Left-Banner
Right-Banner

Đón tiếp và làm việc với đại diện Ban điều phối dự án VLIR của vương quốc Bỉ về việc triển khai dự án quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học 

        Trong những năm gần đây, với xu thế IoT (Internet of Things) và WoT (Web of Things) đã tạo ra động lực thúc đẩy mạnh mẽ những nghiên cứu về mạng cảm biến không dây (WSNs - Wireless Sensor Networks) trong cộng đồng khoa học quốc tế bởi khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của xã hội như nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giao thông, hàng hải và y tế.

       Với vị trí thứ tư trong tổng số hơn 70 dự án quốc tế, dự án “Exploring future university development cooperation in rural North Vietnam supported by existing partnerships: a harvest and seed approach”, (mã số ZEIN2011Z099) do trường đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông đề xuất, đã được vương quốc Bỉ phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện từ năm 2012. Đây là dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mạng cảm biến không dây gồm bốn trường đại học: Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU), Vrije Universiteit Brussel (VUB), Erasmushoge school Brussel (ESB) và trường đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST), trong đó, trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò chính trong việc triển khai nghiên cứu lĩnh vực mạng cảm biến không dây.

       Dự án VLIR ZEIN2011Z099 có mục tiêu đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu về lĩnh vực mạng cảm biến không dây nhằm phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực WSNs cho trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, tạo tiền đề triển khai những dự án quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực trung du miền núi phía Bắc của Việt Nam.

       Với mục tiêu đó, trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã thành lập bốn nhóm nghiên cứu gồm: nhóm Arduino, nhóm Zolertia, nhóm Communication và nhóm Mobility nhằm nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng cảm biến không dây truyền thông hợp nhất qua mạng IP. Việc xây dựng thành công mô hình mạng cảm biến không dây truyền thông hợp nhất này sẽ tạo nền tảng phát triển nhiều ứng dụng hữu ích như ngôi nhà thông minh (smart house), lưới điện thông minh (smart grid), tương tác theo ngữ cảnh (context-aware) và giám sát tự động (smart tracking).

       Nhằm nghiệm thu kết quả nghiên cứu năm thứ nhất của dự án VLIR ZEIN2011Z099,  Ông Joeri Gerrits Giám đốc chương trình, điều phối viên dự án và Bà Kris Steenhaut cán bộ trường Vrije Brussel đã tới thăm và làm việc với ICTU vào cuối năm 2012. Trong thời gian này, nhóm nghiên cứu của ICTU đã trình bày các kết quả đạt được trong năm thứ nhất như sau:

       Đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu về công nghệ truyền thông tiên tiến tại phòng 308A, C1 của ICTU, với các trang thiết bị hiện đại và tiên tiến được đầu tư từ dự án về lĩnh vực mạng cảm biến không dây.

       Nghiên cứu về nền tảng Arduino và xây dựng thành công mô hình thí nghiệm về ngôi nhà thông minh dựa trên nền tảng Arduino.

       Nghiên cứu về nền tảng Zolertia và xây dựng thành công mô hình mô hình thí nghiệm về hệ thống an ninh chống trộm và cảnh báo cháy tự động qua mạng viễn thông.

       Nghiên cứu về công nghệ chuyển đổi giữa IPv4 với IPv6 và xây dựng thành công mô hình kết nối mạng IPv6 qua nền tảng mạng IPv4.

       Xây dựng chương trình truyền thông giữa IPv6 clients qua nền tảng IPv4.

       Nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên Winform, trên smartphone OS Android và phát triển ứng dụng giám sát môi trường trên smartphone.

       Viết được 01 bài báo khoa học được đăng trên SpringerLink và Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) của Springer.

       Đạt được 03 giải thưởng (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích) tại Triển lãm sản phẩm sáng tạo khoa học và công nghệ của sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ Đại học Thái Nguyên, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

       Đào tạo bồi dưỡng cho 8 giảng viên, 38 sinh viên thuộc ngành CNTT và ĐTVT về các lĩnh vực nghiên cứu của dự án

       Trong thời gian làm việc tại ICTU, ông Joeri đã đánh giá rất cao về các kết quả mà ICTU đạt được trong năm thứ nhất khi triển khai dự án hợp tác quốc tế VLIR ZEIN2011Z099. Đồng thời, Ông cũng nhấn mạnh: việc thực hiện thành công dự án VLIR ZEIN2011Z099 là nền tảng quan trọng và tạo cơ hội rất lớn để ICTU có thể được tài trợ triển khai tiếp phase 2 về lĩnh vực mạng cảm biến không dây.

 

vlir1

Ban giám hiệu, Ban điều phối dự án VLIR vương quốc Bỉ, Ban quản lý khoa học ĐHTN  và nhóm nghiên cứu của nhà trường chụp ảnh lưu niệm

       Với những thành công bước đầu của dự án quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học VLIR ZEIN2011Z099, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đại học CNTT&TT giao nhiệm vụ cho nhóm dự án xây dựng đề xuất một dự án tiếp theo để phát huy kết quả và tận dụng mối quan hệ tốt đẹp đã có nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Dưới đây là một số hình về hoạt động của Ban điều phối dự án VLIR vương quốc Bỉ trong thời gian làm việc tại ICTU.

vlir1

Ban giám hiệu, đại diện Ban điều phối dự án VLIR vương quốc Bỉ và nhóm nghiên cứu của nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại phòng ATCLab. 

vlir1

Thảo luận của nhóm Arduino với Ông Joeri Gerrits tại phòng ATCLab của ICTU.

Pin It

Đón tiếp và làm việc với đại diện Ban điều phối dự án VLIR của vương quốc Bỉ về việc triển khai dự án quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học 

        Trong những năm gần đây, với xu thế IoT (Internet of Things) và WoT (Web of Things) đã tạo ra động lực thúc đẩy mạnh mẽ những nghiên cứu về mạng cảm biến không dây (WSNs - Wireless Sensor Networks) trong cộng đồng khoa học quốc tế bởi khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của xã hội như nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giao thông, hàng hải và y tế.

       Với vị trí thứ tư trong tổng số hơn 70 dự án quốc tế, dự án “Exploring future university development cooperation in rural North Vietnam supported by existing partnerships: a harvest and seed approach”, (mã số ZEIN2011Z099) do trường đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông đề xuất, đã được vương quốc Bỉ phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện từ năm 2012. Đây là dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mạng cảm biến không dây gồm bốn trường đại học: Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU), Vrije Universiteit Brussel (VUB), Erasmushoge school Brussel (ESB) và trường đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST), trong đó, trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò chính trong việc triển khai nghiên cứu lĩnh vực mạng cảm biến không dây.

       Dự án VLIR ZEIN2011Z099 có mục tiêu đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu về lĩnh vực mạng cảm biến không dây nhằm phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực WSNs cho trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, tạo tiền đề triển khai những dự án quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực trung du miền núi phía Bắc của Việt Nam.

       Với mục tiêu đó, trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã thành lập bốn nhóm nghiên cứu gồm: nhóm Arduino, nhóm Zolertia, nhóm Communication và nhóm Mobility nhằm nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng cảm biến không dây truyền thông hợp nhất qua mạng IP. Việc xây dựng thành công mô hình mạng cảm biến không dây truyền thông hợp nhất này sẽ tạo nền tảng phát triển nhiều ứng dụng hữu ích như ngôi nhà thông minh (smart house), lưới điện thông minh (smart grid), tương tác theo ngữ cảnh (context-aware) và giám sát tự động (smart tracking).

       Nhằm nghiệm thu kết quả nghiên cứu năm thứ nhất của dự án VLIR ZEIN2011Z099,  Ông Joeri Gerrits Giám đốc chương trình, điều phối viên dự án và Bà Kris Steenhaut cán bộ trường Vrije Brussel đã tới thăm và làm việc với ICTU vào cuối năm 2012. Trong thời gian này, nhóm nghiên cứu của ICTU đã trình bày các kết quả đạt được trong năm thứ nhất như sau:

       Đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu về công nghệ truyền thông tiên tiến tại phòng 308A, C1 của ICTU, với các trang thiết bị hiện đại và tiên tiến được đầu tư từ dự án về lĩnh vực mạng cảm biến không dây.

       Nghiên cứu về nền tảng Arduino và xây dựng thành công mô hình thí nghiệm về ngôi nhà thông minh dựa trên nền tảng Arduino.

       Nghiên cứu về nền tảng Zolertia và xây dựng thành công mô hình mô hình thí nghiệm về hệ thống an ninh chống trộm và cảnh báo cháy tự động qua mạng viễn thông.

       Nghiên cứu về công nghệ chuyển đổi giữa IPv4 với IPv6 và xây dựng thành công mô hình kết nối mạng IPv6 qua nền tảng mạng IPv4.

       Xây dựng chương trình truyền thông giữa IPv6 clients qua nền tảng IPv4.

       Nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên Winform, trên smartphone OS Android và phát triển ứng dụng giám sát môi trường trên smartphone.

       Viết được 01 bài báo khoa học được đăng trên SpringerLink và Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) của Springer.

       Đạt được 03 giải thưởng (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích) tại Triển lãm sản phẩm sáng tạo khoa học và công nghệ của sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ Đại học Thái Nguyên, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

       Đào tạo bồi dưỡng cho 8 giảng viên, 38 sinh viên thuộc ngành CNTT và ĐTVT về các lĩnh vực nghiên cứu của dự án

       Trong thời gian làm việc tại ICTU, ông Joeri đã đánh giá rất cao về các kết quả mà ICTU đạt được trong năm thứ nhất khi triển khai dự án hợp tác quốc tế VLIR ZEIN2011Z099. Đồng thời, Ông cũng nhấn mạnh: việc thực hiện thành công dự án VLIR ZEIN2011Z099 là nền tảng quan trọng và tạo cơ hội rất lớn để ICTU có thể được tài trợ triển khai tiếp phase 2 về lĩnh vực mạng cảm biến không dây.

 

vlir1

Ban giám hiệu, Ban điều phối dự án VLIR vương quốc Bỉ, Ban quản lý khoa học ĐHTN  và nhóm nghiên cứu của nhà trường chụp ảnh lưu niệm

       Với những thành công bước đầu của dự án quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học VLIR ZEIN2011Z099, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đại học CNTT&TT giao nhiệm vụ cho nhóm dự án xây dựng đề xuất một dự án tiếp theo để phát huy kết quả và tận dụng mối quan hệ tốt đẹp đã có nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Dưới đây là một số hình về hoạt động của Ban điều phối dự án VLIR vương quốc Bỉ trong thời gian làm việc tại ICTU.

vlir1

Ban giám hiệu, đại diện Ban điều phối dự án VLIR vương quốc Bỉ và nhóm nghiên cứu của nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại phòng ATCLab. 

vlir1

Thảo luận của nhóm Arduino với Ông Joeri Gerrits tại phòng ATCLab của ICTU.

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama