Left-Banner
Right-Banner

Đón tiếp và làm việc với đại diện Ban điều phối dự án VLIR của vương quốc Bỉ về việc triển khai dự án quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học

Trong những năm gần đây, với xu thế IoT (Internet of Things) và WoT (Web of Things) đã tạo ra động lực thúc đẩy mạnh mẽ những nghiên cứu về mạng cảm biến không dây (WSNs - Wireless Sensor Networks) trong cộng đồng khoa học quốc tế bởi khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của xã hội như nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giao thông, hàng hải và y tế.

Xem tiếp...

Đón tiếp và làm việc với đại diện Ban điều phối dự án VLIR của vương quốc Bỉ về việc triển khai dự án quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học

Trong những năm gần đây, với xu thế IoT (Internet of Things) và WoT (Web of Things) đã tạo ra động lực thúc đẩy mạnh mẽ những nghiên cứu về mạng cảm biến không dây (WSNs - Wireless Sensor Networks) trong cộng đồng khoa học quốc tế bởi khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của xã hội như nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giao thông, hàng hải và y tế.

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama