Left-Banner
Right-Banner

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đón tiếp và làm việc với Học viện Hồng Hà về lĩnh vực liên kết đào tạo

Sau kết thúc tốt đẹp đợt học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Học viện Hồng Hà – Vân Nam, Trung Quốc do TS. Phạm Đức Long làm trưởng Đoàn. Vừa qua trường Đại học CNTT&TT đã tiếp đoàn đại biểu Học viện Hồng Hà do thầy Lý Tuấn Sinh làm trưởng đoàn cùng các thầy cô của học viện Hồng Hà.

Xem tiếp...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc

Năm 2010-2011 giữa Việt Nam và Hàn Quốc có 7 chương trình nghiên cứu Hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ theo nghị định thư trên một số lĩnh vực như y học, nông nghiệp, tự động hoá, ... Một trong 7 chương trình đó là "Nghiên cứu về điều khiển Robot và thị giác máy"

Xem tiếp...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đón tiếp và làm việc với Học viện Hồng Hà về lĩnh vực liên kết đào tạo

Sau kết thúc tốt đẹp đợt học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Học viện Hồng Hà – Vân Nam, Trung Quốc do TS. Phạm Đức Long làm trưởng Đoàn. Vừa qua trường Đại học CNTT&TT đã tiếp đoàn đại biểu Học viện Hồng Hà do thầy Lý Tuấn Sinh làm trưởng đoàn cùng các thầy cô của học viện Hồng Hà.

Xem tiếp...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc

Năm 2010-2011 giữa Việt Nam và Hàn Quốc có 7 chương trình nghiên cứu Hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ theo nghị định thư trên một số lĩnh vực như y học, nông nghiệp, tự động hoá, ... Một trong 7 chương trình đó là "Nghiên cứu về điều khiển Robot và thị giác máy"

Xem tiếp...