Left-Banner
Right-Banner

Đón tiếp và làm việc với Ông Kurushima - Phó Hiệu trưởng Trường Yokohama Technoauto College Nhật Bản

Triển khai dự án hợp tác quốc tế về xây dựng chuyên ngành điện tử ô tô,  ngày 14 tháng 06 năm 2013, nhận lời mời của Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ thông tin &Truyền thông (ICTU), Ông Kurushima – Phó Hiệu trưởng Trường Yokohama Technoauto College (YTC) Nhật Bản sang thăm và làm việc với Trường.

Xem tiếp...

Đón tiếp và làm việc với Ông Kurushima - Phó Hiệu trưởng Trường Yokohama Technoauto College Nhật Bản

Triển khai dự án hợp tác quốc tế về xây dựng chuyên ngành điện tử ô tô,  ngày 14 tháng 06 năm 2013, nhận lời mời của Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ thông tin &Truyền thông (ICTU), Ông Kurushima – Phó Hiệu trưởng Trường Yokohama Technoauto College (YTC) Nhật Bản sang thăm và làm việc với Trường.

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama