Left-Banner
Right-Banner

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đón tiếp và làm việc với Học viện Hồng Hà về lĩnh vực liên kết đào tạo.

 

Sau kết thúc tốt đẹp đợt học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Học viện Hồng Hà – Vân Nam, Trung Quốc do TS. Phạm Đức Long làm trưởng Đoàn. Vừa qua trường Đại học CNTT&TT đã tiếp đoàn đại biểu Học viện Hồng Hà do thầy Lý Tuấn Sinh làm trưởng đoàn cùng các thầy cô của học viện Hồng Hà. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có NGƯT.TS. Phạm Việt Bình – Hiệu trưởng nhà trường, cùng với lãnh đạo các khoa, các bộ môn trực thuộc cũng tới tham dự. Hai bên đã có cuộc hội đàm sôi nổi và cởi mở về các thế mạnh của mỗi bên và khả năng hợp tác của mình. Cuộc hội đàm đã thống nhất một số nội dung có khả năng hợp tác trong lĩnh vực liên kết đào tạo như sau:

1. Xây dựng chương trình liên kết đào tạo giữa hai bên cho ngành Điện tử - Tự động hóa bậc học Đại học chính quy.

2. Trao đổi Sinh viên: Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được gửi sang Học viện Hồng Hà thực tập số lượng từ 40-70 sinh viên.

3. Trao đổi về giáo viên: Mỗi bên sẽ làm cơ sở thực tập của phía đối tác, về phía trường Đại học Công Nghệ thông tin và Truyền thông sẽ gửi giáo viên sang học tiếng Trung và phía Học viện Hồng Hà cũng cử giáo viên sang trường để học thêm tiếng Việt và hàng năm mỗi bên sẽ tiếp nhận một số sinh viên như nhau của phía đối tác sang thực tập tại trường mình. Số sinh viên này sẽ được cung cấp phòng ở, tạo điều kiện cho việc hoạt động thực tập của mình.

hha

TS.Phạm Việt Bình – Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghệ Thông tin và Truyền thông và ông Lý Tuấn Sinh – Trưởng đoàn đại biểu Học viện Hồng Hà đã ký biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của đại biểu tham dự buổi hội đàm.

Kết thúc buổi hội đàm, hai bên đã ký biên bản nghi nhớ về các lĩnh vực hợp tác trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để sinh viên của hai bên có điều kiện học tập, tìm hiểu văn hóa, giao lưu và chia sẻ thông tin để cùng nhau phát triển.

                                                                                       Phòng CNTT-TV.

Pin It

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đón tiếp và làm việc với Học viện Hồng Hà về lĩnh vực liên kết đào tạo.

 

Sau kết thúc tốt đẹp đợt học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Học viện Hồng Hà – Vân Nam, Trung Quốc do TS. Phạm Đức Long làm trưởng Đoàn. Vừa qua trường Đại học CNTT&TT đã tiếp đoàn đại biểu Học viện Hồng Hà do thầy Lý Tuấn Sinh làm trưởng đoàn cùng các thầy cô của học viện Hồng Hà. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có NGƯT.TS. Phạm Việt Bình – Hiệu trưởng nhà trường, cùng với lãnh đạo các khoa, các bộ môn trực thuộc cũng tới tham dự. Hai bên đã có cuộc hội đàm sôi nổi và cởi mở về các thế mạnh của mỗi bên và khả năng hợp tác của mình. Cuộc hội đàm đã thống nhất một số nội dung có khả năng hợp tác trong lĩnh vực liên kết đào tạo như sau:

1. Xây dựng chương trình liên kết đào tạo giữa hai bên cho ngành Điện tử - Tự động hóa bậc học Đại học chính quy.

2. Trao đổi Sinh viên: Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được gửi sang Học viện Hồng Hà thực tập số lượng từ 40-70 sinh viên.

3. Trao đổi về giáo viên: Mỗi bên sẽ làm cơ sở thực tập của phía đối tác, về phía trường Đại học Công Nghệ thông tin và Truyền thông sẽ gửi giáo viên sang học tiếng Trung và phía Học viện Hồng Hà cũng cử giáo viên sang trường để học thêm tiếng Việt và hàng năm mỗi bên sẽ tiếp nhận một số sinh viên như nhau của phía đối tác sang thực tập tại trường mình. Số sinh viên này sẽ được cung cấp phòng ở, tạo điều kiện cho việc hoạt động thực tập của mình.

hha

TS.Phạm Việt Bình – Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghệ Thông tin và Truyền thông và ông Lý Tuấn Sinh – Trưởng đoàn đại biểu Học viện Hồng Hà đã ký biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của đại biểu tham dự buổi hội đàm.

Kết thúc buổi hội đàm, hai bên đã ký biên bản nghi nhớ về các lĩnh vực hợp tác trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để sinh viên của hai bên có điều kiện học tập, tìm hiểu văn hóa, giao lưu và chia sẻ thông tin để cùng nhau phát triển.

                                                                                       Phòng CNTT-TV.

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama