Left-Banner
Right-Banner

Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ và nghiên cứu sinh tại Thái Lan

Đại học Suranaree - Thailand sẽ cấp học bổng cho sinh viên tham gia khóa hoc thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh các ngành đào tạo tương ứng tại Đại học Suranaree.

Khoa CNTT đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Surranaree University of Technology (SUT) Thái Lan từ năm 2006. Để thiết lập được mối quan hệ hợp tác lâu dài, bước đầu hai trường đã ký Biên bản hợp tác “CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SỸ VÀ NGHIÊN CỨU SINH TẠI ĐẠI HỌC SURANAREE, THÁI LAN”. Theo điều khoản quy định tại Biên bản ghi nhớ mỗi năm Đại học Suranaree sẽ cấp học bổng cho một sinh viên tham gia khóa hoc thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh các ngành đào tạo tương ứng tại Đại học Suranaree.  Các ngành đào tạo nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác bao gồm:

Xem tiếp...

Chuyến viếng thăm và làm việc với đoàn Trung Quốc

imagesNgày 30 tháng 10 năm 2009. Đoàn Trung Quốc sang thăm và làm việc với Khoa công Nghệ Thông tin- Đại học Thái Nguyên.Đoàn gồm 5 người do PGS.TS Trịnh Hy-Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế của Đại học Hồng Hà -Tỉnh Vân Nam- Trung Quốc dẫn đầu

Xem tiếp...

Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ và nghiên cứu sinh tại Thái Lan

Đại học Suranaree - Thailand sẽ cấp học bổng cho sinh viên tham gia khóa hoc thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh các ngành đào tạo tương ứng tại Đại học Suranaree.

Khoa CNTT đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Surranaree University of Technology (SUT) Thái Lan từ năm 2006. Để thiết lập được mối quan hệ hợp tác lâu dài, bước đầu hai trường đã ký Biên bản hợp tác “CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SỸ VÀ NGHIÊN CỨU SINH TẠI ĐẠI HỌC SURANAREE, THÁI LAN”. Theo điều khoản quy định tại Biên bản ghi nhớ mỗi năm Đại học Suranaree sẽ cấp học bổng cho một sinh viên tham gia khóa hoc thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh các ngành đào tạo tương ứng tại Đại học Suranaree.  Các ngành đào tạo nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác bao gồm:

Xem tiếp...

Chuyến viếng thăm và làm việc với đoàn Trung Quốc

imagesNgày 30 tháng 10 năm 2009. Đoàn Trung Quốc sang thăm và làm việc với Khoa công Nghệ Thông tin- Đại học Thái Nguyên.Đoàn gồm 5 người do PGS.TS Trịnh Hy-Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế của Đại học Hồng Hà -Tỉnh Vân Nam- Trung Quốc dẫn đầu

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama