Left-Banner
Right-Banner

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

 

 Biểu mẫu 02 - ĐHTN (Kèm theo Công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

 THÔNG BÁO Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
Nam Nữ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Khối ngành I: Không có    
II Khối ngành II
1 Đỗ Thị Bắc   25/04/1970 1. Do Thi Bac.pdf  
2 Nguyễn Văn Việt 6/11/1986   2. Nguyen Van Viet.pdf  
3 Nguyễn Lan Oanh   10/23/1983 3. Nguyen Lan Oanh.pdf  
4 Đỗ Thị Phượng   8/19/1985 4. Do Thi Phuong.pdf  
5 Trịnh Ngọc Hà 9/21/1986   5. Trinh Ngoc Ha.pdf  
6 Dương Thị Thúy Nga   7/21/1990 6. Duong Thi Thuy Nga.pdf  
7 Tạ Thị Thảo   9/22/1989 7. Ta Thi Thao.pdf  
8 Phạm Thị Ngọc Anh    25/10/1982 8. Pham Thi Ngoc Anh.pdf  
9 Lê Triệu Tuấn 1/27/1984   9. Le Trieu Tuan.pdf  
10 Nguyễn Văn Giáp 10/27/1984   10. Nguyen Van Giap.pdf  
11 Nguyễn Thu Hằng   4/14/1987 11. Nguyen Thu Hang.pdf  
12 Lê Anh Tú 5/7/1987   12. Le Anh Tu.pdf  
13 Đỗ Văn Đại 2/26/1986   13. Do Van Dai.pdf  
14 Nguyễn Kim Sơn   11/1/1985 14. Nguyen Kim Son.pdf  
15 Vũ Sơn Tùng 8/10/1990   15. Vu Son Tung.pdf  
III Khối ngành III        
16 Nguyễn Văn Huân 8/10/1979   16. Nguyen Van Huan.pdf  
17 Nguyễn Thị Thanh Thủy   11/25/1980 17. Nguyen Thi Thanh Thuy.pdf  
18 Nguyễn T Thanh Huyền   9/15/1982 18. Nguyen Thi Thanh Huyen.pdf  
19 Lê Thị Hằng   3/30/1990 19. Le Thi Hang.pdf  
20 Đàm Thị Phương Thảo   9/4/1990 20. Dam Thi Phuong Thao.pdf  
21 Nguyễn Thị Kim Tuyến   11/4/1990 21. Nguyen Thi Kim Tuyen.pdf  
22 Phan Thị Hiền   3/30/1988 22. Phan Thi Hien.pdf  
23 Bùi Lê Hà Ninh   12/7/1990 23. Bui Le Ha Ninh.pdf  
24 Mai Ngọc Anh 3/10/1960   24. Mai Ngoc Anh.pdf  
25 Lý Thu Trang   1/12/1989 25. Ly Thu Trang.pdf  
26 Trương Tuấn Linh 8/22/1982   26. Truong Tuan Linh.pdf  
27 Nguyễn Thị Hằng   4/10/1983 27. Nguyen Thi Hang.pdf  
28 Đinh Thị Nguyên   9/11/1983 28. Dinh Thi Nguyen.pdf  
29 Lê Hoài Giang   9/19/1990 29. Le Hoai Giang.pdf  
30 Tạc Thị Minh Huyền   7/27/1992 30. Tac Thi Minh Huyen.pdf  
31 Hà Văn Vương 5/5/1990   31. Ha Van Vuong.pdf  
32 Đỗ Thị Diệu Thu   12/5/1991 32. Do Thi Dieu Thu.pdf  
33 Trần Hồng Thái 9/29/1991   33. Tran Hong Thai.pdf  
34 Bùi Quỳnh Trang   5/19/1991 34. Bui Quynh Trang.pdf  
35 Lê Thị Mai Châm   4/27/1991 35. Le Thi Mai Cham.pdf  
36 Đào Thế Huy 5/23/1984   36. Dao The Huy.pdf  
37 Trương Thị Việt Phương   7/15/1972 37. Truong Thi Viet Phuong.pdf  
38 Phan Thị Thanh Huyền   8/26/1986 38. Phan Thi Thanh Huyen.pdf  
39 Đỗ Năng Thắng 2/7/1985   39. Do Nang Thang.pdf  
40 Đinh Thị Ngọc Oanh   9/15/1985 40. Dinh Thi Ngoc Oanh.pdf  
41 Ngô Mai Phương   10/18/1993 41. Ngo Mai Phuong.pdf  
42 Đặng Thương Hoài Linh   5/15/1991 42. Dang Thuong Hoai Linh.pdf  
43 Phan Thị Vân Giang   3/2/1981 43. Phan Thi Van Giang.pdf  
44 Nguyễn Tiến Mạnh 10/17/1990   44. Nguyen Tien Manh.pdf  
45 Nguyễn Ngọc Quỳnh   7/1/1991 45. Nguyen Ngoc Quynh.pdf  
IV Khối ngành IV: Không có
V Khối ngành V        
46 Vũ Vinh Quang 9/26/1957   46. Vu Vinh Quang.pdf  
47 Nguyễn Hải Minh 8/31/1973   47. Nguyen Hai Minh.pdf  
48 Đinh Xuân Lâm 12/1/1983   48. Dinh Xuan Lam.pdf  
49 Đặng Thị Oanh   7/29/1969 49. Dang Thi Oanh.pdf  
50 Trương Hà Hải   12/18/1967 50. Truong Ha Hai.pdf  
51 Nguyễn Đức Bình 6/10/1985   51. Nguyen Duc Binh.pdf  
52 Đỗ Đình Cường 12/26/1979   52. Do Dinh Cuong.pdf  
53 Bùi  Ngọc Tuấn 4/2/1961   53. Bui Ngoc Tuan.pdf  
54 Nguyễn Đình Dũng 9/16/1980   54. Nguyen Dinh Dung.pdf  
55 Quách Xuân Trưởng 8/3/1978   55. Quach Xuan Truong.pdf  
56 Phạm Thị Thương   3/7/1979 56. Pham Thi Thuong.pdf  
57 Bùi Thị Thanh Xuân   5/1/1981 57. Bui Thi Thanh Xuan.pdf  
58 Hà Thị Thanh   12/22/1982 58. Ha Thi Thanh.pdf  
59 Ngô Thị Lan   11/3/1980 59. Ngo Thi Lan.pdf  
60 Nguyễn Thị Linh   12/22/1984 60. Nguyen Thi Linh.pdf  
61 Nguyễn Thị Tính   8/7/1982 61. Nguyen Thi Tinh.pdf  
62 Nguyễn Quang Hiệp 12/16/1986   62. Nguyen Quang Hiep.pdf  
63 Bùi Quy Anh 12/20/1984   63. Bui Quy Anh.pdf  
64 Dương Thúy Hường   9/8/1985 64. Duong Thuy Huong.pdf  
65 Nguyễn Lan Hương   3/15/1988 65. Nguyen Lan Huong88.pdf  
66 Vũ Văn Diện 7/19/1983   66. Vu Van Dien.pdf  
67 Đoàn Ngọc Phương   6/28/1986 67. Doan Ngoc Phuong.pdf  
68 Nguyễn Thị Thu Hằng   4/22/1985 68. Nguyen Thi Thu Hang.pdf  
69 Đinh Văn Nam 11/9/1987   69. Dinh Van Nam.pdf  
70 Vũ Thành Vinh 12/25/1978   70. Vu Thanh Vinh.pdf  
71 Trần Hồng Hải 4/24/1988   71. Tran Hong Hai.pdf  
72 Đỗ Văn Chuyên 15/02/1986   72. Do Van Chuyen.pdf  
73 Ngô Hữu Huy 8/9/1987   73. Ngo Huu Huy.pdf  
74 Đinh Khánh Linh   10/5/1991 74. Dinh Khanh Linh.pdf  
75 Trần Quang Huy 10/15/1990   75. Tran Quang Huy.pdf  
76 Trần Thu Phương   10/17/1984 76. Tran Thu Phuong.pdf  
77 Lê Văn Chung 8/25/1984   77. Le Van Chung.pdf  
78 Trần Tuấn Việt 7/11/1986   78. Tran Tuan Viet.pdf  
79 Đào Tô Hiệu 5/22/1990   79. Dao To Hieu.pdf  
80 Đỗ Thị Quyên   4/28/1991 80. Do Thi Quyen.pdf  
81 Nguyễn Sĩ Hiệp 6/5/1990   81. Nguyễn Sỹ Hiệp.pdf  
82 Đoàn Mạnh Cường 9/3/1989   82. Đoan Manh Cuong.pdf  
83 Đỗ Thị Hiên   7/4/1990 83. Đo Thi Hien.pdf  
84 Trần Văn Dũng 1/23/1990   84. Tran Van Dung.pdf  
85 Nguyễn Văn Cường 8/21/1987   85. Nguyen Van Cuong.pdf  
86 Vũ Thúy Hằng   15/10/1990 86. Vu Thuy Hang.pdf  
87 Võ Văn Trường 7/22/1990   87. Vo Van Truong.pdf  
88 Đàm Thanh Phương 7/21/1981   88. Dam Thanh Phuong.pdf  
89 Nguyễn Hiền Trinh   6/3/1971 89. Nguyen Hien Trinh.pdf  
90 Nguyễn Thị Tuyển   3/26/1981 90. Nguyen Thi Tuyen.pdf  
91 Đào Thị Thu   7/26/1982 91. Dao Thi Thu.pdf  
92 Dương Thị Mai Thương   1/18/1985 92. Duong Thi Mai Thuong.pdf  
93 Mai Văn Hoàn 5/18/1984   93. Mai Van Hoan.pdf  
94 Nguyễn Thị Thanh Tâm   6/3/1986 94. Nguyen Thi Thanh Tam.pdf  
95 Nguyễn Thị Oanh   5/9/1986 95. Nguyen Thi Oanh.pdf  
96 Trần Hải Thanh 6/6/1983   96. Tran Hai Thanh.pdf  
97 Đoàn Thị Bích Ngọc   8/24/1970 97. Đoan Thi Bich Ngoc.pdf  
98 Nguyễn Văn Núi 10/10/1981   98. Nguyen Van Nui.pdf  
99 Trần Văn Khánh 9/16/1985   99. Tran Van Khanh.pdf  
100 Vũ Xuân Nam 10/10/1984   100. Vu Xuan Nam.pdf  
101 Phạm Đức Long 6/20/1955   101. Pham Đuc Long.pdf  
102 Nguyễn Hồng Tân 12/5/1981   102. Nguyen Hong Tan.pdf  
103 Tô Hữu Nguyên 12/1/1980   103. To Huu Nguyen.pdf  
104 Nguyễn Thu Phương   3/14/1986 104. Nguyen Thu Phuong.pdf  
105 Hoàng Thị Cành   8/19/1986 105. Hoang Thi Canh.pdf  
106 Nguyễn Tuấn Anh 4/14/1980   106. Nguyen Tuan Anh.pdf  
107 Nguyễn Thị Dung   6/5/1987 107. Nguyen Thi Dung.pdf  
108 Dương Thị Quy   6/10/1985 108. Duong Thi Quy.pdf  
109 Đỗ Đình Lực 29/03/1988   109. Đo Đinh Luc.pdf  
110 Bùi Anh Tú 8/10/1984   110. Bui Anh Tu.pdf  
111 Đỗ Thị Loan   8/9/1987 111. Đo Thi Loan.pdf  
112 Đào Trần Chung 8/23/1987   112. Đao Tran Chung.pdf  
113 Mạch Quý Dương   4/6/1979 113. Mach Quy Duong.pdf  
114 Nguyễn Vũ Kiều Vân   5/26/1980 114. Nguyen Vu Kieu Van.pdf  
115 Lê Thị Thu Huyền   12/8/1987 115. Le Thi Thu Huyen.pdf  
116 Nguyễn Văn Quân 12/8/1992   116. Nguyen Van Quan.pdf  
117 Nông Thị Hoa   8/22/1978 117. Nong Thi Hoa.pdf  
118 Lê Thu Trang   1/19/1978 118. Le Thu Trang.pdf  
119 Nguyễn Thu Hương   11/19/1981 119 .Nguyen Thu Huong.pdf  
120 Nguyễn Hữu Thái 11/14/1961   120. Nguyen Huu Thai.pdf  
121 Ngô Thị Lan Phương   12/9/1979 121. Ngo Thi Lan Phuong.pdf  
122 Phạm Thị Liên   2/19/1986 122. Pham Thi Lien.pdf  
123 Hồ Thị Tuyến   9/7/1987 123. Ho Thi Tuyen.pdf  
124 Nguyễn Thu Hương   3/3/1988 124. Nguyen Thu Huong.pdf  
125 Phùng Thế Huân 1/24/1985   125. Phung The Huan.pdf  
126 Vũ Thị Thúy Thảo   8/10/1964 126. Vu Thi Thuy Thao.pdf  
127 Nguyễn Toàn Thắng 13/8/1983   127. Nguyen Toan Thang.pdf  
128 Lê Tuấn Anh 25/05/1980   128. Le Tuan Anh.pdf  
129 Trịnh Văn Hà  28/5/1980   129. Trịnh Văn Hà.pdf  
130 Phạm Hồng Việt  2/7/1982   130. Pham Hong Viet.pdf  
131 Lê Hoàng Hiệp 1/2/1986   131. Le Hoang Hiep.pdf  
132 Nguyễn T.Mai Phương   9/2/1984 132. Nguyen Thi Mai Phuong.pdf  
133 Trần Duy Minh 5/29/1980   133. Tran Duy Minh.pdf  
134 Dương Thu Mây   11/11/1983 134. Duong Thu May.pdf  
135 Trần Phạm Thái Kiên  10/4/1987   135. Tran Pham Thai Kien.pdf  
136 Lương Thị Minh Huế   11/22/1986 136. Luong Thi Minh Hue.pdf  
137 Phùng Trung Nghĩa 1/6/1980   137. Phung Trung Nghia.pdf  
138 Hoàng Quang Trung 2/7/1980   138. Hoang Quang Trung.pdf  
139 Nguyễn Anh Tuấn 18/10/1965   139. Nguyen Anh Tuan.pdf  
140 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1988   140. Nguyen Thanh Tung.pdf  
141 Đoàn Thị Thanh Thảo   26/04/1980 141. Đoan Thi Thanh Thao.pdf  
142 Mạc Thị Phượng   3/11/1981 142. Mac Thi Phuong.pdf  
143 Nguyễn Thị Ngân   31/08/1984 143. Nguyen Thi Ngan.pdf  
144 Đỗ Văn Quyền 1/1/1980   144. Do Van Quyen.pdf  
145 Đỗ Huy Khôi 11/5/1981   145. Do Huy Khoi.pdf  
146 Phạm Văn Ngọc 1/27/1983   146. Pham Van Ngoc.pdf  
147 Nguyễn Thùy Dung   11/6/1989 147. Nguyen Thuy Dung.pdf  
148 Nguyễn Văn Thắng 11/5/1981   148. Nguyen Van Thang.pdf  
149 Nguyễn T Phương Thanh   28/10/1986 149. Nguyen Thi Phuong Thanh.pdf  
150 Đinh Quý Long 10/3/1983   150. Dinh Quy Long.pdf  
151 Mai Thị Kim Anh   31/12/1989 151. Mai Thi Kim Anh.pdf  
152 Đào Thị Phượng   08/08/1988 152. Đao Thi Phuong.pdf  
153 Nguyễn Thị Thảo   10/10/1990 153. Nguyen Thi Thao.pdf  
154 Phạm Xuân Kiên 13/10/1991   154. Pham Xuan Kien.pdf  
155 Nguyễn Ngọc Dương 28/7/1989   155. Nguyen Ngoc Duong.pdf  
156 Phạm Thành Nam 3/10/1987   156. Pham Thanh Nam.pdf  
157 Hồ Mậu Việt 13/05/1987   157. Ho Mau Viet.pdf  
158 Nguyễn Thị Dung   10/31/1979 158. Nguyen Thi Dung.pdf  
159 Đào Thị Hằng   2/21/1983 159. Dao Thi Hang.pdf  
160 Ngô Thị Vinh   8/2/1984 160. Ngo Thi Vinh.pdf  
161 Nguyễn Quốc Bảo 9/20/1984   161. Nguyen Quoc Bao.pdf  
162 Nguyễn Ngọc Hoan 4/5/1975   162. Nguyen Ngoc Hoan.pdf  
163 Trần Thị Xuân   11/5/1987 163. Tran Thi Xuan.pdf  
164 Hoàng Văn Thực 11/20/1987   164. Hoang Van Thuc.pdf  
165 Cao Thị Trang   3/26/1990 165. Cao Thị Trang.pdf  
166 Vũ Chiến Thắng 8/14/1983   166. Vu Chien Thang.pdf  
167 Nguyễn Thành Trung 1/1/1981   167. Nguyen Thanh Trung.pdf  
168 Nguyễn Thế Dũng 28/03/1987   168. Nguyen The Dung.pdf  
169 Trần Thị Thanh Hương   11/1/1988 169. Tran Thi Thanh Huong.pdf  
170 Trần Đức Hoàng 8/20/1988   170. Tran Đuc Hoang.pdf  
171 Nguyễn Thị Hương Ly   14/12/1989 171. Nguyen Thi Huong Ly.pdf  
172 Nguyễn Thị Bích Điệp   10/2/1988 172. Nguyen Thi Bich Điep.pdf  
173 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   8/19/1989 173. Nguyen Thi Cam Nhung.pdf  
174 Nguyễn Ngọc Lan   20/08/1988 174. Nguyen Ngoc Lan.pdf  
175 Nguyễn Văn Thao 7/9/1990   175. Nguyen Van Thao.pdf  
176 Dương Chính Cương 1/1/1980   176. Duong Chinh Cuong.pdf  
177 Nguyễn Vôn Dim 12/7/1984   177. Nguyen Von Dim.pdf  
178 Bùi Văn Tùng 7/18/1984   178. Bui Van Tung.pdf  
179 Nguyễn Văn Giáp 3/21/1974   179. Nguyen Van Giap.pdf  
180 Lê Mạnh Hữu 6/20/1984   180. Le Manh Huu.pdf  
181 Đặng Văn Ngọc 9/4/1990   181. Dang Van Ngoc.pdf  
182 Trần Xuân Trọng 18/12/1987   182. Tran Xuan Trong.pdf  
183 Hoàng Thị Hải Yến   8/16/1989 183. Hoang Thi Hai Yen.pdf  
184 Nguyễn Ngọc Ánh 5/23/1990   184. Nguyen Ngoc Anh.pdf  
185 Nguyễn Thị Hiền   3/2/1990 185. Nguyen Thi Hien.pdf  
186 Lê Hồng Thu 2/27/1990   186. Le Hong Thu.pdf  
187 Lương Quang Huy 2/7/1990   187. Luong Quang Huy.pdf  
188 Tống Ngọc Linh 10/10/1990   188. Tong Ngoc Linh.pdf  
189 Hoàng Thị Thương   10/6/1987 189. Hoang Thi Thuong.pdf  
190 Vũ Thạch Dương 6/10/1989   190. Vu Thach Duong.pdf  
191 Lê Thị Thu Phương   11/15/1989 191. Le Thi Thu Phuong.pdf  
192 Nguyễn Duy Minh 11/22/1972   192. Nguyen Duy Minh.pdf  
193 Phạm Thị Hồng Anh   10/20/1986 193. Pham Thi Hong Anh.pdf  
194 Nguyễn Thị Thu Hiền   6/13/1978 194. Nguyen Thi Thu Hien.pdf  
195 Đặng Thị Loan Phượng   2/17/1984 195. Dang Thi Loan Phuong.pdf  
196 Vũ Thị Oanh   9/26/1988 196. Vu Thi Oanh.pdf  
197 Bùi Tuấn Anh 12/4/1988   197. Bui Tuan Anh.pdf  
198 Đỗ Thị Mai   20/7/1987 198. Do Thi Mai.pdf  
199 Nguyễn Công Khoa 9/19/1982   199. Nguyen Cong Khoa.pdf  
200 Kim Đình Thái 4/8/1984   200. Kim Dinh Thai.pdf  
201 Trịnh Thúy Hà   12/3/1980 201. Trinh Thuy Ha.pdf  
202  Nguyễn Xuân Kiên 10/20/1990   202. Nguyen Xuan Kien.pdf  
203 Nguyễn Văn Tảo 11/5/1973   203. Nguyen Van Tao.pdf  
204 Lê Khánh Dương 21/10/1983   204. Le Khanh Duong.pdf  
205 Vũ Thị Nguyệt    20/9/1988 205. Vu Thi Nguyet.pdf  
206 Nguyễn Văn Linh 10/5/1987   206. Nguyen Van Linh.pdf  
207 Vũ Việt Dũng 9/29/1992   207. Vu Viet Dung.pdf  
208 Đỗ Văn Toàn 10/28/1975   208. Do Van Toan.pdf  
209 Vũ Huy Lượng 27/4/1983   209. Vu Huy Luong.pdf  
210 Nguyễn Anh Chuyên 10/12/1985   210. Nguyen Anh Chuyen.pdf  
211 Trịnh Minh Đức 10/8/1987   211. Trinh Minh Duc.pdf  
212 Nguyễn Thanh Tùng  16/8/1986   212. Nguyen Thanh Tung.pdf  
VI Khối ngành VI: Không có        
VII Khối ngành VII        
213 Vũ Đức Thái 5/2/1964   213. Vu Duc Thai.pdf  
214 Hà Mạnh Hùng 9/20/1981   214. Ha Manh Hung.pdf  
215 Hà Mỹ Trinh 1/7/1987   215. Ha My Trinh.pdf  
216 Lê Sơn Thái 2/26/1988   216. Le Son Thai.pdf  
217 Lương Thị Thu Hà   11/13/1988 217. Luong Thi Thu Ha.pdf  
218 Nguyễn Quang Minh 28/10/1981   218. Nguyen Quang Minh.pdf  
219 Mã Văn Thu 9/8/1987   219. Ma Van Thu.pdf  
220 Phạm Kim Thoa   9/18/1976 220. Pham Kim Thao.pdf  
221 Lã Thị Quỳnh Mai   11/8/1992 221. La Thi Quynh Mai.pdf  
222 Trần Nguyễn Duy Trung 3/25/1987   222. Tran Nguyen Duy Trung.pdf  
223 Nguyễn Thị Hải Anh   6/16/1978 223. Nguyen Thi Hai Anh.pdf  
224 Nguyễn T.Thanh Nhàn   10/25/1981 224. Nguyen Thi Thanh Nhan.pdf  
225 Trần Lâm 2/24/1987   225. Tran Lam.pdf  
226 Nguyễn Thị Duyên    10/4/1987 226. Nguyen Thi Duyen.pdf  
227 Đỗ Thị Chi   9/3/1988 227. Do Thi Chi.pdf  
228 Phan Thị Cúc   11/24/1989 228. Phan Thi Cuc.pdf  
229 Nguyễn Thị Huyền Chinh   2/20/1987 229. Nguyen Thi Huyen Chinh.pdf  
230 Lã Thùy Linh   4/17/1988 230. La Thuy Linh.pdf  
231 Đỗ Thị Bích Loan   10/19/1993 231. Do Thi Bich Loan.pdf  
232 Phạm Thị Hồng Nhung    20/11/1977 232. Pham Thi Hong Nhung.pdf  
233 Trương Thị Phương   11/7/1993 233. Truong Thi Phuong.pdf  
234 Nguyễn Tú An   1/18/1994 234. Nguyen Tu An.pdf  
VIII GV môn chung (Khoa KHCB)      
235 Nguyễn Thùy Linh   4/7/1979 235. Nguyen Thuy Linh.pdf  
236 Trương Thị Thu Hằng   9/16/1978 236. Truong Thi Thu Hang.pdf  
237 Nguyễn Ngọc Tuấn 11/1/1981   237. Nguyen Ngoc Tuan.pdf  
238 Khoa Thu Hoài   11/10/1974 238. Khoa Thu Hoai.pdf  
239 Dương Thị Hồng An   4/30/1982 239. Duong Thi Hong An.pdf  
240 Trần Minh Thành 12/21/1983   240. Tran Minh Thanh.pdf  
241 Ngô Mạnh Tưởng 11/5/1976   241. Ngo Manh Tuong.pdf  
242 Quách Thị Mai Liên   11/29/1986 242. Quach Thi Mai Lien.pdf  
243 Hoàng Phương Khánh   5/27/1986 243. Hoang Phuong Khanh.pdf  
244 Lại Văn Trung 9/22/1984   244. Lai Van Trung.pdf  
245 Đinh Diệu Hằng   8/8/1984 245. Dinh Dieu Hang.pdf  
246 Nguyễn Thị Thanh Giang   9/14/1980 246. Nguyen Thi Thanh Giang.pdf  
247 Nguyễn Thị Nhung   4/17/1986 247. Nguyen Thi Nhung.pdf  
248 Nguyễn Thùy Trang   10/25/1989 248. Nguyen Thuy Trang.pdf  
249 Nguyễn Thị Thanh Huyền   9/16/1977 249. Nguyen Thi Thanh Huyen 77.pdf  
250 Dương Thị Thu Hương   11/18/1982 250. Duong Thi Thu Huong.pdf  
251 Vũ Hải Yến    5/26/1975 251. Vu Hai Yen.pdf  
252 Ma Thị Vân Hà   2/2/1987 252. Ma Thi Van Ha.pdf  
253 Hoàng Thu Giang   6/20/1969 253. Hoang Thu Giang.pdf  
254 Nguyễn Thúy Hòa   12/15/1977 254. Nguyen Thuy Hoa.pdf  
255 Phạm Thúy Hằng   1/1/1984 255. Pham Thuy Hang.pdf  
256 Nguyễn T.Phương Hoa   6/4/1983 256. Nguyen Thi Phuong Hoa.pdf  
257 Phan Thị Như Quỳnh   3/5/1979 257. Phan Thi Nhu Quynh.pdf  
258 Ngô Phương Thùy   7/7/1983 258. Ngo Phuong Thuy.pdf  
259 Bùi Thị Thanh Thủy   10/13/1983 259. Bui Thi Thanh Thuy.pdf  
260 Hoàng Văn Sáu 1/2/1979   260. Hoang Van Sau.pdf  
261 Bùi Thị Quyên   6/13/1978 261. Bui Thi Quyen.pdf  
262 Đặng Phương Mai   10/26/1988 262. Dang Phuong Mai.pdf  
263 Nguyễn Thị Duyên   2/27/1988 263. Nguyen Thi Duyen.pdf  
264 Trần Thị Thủy   8/8/1983 264. Tran Thi Thuy.pdf  
265 Ngô Cẩm Tú   3/29/1985 265. Ngo Cam Tu.pdf  
266 Đỗ Quỳnh Hoa   3/3/1983 266. Do Quynh Hoa.pdf  
267 Phùng Thanh Hoa   1/1/1987 267. Phung Thanh Hoa.pdf  
268 Trần Thùy Linh   5/7/1984 268. Tran Thuy Linh.pdf  
269 Trịnh Thị Kim Thoa   4/12/1986 269. Trinh Thi Kim Thoa.pdf  
270 Lê Thị Hường   8/21/1989 270. Le Thi Huong.pdf  
271 Ngô Mạnh Cường 10/5/1980   271. Ngo Manh Cuong.pdf  
272 Trần Xuân Giang 6/1/1980   272. Tran Xuan Giang.pdf  
273 Trần Minh Liên   2/6/1983 273. Tran Minh Lien.pdf  
274 Chu Xuân Tiến 12/18/1985   274. Chu Xuan Tien.pdf  
275 Vũ Hoàng Sơn 9/5/1987   275. Vu Hoang Son.pdf  
276 Nông Văn Đồng 27/02/1985   276. Nong Van Dong.pdf  
277 Trần Thị Hòa   1/19/1986 277. Tran Thi Hoa.pdf  
278 Đặng Thị Kim Dung   7/22/1986 278. Dang Thi Kim Dung.pdf  
279 Hoàng Ngọc Bích   3/1/1987 279. Hoang Ngoc Bich.pdf  
280 Trịnh Ngọc Hiến 4/18/1986   280. Trinh Ngoc Hien.pdf  
281 Phạm Văn Hảo 2/24/1986   281. Pham Van Hao.pdf  
282 Ngô Văn Mạnh 9/20/1988   282. Ngo Van Manh.pdf  
283 Phạm Việt Thịnh 12/21/1988   283. Pham Viet Thinh.pdf  

 

 

Pin It

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

 

 Biểu mẫu 02 - ĐHTN (Kèm theo Công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

 THÔNG BÁO Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
Nam Nữ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Khối ngành I: Không có    
II Khối ngành II
1 Đỗ Thị Bắc   25/04/1970 1. Do Thi Bac.pdf  
2 Nguyễn Văn Việt 6/11/1986   2. Nguyen Van Viet.pdf  
3 Nguyễn Lan Oanh   10/23/1983 3. Nguyen Lan Oanh.pdf  
4 Đỗ Thị Phượng   8/19/1985 4. Do Thi Phuong.pdf  
5 Trịnh Ngọc Hà 9/21/1986   5. Trinh Ngoc Ha.pdf  
6 Dương Thị Thúy Nga   7/21/1990 6. Duong Thi Thuy Nga.pdf  
7 Tạ Thị Thảo   9/22/1989 7. Ta Thi Thao.pdf  
8 Phạm Thị Ngọc Anh    25/10/1982 8. Pham Thi Ngoc Anh.pdf  
9 Lê Triệu Tuấn 1/27/1984   9. Le Trieu Tuan.pdf  
10 Nguyễn Văn Giáp 10/27/1984   10. Nguyen Van Giap.pdf  
11 Nguyễn Thu Hằng   4/14/1987 11. Nguyen Thu Hang.pdf  
12 Lê Anh Tú 5/7/1987   12. Le Anh Tu.pdf  
13 Đỗ Văn Đại 2/26/1986   13. Do Van Dai.pdf  
14 Nguyễn Kim Sơn   11/1/1985 14. Nguyen Kim Son.pdf  
15 Vũ Sơn Tùng 8/10/1990   15. Vu Son Tung.pdf  
III Khối ngành III        
16 Nguyễn Văn Huân 8/10/1979   16. Nguyen Van Huan.pdf  
17 Nguyễn Thị Thanh Thủy   11/25/1980 17. Nguyen Thi Thanh Thuy.pdf  
18 Nguyễn T Thanh Huyền   9/15/1982 18. Nguyen Thi Thanh Huyen.pdf  
19 Lê Thị Hằng   3/30/1990 19. Le Thi Hang.pdf  
20 Đàm Thị Phương Thảo   9/4/1990 20. Dam Thi Phuong Thao.pdf  
21 Nguyễn Thị Kim Tuyến   11/4/1990 21. Nguyen Thi Kim Tuyen.pdf  
22 Phan Thị Hiền   3/30/1988 22. Phan Thi Hien.pdf  
23 Bùi Lê Hà Ninh   12/7/1990 23. Bui Le Ha Ninh.pdf  
24 Mai Ngọc Anh 3/10/1960   24. Mai Ngoc Anh.pdf  
25 Lý Thu Trang   1/12/1989 25. Ly Thu Trang.pdf  
26 Trương Tuấn Linh 8/22/1982   26. Truong Tuan Linh.pdf  
27 Nguyễn Thị Hằng   4/10/1983 27. Nguyen Thi Hang.pdf  
28 Đinh Thị Nguyên   9/11/1983 28. Dinh Thi Nguyen.pdf  
29 Lê Hoài Giang   9/19/1990 29. Le Hoai Giang.pdf  
30 Tạc Thị Minh Huyền   7/27/1992 30. Tac Thi Minh Huyen.pdf  
31 Hà Văn Vương 5/5/1990   31. Ha Van Vuong.pdf  
32 Đỗ Thị Diệu Thu   12/5/1991 32. Do Thi Dieu Thu.pdf  
33 Trần Hồng Thái 9/29/1991   33. Tran Hong Thai.pdf  
34 Bùi Quỳnh Trang   5/19/1991 34. Bui Quynh Trang.pdf  
35 Lê Thị Mai Châm   4/27/1991 35. Le Thi Mai Cham.pdf  
36 Đào Thế Huy 5/23/1984   36. Dao The Huy.pdf  
37 Trương Thị Việt Phương   7/15/1972 37. Truong Thi Viet Phuong.pdf  
38 Phan Thị Thanh Huyền   8/26/1986 38. Phan Thi Thanh Huyen.pdf  
39 Đỗ Năng Thắng 2/7/1985   39. Do Nang Thang.pdf  
40 Đinh Thị Ngọc Oanh   9/15/1985 40. Dinh Thi Ngoc Oanh.pdf  
41 Ngô Mai Phương   10/18/1993 41. Ngo Mai Phuong.pdf  
42 Đặng Thương Hoài Linh   5/15/1991 42. Dang Thuong Hoai Linh.pdf  
43 Phan Thị Vân Giang   3/2/1981 43. Phan Thi Van Giang.pdf  
44 Nguyễn Tiến Mạnh 10/17/1990   44. Nguyen Tien Manh.pdf  
45 Nguyễn Ngọc Quỳnh   7/1/1991 45. Nguyen Ngoc Quynh.pdf  
IV Khối ngành IV: Không có
V Khối ngành V        
46 Vũ Vinh Quang 9/26/1957   46. Vu Vinh Quang.pdf  
47 Nguyễn Hải Minh 8/31/1973   47. Nguyen Hai Minh.pdf  
48 Đinh Xuân Lâm 12/1/1983   48. Dinh Xuan Lam.pdf  
49 Đặng Thị Oanh   7/29/1969 49. Dang Thi Oanh.pdf  
50 Trương Hà Hải   12/18/1967 50. Truong Ha Hai.pdf  
51 Nguyễn Đức Bình 6/10/1985   51. Nguyen Duc Binh.pdf  
52 Đỗ Đình Cường 12/26/1979   52. Do Dinh Cuong.pdf  
53 Bùi  Ngọc Tuấn 4/2/1961   53. Bui Ngoc Tuan.pdf  
54 Nguyễn Đình Dũng 9/16/1980   54. Nguyen Dinh Dung.pdf  
55 Quách Xuân Trưởng 8/3/1978   55. Quach Xuan Truong.pdf  
56 Phạm Thị Thương   3/7/1979 56. Pham Thi Thuong.pdf  
57 Bùi Thị Thanh Xuân   5/1/1981 57. Bui Thi Thanh Xuan.pdf  
58 Hà Thị Thanh   12/22/1982 58. Ha Thi Thanh.pdf  
59 Ngô Thị Lan   11/3/1980 59. Ngo Thi Lan.pdf  
60 Nguyễn Thị Linh   12/22/1984 60. Nguyen Thi Linh.pdf  
61 Nguyễn Thị Tính   8/7/1982 61. Nguyen Thi Tinh.pdf  
62 Nguyễn Quang Hiệp 12/16/1986   62. Nguyen Quang Hiep.pdf  
63 Bùi Quy Anh 12/20/1984   63. Bui Quy Anh.pdf  
64 Dương Thúy Hường   9/8/1985 64. Duong Thuy Huong.pdf  
65 Nguyễn Lan Hương   3/15/1988 65. Nguyen Lan Huong88.pdf  
66 Vũ Văn Diện 7/19/1983   66. Vu Van Dien.pdf  
67 Đoàn Ngọc Phương   6/28/1986 67. Doan Ngoc Phuong.pdf  
68 Nguyễn Thị Thu Hằng   4/22/1985 68. Nguyen Thi Thu Hang.pdf  
69 Đinh Văn Nam 11/9/1987   69. Dinh Van Nam.pdf  
70 Vũ Thành Vinh 12/25/1978   70. Vu Thanh Vinh.pdf  
71 Trần Hồng Hải 4/24/1988   71. Tran Hong Hai.pdf  
72 Đỗ Văn Chuyên 15/02/1986   72. Do Van Chuyen.pdf  
73 Ngô Hữu Huy 8/9/1987   73. Ngo Huu Huy.pdf  
74 Đinh Khánh Linh   10/5/1991 74. Dinh Khanh Linh.pdf  
75 Trần Quang Huy 10/15/1990   75. Tran Quang Huy.pdf  
76 Trần Thu Phương   10/17/1984 76. Tran Thu Phuong.pdf  
77 Lê Văn Chung 8/25/1984   77. Le Van Chung.pdf  
78 Trần Tuấn Việt 7/11/1986   78. Tran Tuan Viet.pdf  
79 Đào Tô Hiệu 5/22/1990   79. Dao To Hieu.pdf  
80 Đỗ Thị Quyên   4/28/1991 80. Do Thi Quyen.pdf  
81 Nguyễn Sĩ Hiệp 6/5/1990   81. Nguyễn Sỹ Hiệp.pdf  
82 Đoàn Mạnh Cường 9/3/1989   82. Đoan Manh Cuong.pdf  
83 Đỗ Thị Hiên   7/4/1990 83. Đo Thi Hien.pdf  
84 Trần Văn Dũng 1/23/1990   84. Tran Van Dung.pdf  
85 Nguyễn Văn Cường 8/21/1987   85. Nguyen Van Cuong.pdf  
86 Vũ Thúy Hằng   15/10/1990 86. Vu Thuy Hang.pdf  
87 Võ Văn Trường 7/22/1990   87. Vo Van Truong.pdf  
88 Đàm Thanh Phương 7/21/1981   88. Dam Thanh Phuong.pdf  
89 Nguyễn Hiền Trinh   6/3/1971 89. Nguyen Hien Trinh.pdf  
90 Nguyễn Thị Tuyển   3/26/1981 90. Nguyen Thi Tuyen.pdf  
91 Đào Thị Thu   7/26/1982 91. Dao Thi Thu.pdf  
92 Dương Thị Mai Thương   1/18/1985 92. Duong Thi Mai Thuong.pdf  
93 Mai Văn Hoàn 5/18/1984   93. Mai Van Hoan.pdf  
94 Nguyễn Thị Thanh Tâm   6/3/1986 94. Nguyen Thi Thanh Tam.pdf  
95 Nguyễn Thị Oanh   5/9/1986 95. Nguyen Thi Oanh.pdf  
96 Trần Hải Thanh 6/6/1983   96. Tran Hai Thanh.pdf  
97 Đoàn Thị Bích Ngọc   8/24/1970 97. Đoan Thi Bich Ngoc.pdf  
98 Nguyễn Văn Núi 10/10/1981   98. Nguyen Van Nui.pdf  
99 Trần Văn Khánh 9/16/1985   99. Tran Van Khanh.pdf  
100 Vũ Xuân Nam 10/10/1984   100. Vu Xuan Nam.pdf  
101 Phạm Đức Long 6/20/1955   101. Pham Đuc Long.pdf  
102 Nguyễn Hồng Tân 12/5/1981   102. Nguyen Hong Tan.pdf  
103 Tô Hữu Nguyên 12/1/1980   103. To Huu Nguyen.pdf  
104 Nguyễn Thu Phương   3/14/1986 104. Nguyen Thu Phuong.pdf  
105 Hoàng Thị Cành   8/19/1986 105. Hoang Thi Canh.pdf  
106 Nguyễn Tuấn Anh 4/14/1980   106. Nguyen Tuan Anh.pdf  
107 Nguyễn Thị Dung   6/5/1987 107. Nguyen Thi Dung.pdf  
108 Dương Thị Quy   6/10/1985 108. Duong Thi Quy.pdf  
109 Đỗ Đình Lực 29/03/1988   109. Đo Đinh Luc.pdf  
110 Bùi Anh Tú 8/10/1984   110. Bui Anh Tu.pdf  
111 Đỗ Thị Loan   8/9/1987 111. Đo Thi Loan.pdf  
112 Đào Trần Chung 8/23/1987   112. Đao Tran Chung.pdf  
113 Mạch Quý Dương   4/6/1979 113. Mach Quy Duong.pdf  
114 Nguyễn Vũ Kiều Vân   5/26/1980 114. Nguyen Vu Kieu Van.pdf  
115 Lê Thị Thu Huyền   12/8/1987 115. Le Thi Thu Huyen.pdf  
116 Nguyễn Văn Quân 12/8/1992   116. Nguyen Van Quan.pdf  
117 Nông Thị Hoa   8/22/1978 117. Nong Thi Hoa.pdf  
118 Lê Thu Trang   1/19/1978 118. Le Thu Trang.pdf  
119 Nguyễn Thu Hương   11/19/1981 119 .Nguyen Thu Huong.pdf  
120 Nguyễn Hữu Thái 11/14/1961   120. Nguyen Huu Thai.pdf  
121 Ngô Thị Lan Phương   12/9/1979 121. Ngo Thi Lan Phuong.pdf  
122 Phạm Thị Liên   2/19/1986 122. Pham Thi Lien.pdf  
123 Hồ Thị Tuyến   9/7/1987 123. Ho Thi Tuyen.pdf  
124 Nguyễn Thu Hương   3/3/1988 124. Nguyen Thu Huong.pdf  
125 Phùng Thế Huân 1/24/1985   125. Phung The Huan.pdf  
126 Vũ Thị Thúy Thảo   8/10/1964 126. Vu Thi Thuy Thao.pdf  
127 Nguyễn Toàn Thắng 13/8/1983   127. Nguyen Toan Thang.pdf  
128 Lê Tuấn Anh 25/05/1980   128. Le Tuan Anh.pdf  
129 Trịnh Văn Hà  28/5/1980   129. Trịnh Văn Hà.pdf  
130 Phạm Hồng Việt  2/7/1982   130. Pham Hong Viet.pdf  
131 Lê Hoàng Hiệp 1/2/1986   131. Le Hoang Hiep.pdf  
132 Nguyễn T.Mai Phương   9/2/1984 132. Nguyen Thi Mai Phuong.pdf  
133 Trần Duy Minh 5/29/1980   133. Tran Duy Minh.pdf  
134 Dương Thu Mây   11/11/1983 134. Duong Thu May.pdf  
135 Trần Phạm Thái Kiên  10/4/1987   135. Tran Pham Thai Kien.pdf  
136 Lương Thị Minh Huế   11/22/1986 136. Luong Thi Minh Hue.pdf  
137 Phùng Trung Nghĩa 1/6/1980   137. Phung Trung Nghia.pdf  
138 Hoàng Quang Trung 2/7/1980   138. Hoang Quang Trung.pdf  
139 Nguyễn Anh Tuấn 18/10/1965   139. Nguyen Anh Tuan.pdf  
140 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1988   140. Nguyen Thanh Tung.pdf  
141 Đoàn Thị Thanh Thảo   26/04/1980 141. Đoan Thi Thanh Thao.pdf  
142 Mạc Thị Phượng   3/11/1981 142. Mac Thi Phuong.pdf  
143 Nguyễn Thị Ngân   31/08/1984 143. Nguyen Thi Ngan.pdf  
144 Đỗ Văn Quyền 1/1/1980   144. Do Van Quyen.pdf  
145 Đỗ Huy Khôi 11/5/1981   145. Do Huy Khoi.pdf  
146 Phạm Văn Ngọc 1/27/1983   146. Pham Van Ngoc.pdf  
147 Nguyễn Thùy Dung   11/6/1989 147. Nguyen Thuy Dung.pdf  
148 Nguyễn Văn Thắng 11/5/1981   148. Nguyen Van Thang.pdf  
149 Nguyễn T Phương Thanh   28/10/1986 149. Nguyen Thi Phuong Thanh.pdf  
150 Đinh Quý Long 10/3/1983   150. Dinh Quy Long.pdf  
151 Mai Thị Kim Anh   31/12/1989 151. Mai Thi Kim Anh.pdf  
152 Đào Thị Phượng   08/08/1988 152. Đao Thi Phuong.pdf  
153 Nguyễn Thị Thảo   10/10/1990 153. Nguyen Thi Thao.pdf  
154 Phạm Xuân Kiên 13/10/1991   154. Pham Xuan Kien.pdf  
155 Nguyễn Ngọc Dương 28/7/1989   155. Nguyen Ngoc Duong.pdf  
156 Phạm Thành Nam 3/10/1987   156. Pham Thanh Nam.pdf  
157 Hồ Mậu Việt 13/05/1987   157. Ho Mau Viet.pdf  
158 Nguyễn Thị Dung   10/31/1979 158. Nguyen Thi Dung.pdf  
159 Đào Thị Hằng   2/21/1983 159. Dao Thi Hang.pdf  
160 Ngô Thị Vinh   8/2/1984 160. Ngo Thi Vinh.pdf  
161 Nguyễn Quốc Bảo 9/20/1984   161. Nguyen Quoc Bao.pdf  
162 Nguyễn Ngọc Hoan 4/5/1975   162. Nguyen Ngoc Hoan.pdf  
163 Trần Thị Xuân   11/5/1987 163. Tran Thi Xuan.pdf  
164 Hoàng Văn Thực 11/20/1987   164. Hoang Van Thuc.pdf  
165 Cao Thị Trang   3/26/1990 165. Cao Thị Trang.pdf  
166 Vũ Chiến Thắng 8/14/1983   166. Vu Chien Thang.pdf  
167 Nguyễn Thành Trung 1/1/1981   167. Nguyen Thanh Trung.pdf  
168 Nguyễn Thế Dũng 28/03/1987   168. Nguyen The Dung.pdf  
169 Trần Thị Thanh Hương   11/1/1988 169. Tran Thi Thanh Huong.pdf  
170 Trần Đức Hoàng 8/20/1988   170. Tran Đuc Hoang.pdf  
171 Nguyễn Thị Hương Ly   14/12/1989 171. Nguyen Thi Huong Ly.pdf  
172 Nguyễn Thị Bích Điệp   10/2/1988 172. Nguyen Thi Bich Điep.pdf  
173 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   8/19/1989 173. Nguyen Thi Cam Nhung.pdf  
174 Nguyễn Ngọc Lan   20/08/1988 174. Nguyen Ngoc Lan.pdf  
175 Nguyễn Văn Thao 7/9/1990   175. Nguyen Van Thao.pdf  
176 Dương Chính Cương 1/1/1980   176. Duong Chinh Cuong.pdf  
177 Nguyễn Vôn Dim 12/7/1984   177. Nguyen Von Dim.pdf  
178 Bùi Văn Tùng 7/18/1984   178. Bui Van Tung.pdf  
179 Nguyễn Văn Giáp 3/21/1974   179. Nguyen Van Giap.pdf  
180 Lê Mạnh Hữu 6/20/1984   180. Le Manh Huu.pdf  
181 Đặng Văn Ngọc 9/4/1990   181. Dang Van Ngoc.pdf  
182 Trần Xuân Trọng 18/12/1987   182. Tran Xuan Trong.pdf  
183 Hoàng Thị Hải Yến   8/16/1989 183. Hoang Thi Hai Yen.pdf  
184 Nguyễn Ngọc Ánh 5/23/1990   184. Nguyen Ngoc Anh.pdf  
185 Nguyễn Thị Hiền   3/2/1990 185. Nguyen Thi Hien.pdf  
186 Lê Hồng Thu 2/27/1990   186. Le Hong Thu.pdf  
187 Lương Quang Huy 2/7/1990   187. Luong Quang Huy.pdf  
188 Tống Ngọc Linh 10/10/1990   188. Tong Ngoc Linh.pdf  
189 Hoàng Thị Thương   10/6/1987 189. Hoang Thi Thuong.pdf  
190 Vũ Thạch Dương 6/10/1989   190. Vu Thach Duong.pdf  
191 Lê Thị Thu Phương   11/15/1989 191. Le Thi Thu Phuong.pdf  
192 Nguyễn Duy Minh 11/22/1972   192. Nguyen Duy Minh.pdf  
193 Phạm Thị Hồng Anh   10/20/1986 193. Pham Thi Hong Anh.pdf  
194 Nguyễn Thị Thu Hiền   6/13/1978 194. Nguyen Thi Thu Hien.pdf  
195 Đặng Thị Loan Phượng   2/17/1984 195. Dang Thi Loan Phuong.pdf  
196 Vũ Thị Oanh   9/26/1988 196. Vu Thi Oanh.pdf  
197 Bùi Tuấn Anh 12/4/1988   197. Bui Tuan Anh.pdf  
198 Đỗ Thị Mai   20/7/1987 198. Do Thi Mai.pdf  
199 Nguyễn Công Khoa 9/19/1982   199. Nguyen Cong Khoa.pdf  
200 Kim Đình Thái 4/8/1984   200. Kim Dinh Thai.pdf  
201 Trịnh Thúy Hà   12/3/1980 201. Trinh Thuy Ha.pdf  
202  Nguyễn Xuân Kiên 10/20/1990   202. Nguyen Xuan Kien.pdf  
203 Nguyễn Văn Tảo 11/5/1973   203. Nguyen Van Tao.pdf  
204 Lê Khánh Dương 21/10/1983   204. Le Khanh Duong.pdf  
205 Vũ Thị Nguyệt    20/9/1988 205. Vu Thi Nguyet.pdf  
206 Nguyễn Văn Linh 10/5/1987   206. Nguyen Van Linh.pdf  
207 Vũ Việt Dũng 9/29/1992   207. Vu Viet Dung.pdf  
208 Đỗ Văn Toàn 10/28/1975   208. Do Van Toan.pdf  
209 Vũ Huy Lượng 27/4/1983   209. Vu Huy Luong.pdf  
210 Nguyễn Anh Chuyên 10/12/1985   210. Nguyen Anh Chuyen.pdf  
211 Trịnh Minh Đức 10/8/1987   211. Trinh Minh Duc.pdf  
212 Nguyễn Thanh Tùng  16/8/1986   212. Nguyen Thanh Tung.pdf  
VI Khối ngành VI: Không có        
VII Khối ngành VII        
213 Vũ Đức Thái 5/2/1964   213. Vu Duc Thai.pdf  
214 Hà Mạnh Hùng 9/20/1981   214. Ha Manh Hung.pdf  
215 Hà Mỹ Trinh 1/7/1987   215. Ha My Trinh.pdf  
216 Lê Sơn Thái 2/26/1988   216. Le Son Thai.pdf  
217 Lương Thị Thu Hà   11/13/1988 217. Luong Thi Thu Ha.pdf  
218 Nguyễn Quang Minh 28/10/1981   218. Nguyen Quang Minh.pdf  
219 Mã Văn Thu 9/8/1987   219. Ma Van Thu.pdf  
220 Phạm Kim Thoa   9/18/1976 220. Pham Kim Thao.pdf  
221 Lã Thị Quỳnh Mai   11/8/1992 221. La Thi Quynh Mai.pdf  
222 Trần Nguyễn Duy Trung 3/25/1987   222. Tran Nguyen Duy Trung.pdf  
223 Nguyễn Thị Hải Anh   6/16/1978 223. Nguyen Thi Hai Anh.pdf  
224 Nguyễn T.Thanh Nhàn   10/25/1981 224. Nguyen Thi Thanh Nhan.pdf  
225 Trần Lâm 2/24/1987   225. Tran Lam.pdf  
226 Nguyễn Thị Duyên    10/4/1987 226. Nguyen Thi Duyen.pdf  
227 Đỗ Thị Chi   9/3/1988 227. Do Thi Chi.pdf  
228 Phan Thị Cúc   11/24/1989 228. Phan Thi Cuc.pdf  
229 Nguyễn Thị Huyền Chinh   2/20/1987 229. Nguyen Thi Huyen Chinh.pdf  
230 Lã Thùy Linh   4/17/1988 230. La Thuy Linh.pdf  
231 Đỗ Thị Bích Loan   10/19/1993 231. Do Thi Bich Loan.pdf  
232 Phạm Thị Hồng Nhung    20/11/1977 232. Pham Thi Hong Nhung.pdf  
233 Trương Thị Phương   11/7/1993 233. Truong Thi Phuong.pdf  
234 Nguyễn Tú An   1/18/1994 234. Nguyen Tu An.pdf  
VIII GV môn chung (Khoa KHCB)      
235 Nguyễn Thùy Linh   4/7/1979 235. Nguyen Thuy Linh.pdf  
236 Trương Thị Thu Hằng   9/16/1978 236. Truong Thi Thu Hang.pdf  
237 Nguyễn Ngọc Tuấn 11/1/1981   237. Nguyen Ngoc Tuan.pdf  
238 Khoa Thu Hoài   11/10/1974 238. Khoa Thu Hoai.pdf  
239 Dương Thị Hồng An   4/30/1982 239. Duong Thi Hong An.pdf  
240 Trần Minh Thành 12/21/1983   240. Tran Minh Thanh.pdf  
241 Ngô Mạnh Tưởng 11/5/1976   241. Ngo Manh Tuong.pdf  
242 Quách Thị Mai Liên   11/29/1986 242. Quach Thi Mai Lien.pdf  
243 Hoàng Phương Khánh   5/27/1986 243. Hoang Phuong Khanh.pdf  
244 Lại Văn Trung 9/22/1984   244. Lai Van Trung.pdf  
245 Đinh Diệu Hằng   8/8/1984 245. Dinh Dieu Hang.pdf  
246 Nguyễn Thị Thanh Giang   9/14/1980 246. Nguyen Thi Thanh Giang.pdf  
247 Nguyễn Thị Nhung   4/17/1986 247. Nguyen Thi Nhung.pdf  
248 Nguyễn Thùy Trang   10/25/1989 248. Nguyen Thuy Trang.pdf  
249 Nguyễn Thị Thanh Huyền   9/16/1977 249. Nguyen Thi Thanh Huyen 77.pdf  
250 Dương Thị Thu Hương   11/18/1982 250. Duong Thi Thu Huong.pdf  
251 Vũ Hải Yến    5/26/1975 251. Vu Hai Yen.pdf  
252 Ma Thị Vân Hà   2/2/1987 252. Ma Thi Van Ha.pdf  
253 Hoàng Thu Giang   6/20/1969 253. Hoang Thu Giang.pdf  
254 Nguyễn Thúy Hòa   12/15/1977 254. Nguyen Thuy Hoa.pdf  
255 Phạm Thúy Hằng   1/1/1984 255. Pham Thuy Hang.pdf  
256 Nguyễn T.Phương Hoa   6/4/1983 256. Nguyen Thi Phuong Hoa.pdf  
257 Phan Thị Như Quỳnh   3/5/1979 257. Phan Thi Nhu Quynh.pdf  
258 Ngô Phương Thùy   7/7/1983 258. Ngo Phuong Thuy.pdf  
259 Bùi Thị Thanh Thủy   10/13/1983 259. Bui Thi Thanh Thuy.pdf  
260 Hoàng Văn Sáu 1/2/1979   260. Hoang Van Sau.pdf  
261 Bùi Thị Quyên   6/13/1978 261. Bui Thi Quyen.pdf  
262 Đặng Phương Mai   10/26/1988 262. Dang Phuong Mai.pdf  
263 Nguyễn Thị Duyên   2/27/1988 263. Nguyen Thi Duyen.pdf  
264 Trần Thị Thủy   8/8/1983 264. Tran Thi Thuy.pdf  
265 Ngô Cẩm Tú   3/29/1985 265. Ngo Cam Tu.pdf  
266 Đỗ Quỳnh Hoa   3/3/1983 266. Do Quynh Hoa.pdf  
267 Phùng Thanh Hoa   1/1/1987 267. Phung Thanh Hoa.pdf  
268 Trần Thùy Linh   5/7/1984 268. Tran Thuy Linh.pdf  
269 Trịnh Thị Kim Thoa   4/12/1986 269. Trinh Thi Kim Thoa.pdf  
270 Lê Thị Hường   8/21/1989 270. Le Thi Huong.pdf  
271 Ngô Mạnh Cường 10/5/1980   271. Ngo Manh Cuong.pdf  
272 Trần Xuân Giang 6/1/1980   272. Tran Xuan Giang.pdf  
273 Trần Minh Liên   2/6/1983 273. Tran Minh Lien.pdf  
274 Chu Xuân Tiến 12/18/1985   274. Chu Xuan Tien.pdf  
275 Vũ Hoàng Sơn 9/5/1987   275. Vu Hoang Son.pdf  
276 Nông Văn Đồng 27/02/1985   276. Nong Van Dong.pdf  
277 Trần Thị Hòa   1/19/1986 277. Tran Thi Hoa.pdf  
278 Đặng Thị Kim Dung   7/22/1986 278. Dang Thi Kim Dung.pdf  
279 Hoàng Ngọc Bích   3/1/1987 279. Hoang Ngoc Bich.pdf  
280 Trịnh Ngọc Hiến 4/18/1986   280. Trinh Ngoc Hien.pdf  
281 Phạm Văn Hảo 2/24/1986   281. Pham Van Hao.pdf  
282 Ngô Văn Mạnh 9/20/1988   282. Ngo Van Manh.pdf  
283 Phạm Việt Thịnh 12/21/1988   283. Pham Viet Thinh.pdf  

 

 

Pin It