Left-Banner
Right-Banner

Lưu sinh viên Lào trong ngôi nhà chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hợp tác đào tạo giữa hai trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng Chăn – Hà Nội và trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, trong năm học 2014 – 2015, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận thêm 22 lưu sinh viên Lào sang nhập học, nâng tổng số sinh viên Lào đang học tập tại trườnglên đến con số trên 30, trong đó có 4 học viên cao học.

Xem tiếp...

Ông Outhay Bannavong - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội thăm và làm việc với Trường Đại học CNTT&TT

Trên tinh thần hợp tác giữa hai Trường, ngày 13 tháng 06 năm 2013, Ông Outhay Bannavong -  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Xem tiếp...

Trao đổi, gặp gỡ giới thiệu cơ hội học tập và việc làm tại Nhật Bản.

Việc làm của Sinh viên sau tốt nghiệp, luôn là mối quan tâm hàng đầu của các trường đại học. Đây cũng là một trong những tiêu chí, đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Xem tiếp...

Lưu sinh viên Lào trong ngôi nhà chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hợp tác đào tạo giữa hai trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng Chăn – Hà Nội và trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, trong năm học 2014 – 2015, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận thêm 22 lưu sinh viên Lào sang nhập học, nâng tổng số sinh viên Lào đang học tập tại trườnglên đến con số trên 30, trong đó có 4 học viên cao học.

Xem tiếp...

Ông Outhay Bannavong - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội thăm và làm việc với Trường Đại học CNTT&TT

Trên tinh thần hợp tác giữa hai Trường, ngày 13 tháng 06 năm 2013, Ông Outhay Bannavong -  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Xem tiếp...

Trao đổi, gặp gỡ giới thiệu cơ hội học tập và việc làm tại Nhật Bản.

Việc làm của Sinh viên sau tốt nghiệp, luôn là mối quan tâm hàng đầu của các trường đại học. Đây cũng là một trong những tiêu chí, đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama