/5/1980 Tải về
128 Phạm Hồng Việt  2/7/1982 Tải về
129 Lê Hoàng Hiệp 1/2/1986 Tải về
130 Nguyễn Thị Mai Phương 9/2/1984 Tải về
131 Trần Duy Minh 5/29/1980 Tải về
132 Dương Thu Mây 11/11/1983 Tải về
133 Trần Phạm Thái Kiên  10/4/1987 Tải về
134 Lương Thị Minh Huế 11/22/1986 Tải về
135 Phùng Trung Nghĩa 1/6/1980 Tải về
136 Hoàng Quang Trung 2/7/1980 Tải về
137 Nguyễn Anh Tuấn 18/10/1965 Tải về
138 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1988 Tải về
139 Đoàn Thị Thanh Thảo 26/04/1980 Tải về
140 Mạc Thị Phượng 3/11/1981 Tải về
141 Nguyễn Thị Ngân 31/08/1984 Tải về
142 Đỗ Văn Quyền 1/1/1980 Tải về
143 Đỗ Huy Khôi 11/5/1981 Tải về
144 Phạm Văn Ngọc 1/27/1983 Tải về
145 Nguyễn Thùy Dung 11/6/1989 Tải về
146 Nguyễn Văn Thắng 11/5/1981 Tải về
147 Nguyễn T. Phương Thanh 28/10/1986 Tải về
148 Đinh Quý Long 10/3/1983 Tải về
149 Mai Thị Kim Anh 31/12/1989 Tải về
150 Đào Thị Phượng 08/08/1988 Tải về
151 Nguyễn Thị Thảo 10/10/1990 Tải về
152 Phạm Xuân Kiên 13/10/1991 Tải về
153 Nguyễn Ngọc Dương 28/7/1989 Tải về
154 Phạm Thành Nam 3/10/1987 Tải về
155 Hồ Mậu Việt 13/05/1987 Tải về
156 Nguyễn Thị Dung 10/31/1979 Tải về
157 Đào Thị Hằng 2/21/1983 Tải về
158 Ngô Thị Vinh 8/2/1984 Tải về
159 Nguyễn Quốc Bảo 9/20/1984 Tải về
160 Nguyễn Ngọc Hoan 4/5/1975 Tải về
161 Trần Thị Xuân 11/5/1987 Tải về
162 Hoàng Văn Thực 11/20/1987 Tải về
163 Cao Thị Trang 3/26/1990 Tải về
164 Vũ Chiến Thắng 8/14/1983 Tải về
165 Nguyễn Thành Trung 1/1/1981 Tải về
166 Nguyễn Thế Dũng 28/03/1987 Tải về
167 Trần Thị Thanh Hương 11/1/1988 Tải về
168 Trần Đức Hoàng 8/20/1988 Tải về
169 Nguyễn Thị Hương Ly 14/12/1989 Tải về
170 Nguyễn Thị Bích Điệp 10/2/1988 Tải về
171 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 8/19/1989 Tải về
172 Nguyễn Ngọc Lan 20/08/1988 Tải về
173 Nguyễn Văn Thao 7/9/1990 Tải về
174 Dương Chính Cương 1/1/1980 Tải về
175 Nguyễn Vôn Dim 12/7/1984 Tải về
176 Bùi Văn Tùng 7/18/1984 Tải về
177 Nguyễn Văn Giáp 3/21/1974 Tải về
178 Lê Mạnh Hữu 6/20/1984 Tải về
179 Đặng Văn Ngọc 9/4/1990 Tải về
180 Trần Xuân Trọng 18/12/1987 Tải về
181 Hoàng Thị Hải Yến 8/16/1989 Tải về
182 Nguyễn Thị Hiền 3/2/1990 Tải về
183 Lê Hồng Thu 2/27/1990 Tải về
184 Lương Quang Huy 2/7/1990 Tải về
185 Tống Ngọc Linh 10/10/1990 Tải về
186 Hoàng Thị Thương 10/6/1987 Tải về
187 Vũ Thạch Dương 6/10/1989 Tải về
188 Lê Thị Thu Phương 11/15/1989 Tải về
189 Nguyễn Duy Minh 11/22/1972 Tải về
190 Phạm Thị Hồng Anh 10/20/1986 Tải về
191 Nguyễn Thị Thu Hiền 6/13/1978 Tải về
192 Đặng Thị Loan Phượng 2/17/1984 Tải về
193 Vũ Thị Oanh 9/26/1988 Tải về
194 Bùi Tuấn Anh 12/4/1988 Tải về
195 Đỗ Thị Mai 20/7/1987 Tải về
196 Nguyễn Công Khoa 9/19/1982 Tải về
197 Kim Đình Thái 4/8/1984 Tải về
198 Trịnh Thúy Hà 12/3/1980 Tải về
199  Nguyễn Xuân Kiên 10/20/1990 Tải về
200 Nguyễn Văn Tảo 11/5/1973 Tải về
201 Lê Khánh Dương 21/10/1983 Tải về
202 Vũ Thị Nguyệt  20/9/1988 Tải về
203 Nguyễn Văn Linh 10/5/1987 Tải về
204 Vũ Việt Dũng 9/29/1992 Tải về
205 Đỗ Văn Toàn 10/28/1975 Tải về
206 Vũ Huy Lượng 27/4/1983 Tải về
207 Nguyễn Anh Chuyên 10/12/1985 Tải về
208 Trịnh Minh Đức 10/8/1987 Tải về
209 Nguyễn Thanh Tùng  16/8/1986 Tải về
VI Khối ngành VI: Không có
VII Khối ngành VII
210 Vũ Đức Thái 5/2/1964 Tải về
211 Hà Mạnh Hùng 9/20/1981 Tải về
212 Hà Mỹ Trinh 1/7/1987 Tải về
213 Lê Sơn Thái 2/26/1988 Tải về
214 Lương Thị Thu Hà 11/13/1988 Tải về
215 Nguyễn Quang Minh 28/10/1981 Tải về
216 Mã Văn Thu 9/8/1987 Tải về
217 Phạm Kim Thoa 9/18/1976 Tải về
218 Lã Thị Quỳnh Mai 11/8/1992 Tải về
219 Trần Nguyễn Duy Trung 3/25/1987 Tải về
220 Nguyễn Thị Hải Anh 6/16/1978 Tải về
221 Nguyễn T.Thanh Nhàn 10/25/1981 Tải về
222 Trần Lâm 2/24/1987 Tải về
223 Nguyễn Thị Duyên  10/4/1987 Tải về
224 Đỗ Thị Chi 9/3/1988 Tải về
225 Phan Thị Cúc 11/24/1989 Tải về
226 Lã Thùy Linh 4/17/1988 Tải về
227 Đỗ Thị Bích Loan 10/19/1993 Tải về
228 Phạm Thị Hồng Nhung  20/11/1977 Tải về
229 Trương Thị Phương 11/7/1993 Tải về
230 Nguyễn Tú An 1/18/1994 Tải về
VIII Giảng viên cơ hữu môn chung
231 Nguyễn Thùy Linh 4/7/1979 Tải về
232 Trương Thị Thu Hằng 9/16/1978 Tải về
233 Nguyễn Ngọc Tuấn 11/1/1981 Tải về
234 Khoa Thu Hoài 11/10/1974 Tải về
235 Dương Thị Hồng An 4/30/1982 Tải về
236 Trần Minh Thành 12/21/1983 Tải về
237 Ngô Mạnh Tưởng 11/5/1976 Tải về
238 Quách Thị Mai Liên 11/29/1986 Tải về
239 Hoàng Phương Khánh 5/27/1986 Tải về
240 Lại Văn Trung 9/22/1984 Tải về
241 Đinh Diệu Hằng 8/8/1984 Tải về
242 Nguyễn Thị Thanh Giang 9/14/1980 Tải về
243 Nguyễn Thị Nhung 4/17/1986 Tải về
244 Nguyễn Thùy Trang 10/25/1989 Tải về
245 Nguyễn Thị Thanh Huyền 9/16/1977 Tải về
246 Dương Thị Thu Hương 11/18/1982 Tải về
247 Vũ Hải Yến  26/5/1975 Tải về
248 Ma Thị Vân Hà 2/2/1987 Tải về
249 Hoàng Thu Giang 6/20/1969 Tải về
250 Nguyễn Thúy Hòa 12/15/1977 Tải về
251 Phạm Thúy Hằng 1/1/1984 Tải về
252 Nguyễn Thị Phương Hoa 6/4/1983 Tải về
253 Phan Thị Như Quỳnh 3/5/1979 Tải về
254 Ngô Phương Thùy 7/7/1983 Tải về
255 Bùi Thị Thanh Thủy 10/13/1983 Tải về
256 Hoàng Văn Sáu 1/2/1979 Tải về
257 Đặng Phương Mai 10/26/1988 Tải về
258 Nguyễn Thị Duyên 2/27/1988 Tải về
259 Ngô Cẩm Tú 3/29/1985 Tải về
260 Đỗ Quỳnh Hoa 3/3/1983 Tải về
261 Phùng Thanh Hoa 1/1/1987 Tải về
262 Trần Thùy Linh 5/7/1984 Tải về
263 Trịnh Thị Kim Thoa 4/12/1986 Tải về
264 Lê Thị Hường 8/21/1989 Tải về
265 Ngô Mạnh Cường 10/5/1980 Tải về
266 Trần Xuân Giang 6/1/1980 Tải về
267 Trần Minh Liên 2/6/1983 Tải về
268 Chu Xuân Tiến 12/18/1985 Tải về
269 Vũ Hoàng Sơn 9/5/1987 Tải về
270 Nông Văn Đồng 27/02/1985 Tải về
271 Trần Thị Hòa 1/19/1986 Tải về
272 Đặng Thị Kim Dung 7/22/1986 Tải về
273 Hoàng Ngọc Bích 3/1/1987 Tải về
274 Trịnh Ngọc Hiến 4/18/1986 Tải về
275 Phạm Văn Hảo 2/24/1986 Tải về
276 Ngô Văn Mạnh 9/20/1988 Tải về
277 Phạm Việt Thịnh 12/21/1988 Tải về

Thái Nguyên, ngày        tháng 6 năm 2019

     HIỆU TRƯỞNG     

 

 

TS. Nguyễn Văn Tảo

Pin It

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

Biểu 02 - ĐHTN
(Kèm theo Công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018
của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

THÔNG BÁO
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

TT Họ và tên Năm sinh Lý Lịch khoa học
I Khối ngành I: Không có
II Khối ngành II
1 Đỗ Thị Bắc 25/04/1970 Tải về
2 Nguyễn Văn Việt 6/11/1986 Tải về
3 Nguyễn Lan Oanh 10/23/1983 Tải về
4 Đỗ Thị Phượng 8/19/1985 Tải về
5 Trịnh Ngọc Hà 9/21/1986 Tải về
6 Dương Thị Thúy Nga 7/21/1990 Tải về
7 Tạ Thị Thảo 9/22/1989 Tải về
8 Phạm Thị Ngọc Anh  25/10/1982 Tải về
9 Lê Triệu Tuấn 1/27/1984 Tải về
10 Nguyễn Văn Giáp 10/27/1984 Tải về
11 Nguyễn Thu Hằng 4/14/1987 Tải về
12 Lê Anh Tú 5/7/1987 Tải về
13 Đỗ Văn Đại 2/26/1986 Tải về
14 Nguyễn Kim Sơn 11/1/1985 Tải về
15 Vũ Sơn Tùng 8/10/1990 Tải về
III Khối ngành III
16 Nguyễn Văn Huân 8/10/1979 Tải về
17 Nguyễn Thị Thanh Thủy 11/25/1980 Tải về
18 Nguyễn T Thanh Huyền 9/15/1982 Tải về
19 Lê Thị Hằng 3/30/1990 Tải về
20 Đàm Thị Phương Thảo 9/4/1990 Tải về
21 Nguyễn Thị Kim Tuyến 11/4/1990 Tải về
22 Phan Thị Hiền 3/30/1988 Tải về
23 Bùi Lê Hà Ninh 12/7/1990 Tải về
24 Mai Ngọc Anh 3/10/1960 Tải về
25 Lý Thu Trang 1/12/1989 Tải về
26 Trương Tuấn Linh 8/22/1982 Tải về
27 Nguyễn Thị Hằng 4/10/1983 Tải về
28 Đinh Thị Nguyên 9/11/1983 Tải về
29 Lê Hoài Giang 9/19/1990 Tải về
30 Tạc Thị Minh Huyền 7/27/1992 Tải về
31 Hà Văn Vương 5/5/1990 Tải về
32 Đỗ Thị Diệu Thu 12/5/1991 Tải về
33 Trần Hồng Thái 9/29/1991 Tải về
34 Bùi Quỳnh Trang 5/19/1991 Tải về
35 Lê Thị Mai Châm 4/27/1991 Tải về
36 Đào Thế Huy 5/23/1984 Tải về
37 Trương Thị Việt Phương 7/15/1972 Tải về
38 Phan Thị Thanh Huyền 8/26/1986 Tải về
39 Đỗ Năng Thắng 2/7/1985 Tải về
40 Đinh Thị Ngọc Oanh 9/15/1985 Tải về
41 Ngô Mai Phương 10/18/1993 Tải về
42 Đặng Thương Hoài Linh 5/15/1991 Tải về
43 Phan Thị Vân Giang 3/2/1981 Tải về
44 Nguyễn Tiến Mạnh 10/17/1990 Tải về
45 Nguyễn Ngọc Quỳnh 7/1/1991 Tải về
IV Khối ngành IV: Không có
V Khối ngành V
46 Vũ Vinh Quang 9/26/1957 Tải về
47 Nguyễn Hải Minh 8/31/1973 Tải về
48 Đinh Xuân Lâm 12/1/1983 Tải về
49 Đặng Thị Oanh 7/29/1969 Tải về
50 Trương Hà Hải 12/18/1967 Tải về
51 Nguyễn Đức Bình 6/10/1985 Tải về
52 Đỗ Đình Cường 12/26/1979 Tải về
53 Bùi  Ngọc Tuấn 4/2/1961 Tải về
54 Nguyễn Đình Dũng 9/16/1980 Tải về
55 Quách Xuân Trưởng 8/3/1978 Tải về
56 Phạm Thị Thương 3/7/1979 Tải về
57 Bùi Thị Thanh Xuân 5/1/1981 Tải về
58 Hà Thị Thanh 12/22/1982 Tải về
59 Ngô Thị Lan 11/3/1980 Tải về
60 Nguyễn Thị Linh 12/22/1984 Tải về
61 Nguyễn Thị Tính 8/7/1982 Tải về
62 Nguyễn Quang Hiệp 12/16/1986 Tải về
63 Bùi Quy Anh 12/20/1984 Tải về
64 Dương Thúy Hường 9/8/1985 Tải về
65 Nguyễn Lan Hương 3/15/1988 Tải về
66 Vũ Văn Diện 7/19/1983 Tải về
67 Đoàn Ngọc Phương 6/28/1986 Tải về
68 Nguyễn Thị Thu Hằng 4/22/1985 Tải về
69 Đinh Văn Nam 11/9/1987 Tải về
70 Vũ Thành Vinh 12/25/1978 Tải về
71 Trần Hồng Hải 4/24/1988 Tải về
72 Ngô Hữu Huy 8/9/1987 Tải về
73 Đinh Khánh Linh 10/5/1991 Tải về
74 Trần Quang Huy 10/15/1990 Tải về
75 Trần Thu Phương 10/17/1984 Tải về
76 Lê Văn Chung 8/25/1984 Tải về
77 Trần Tuấn Việt 7/11/1986 Tải về
78 Đào Tô Hiệu 5/22/1990 Tải về
79 Đỗ Thị Quyên 4/28/1991 Tải về
80 Nguyễn Sĩ Hiệp 6/5/1990 Tải về
81 Đoàn Mạnh Cường 9/3/1989 Tải về
82 Đỗ Thị Hiên 7/4/1990 Tải về
83 Trần Văn Dũng 1/23/1990 Tải về
84 Nguyễn Văn Cường 8/21/1987 Tải về
85 Vũ Thúy Hằng 15/10/1990 Tải về
86 Võ Văn Trường 7/22/1990 Tải về
87 Đàm Thanh Phương 7/21/1981 Tải về
88 Nguyễn Hiền Trinh 6/3/1971 Tải về
89 Nguyễn Thị Tuyển 3/26/1981 Tải về
90 Đào Thị Thu 7/26/1982 Tải về
91 Dương Thị Mai Thương 1/18/1985 Tải về
92 Mai Văn Hoàn 5/18/1984 Tải về
93 Nguyễn Thị Thanh Tâm 6/3/1986 Tải về
94 Nguyễn Thị Oanh 5/9/1986 Tải về
95 Trần Hải Thanh 6/6/1983 Tải về
96 Đoàn Thị Bích Ngọc 8/24/1970 Tải về
97 Nguyễn Văn Núi 10/10/1981 Tải về
98 Trần Văn Khánh 9/16/1985 Tải về
99 Vũ Xuân Nam 10/10/1984 Tải về
100 Phạm Đức Long 6/20/1955 Tải về
101 Nguyễn Hồng Tân 12/5/1981 Tải về
102 Tô Hữu Nguyên 12/1/1980 Tải về
103 Nguyễn Thu Phương 3/14/1986 Tải về
104 Hoàng Thị Cành 8/19/1986 Tải về
105 Nguyễn Tuấn Anh 4/14/1980 Tải về
106 Nguyễn Thị Dung 6/5/1987 Tải về
107 Dương Thị Quy 6/10/1985 Tải về
108 Đỗ Đình Lực 29/03/1988 Tải về
109 Bùi Anh Tú 8/10/1984 Tải về
110 Đỗ Thị Loan 8/9/1987 Tải về
111 Đào Trần Chung 8/23/1987 Tải về
112 Mạch Quý Dương 4/6/1979 Tải về
113 Nguyễn Vũ Kiều Vân 5/26/1980 Tải về
114 Lê Thị Thu Huyền 12/8/1987 Tải về
115 Nông Thị Hoa 8/22/1978 Tải về
116 Lê Thu Trang 1/19/1978 Tải về
117 Nguyễn Thu Hương 11/19/1981 Tải về
118 Nguyễn Hữu Thái 11/14/1961 Tải về
119 Ngô Thị Lan Phương 12/9/1979 Tải về
120 Phạm Thị Liên 2/19/1986 Tải về
121 Hồ Thị Tuyến 9/7/1987 Tải về
122 Nguyễn Thu Hương 3/3/1988 Tải về
123 Phùng Thế Huân 1/24/1985 Tải về
124 Vũ Thị Thúy Thảo 8/10/1964 Tải về
125 Nguyễn Toàn Thắng 13/8/1983 Tải về
126 Lê Tuấn Anh 25/05/1980 Tải về
127 Trịnh Văn Hà  28/5/1980 Tải về
128 Phạm Hồng Việt  2/7/1982 Tải về
129 Lê Hoàng Hiệp 1/2/1986 Tải về
130 Nguyễn Thị Mai Phương 9/2/1984 Tải về
131 Trần Duy Minh 5/29/1980 Tải về
132 Dương Thu Mây 11/11/1983 Tải về
133 Trần Phạm Thái Kiên  10/4/1987 Tải về
134 Lương Thị Minh Huế 11/22/1986 Tải về
135 Phùng Trung Nghĩa 1/6/1980 Tải về
136 Hoàng Quang Trung 2/7/1980 Tải về
137 Nguyễn Anh Tuấn 18/10/1965 Tải về
138 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1988 Tải về
139 Đoàn Thị Thanh Thảo 26/04/1980 Tải về
140 Mạc Thị Phượng 3/11/1981 Tải về
141 Nguyễn Thị Ngân 31/08/1984 Tải về
142 Đỗ Văn Quyền 1/1/1980 Tải về
143 Đỗ Huy Khôi 11/5/1981 Tải về
144 Phạm Văn Ngọc 1/27/1983 Tải về
145 Nguyễn Thùy Dung 11/6/1989 Tải về
146 Nguyễn Văn Thắng 11/5/1981 Tải về
147 Nguyễn T. Phương Thanh 28/10/1986 Tải về
148 Đinh Quý Long 10/3/1983 Tải về
149 Mai Thị Kim Anh 31/12/1989 Tải về
150 Đào Thị Phượng 08/08/1988 Tải về
151 Nguyễn Thị Thảo 10/10/1990 Tải về
152 Phạm Xuân Kiên 13/10/1991 Tải về
153 Nguyễn Ngọc Dương 28/7/1989 Tải về
154 Phạm Thành Nam 3/10/1987 Tải về
155 Hồ Mậu Việt 13/05/1987 Tải về
156 Nguyễn Thị Dung 10/31/1979 Tải về
157 Đào Thị Hằng 2/21/1983 Tải về
158 Ngô Thị Vinh 8/2/1984 Tải về
159 Nguyễn Quốc Bảo 9/20/1984 Tải về
160 Nguyễn Ngọc Hoan 4/5/1975 Tải về
161 Trần Thị Xuân 11/5/1987 Tải về
162 Hoàng Văn Thực 11/20/1987 Tải về
163 Cao Thị Trang 3/26/1990 Tải về
164 Vũ Chiến Thắng 8/14/1983 Tải về
165 Nguyễn Thành Trung 1/1/1981 Tải về
166 Nguyễn Thế Dũng 28/03/1987 Tải về
167 Trần Thị Thanh Hương 11/1/1988 Tải về
168 Trần Đức Hoàng 8/20/1988 Tải về
169 Nguyễn Thị Hương Ly 14/12/1989 Tải về
170 Nguyễn Thị Bích Điệp 10/2/1988 Tải về
171 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 8/19/1989 Tải về
172 Nguyễn Ngọc Lan 20/08/1988 Tải về
173 Nguyễn Văn Thao 7/9/1990 Tải về
174 Dương Chính Cương 1/1/1980 Tải về
175 Nguyễn Vôn Dim 12/7/1984 Tải về
176 Bùi Văn Tùng 7/18/1984 Tải về
177 Nguyễn Văn Giáp 3/21/1974 Tải về
178 Lê Mạnh Hữu 6/20/1984 Tải về
179 Đặng Văn Ngọc 9/4/1990 Tải về
180 Trần Xuân Trọng 18/12/1987 Tải về
181 Hoàng Thị Hải Yến 8/16/1989 Tải về
182 Nguyễn Thị Hiền 3/2/1990 Tải về
183 Lê Hồng Thu 2/27/1990 Tải về
184 Lương Quang Huy 2/7/1990 Tải về
185 Tống Ngọc Linh 10/10/1990 Tải về
186 Hoàng Thị Thương 10/6/1987 Tải về
187 Vũ Thạch Dương 6/10/1989 Tải về
188 Lê Thị Thu Phương 11/15/1989 Tải về
189 Nguyễn Duy Minh 11/22/1972 Tải về
190 Phạm Thị Hồng Anh 10/20/1986 Tải về
191 Nguyễn Thị Thu Hiền 6/13/1978 Tải về
192 Đặng Thị Loan Phượng 2/17/1984 Tải về
193 Vũ Thị Oanh 9/26/1988 Tải về
194 Bùi Tuấn Anh 12/4/1988 Tải về
195 Đỗ Thị Mai 20/7/1987 Tải về
196 Nguyễn Công Khoa 9/19/1982 Tải về
197 Kim Đình Thái 4/8/1984 Tải về
198 Trịnh Thúy Hà 12/3/1980 Tải về
199  Nguyễn Xuân Kiên 10/20/1990 Tải về
200 Nguyễn Văn Tảo 11/5/1973 Tải về
201 Lê Khánh Dương 21/10/1983 Tải về
202 Vũ Thị Nguyệt  20/9/1988 Tải về
203 Nguyễn Văn Linh 10/5/1987 Tải về
204 Vũ Việt Dũng 9/29/1992 Tải về
205 Đỗ Văn Toàn 10/28/1975 Tải về
206 Vũ Huy Lượng 27/4/1983 Tải về
207 Nguyễn Anh Chuyên 10/12/1985 Tải về
208 Trịnh Minh Đức 10/8/1987 Tải về
209 Nguyễn Thanh Tùng  16/8/1986 Tải về
VI Khối ngành VI: Không có
VII Khối ngành VII
210 Vũ Đức Thái 5/2/1964 Tải về
211 Hà Mạnh Hùng 9/20/1981 Tải về
212 Hà Mỹ Trinh 1/7/1987 Tải về
213 Lê Sơn Thái 2/26/1988 Tải về
214 Lương Thị Thu Hà 11/13/1988 Tải về
215 Nguyễn Quang Minh 28/10/1981 Tải về
216 Mã Văn Thu 9/8/1987 Tải về
217 Phạm Kim Thoa 9/18/1976 Tải về
218 Lã Thị Quỳnh Mai 11/8/1992 Tải về
219 Trần Nguyễn Duy Trung 3/25/1987 Tải về
220 Nguyễn Thị Hải Anh 6/16/1978 Tải về
221 Nguyễn T.Thanh Nhàn 10/25/1981 Tải về
222 Trần Lâm 2/24/1987 Tải về
223 Nguyễn Thị Duyên  10/4/1987 Tải về
224 Đỗ Thị Chi 9/3/1988 Tải về
225 Phan Thị Cúc 11/24/1989 Tải về
226 Lã Thùy Linh 4/17/1988 Tải về
227 Đỗ Thị Bích Loan 10/19/1993 Tải về
228 Phạm Thị Hồng Nhung  20/11/1977 Tải về
229 Trương Thị Phương 11/7/1993 Tải về
230 Nguyễn Tú An 1/18/1994 Tải về
VIII Giảng viên cơ hữu môn chung
231 Nguyễn Thùy Linh 4/7/1979 Tải về
232 Trương Thị Thu Hằng 9/16/1978 Tải về
233 Nguyễn Ngọc Tuấn 11/1/1981 Tải về
234 Khoa Thu Hoài 11/10/1974 Tải về
235 Dương Thị Hồng An 4/30/1982 Tải về
236 Trần Minh Thành 12/21/1983 Tải về
237 Ngô Mạnh Tưởng 11/5/1976 Tải về
238 Quách Thị Mai Liên 11/29/1986 Tải về
239 Hoàng Phương Khánh 5/27/1986 Tải về
240 Lại Văn Trung 9/22/1984 Tải về
241 Đinh Diệu Hằng 8/8/1984 Tải về
242 Nguyễn Thị Thanh Giang 9/14/1980 Tải về
243 Nguyễn Thị Nhung 4/17/1986 Tải về
244 Nguyễn Thùy Trang 10/25/1989 Tải về
245 Nguyễn Thị Thanh Huyền 9/16/1977 Tải về
246 Dương Thị Thu Hương 11/18/1982 Tải về
247 Vũ Hải Yến  26/5/1975 Tải về
248 Ma Thị Vân Hà 2/2/1987 Tải về
249 Hoàng Thu Giang 6/20/1969 Tải về
250 Nguyễn Thúy Hòa 12/15/1977 Tải về
251 Phạm Thúy Hằng 1/1/1984 Tải về
252 Nguyễn Thị Phương Hoa 6/4/1983 Tải về
253 Phan Thị Như Quỳnh 3/5/1979 Tải về
254 Ngô Phương Thùy 7/7/1983 Tải về
255 Bùi Thị Thanh Thủy 10/13/1983 Tải về
256 Hoàng Văn Sáu 1/2/1979 Tải về
257 Đặng Phương Mai 10/26/1988 Tải về
258 Nguyễn Thị Duyên 2/27/1988 Tải về
259 Ngô Cẩm Tú 3/29/1985 Tải về
260 Đỗ Quỳnh Hoa 3/3/1983 Tải về
261 Phùng Thanh Hoa 1/1/1987 Tải về
262 Trần Thùy Linh 5/7/1984 Tải về
263 Trịnh Thị Kim Thoa 4/12/1986 Tải về
264 Lê Thị Hường 8/21/1989 Tải về
265 Ngô Mạnh Cường 10/5/1980 Tải về
266 Trần Xuân Giang 6/1/1980 Tải về
267 Trần Minh Liên 2/6/1983 Tải về
268 Chu Xuân Tiến 12/18/1985 Tải về
269 Vũ Hoàng Sơn 9/5/1987 Tải về
270 Nông Văn Đồng 27/02/1985 Tải về
271 Trần Thị Hòa 1/19/1986 Tải về
272 Đặng Thị Kim Dung 7/22/1986 Tải về
273 Hoàng Ngọc Bích 3/1/1987 Tải về
274 Trịnh Ngọc Hiến 4/18/1986 Tải về
275 Phạm Văn Hảo 2/24/1986 Tải về
276 Ngô Văn Mạnh 9/20/1988 Tải về
277 Phạm Việt Thịnh 12/21/1988 Tải về

Thái Nguyên, ngày        tháng 6 năm 2019

     HIỆU TRƯỞNG     

 

 

TS. Nguyễn Văn Tảo

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama