Left-Banner
Right-Banner

Chuyến viếng thăm và làm việc với đoàn Trung Quốc


Ngày 30 tháng 10 năm 2009. Đoàn Trung Quốc sang thăm và làm việc với Khoa công Nghệ Thông tin- Đại học Thái Nguyên.Đoàn gồm 5 người do PGS.TS Trịnh Hy-Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế của Đại học Hồng Hà -Tỉnh Vân Nam- Trung Quốc dẫn đầu. Ban lãnh đạo khoa, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và giám đốc Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Thái Nguyên đã đón tiếp và làm việc với đoàn.

Mục đích chuyến viếng thăm lần này là trao đổi công tác liên kết Đào tạo, hợp tác khoa học chuyển giao công nghệ. Trong những năm qua trường Đại học Hồng Hà đã liên kết với Trường Đại học Sư phạm mở 1 lớp thạc sỹ Tiếng Việt và có một số hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm. Trong tương lai sẽ hợp tác với Khoa Công nghệ Thông tin đào tạo về lĩnh vực CNTT- Tự Động Hóa và mở 1 Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế tại Đại học Thái Nguyên

Ban lãnh đạo khoa CNTT- ĐHTN đã thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn đoàn đã đến thăm và mong rằng sau chuyến viến thăm này mối quan hệ giữa trường sẽ càng phát triển

Pin It

Chuyến viếng thăm và làm việc với đoàn Trung Quốc


Ngày 30 tháng 10 năm 2009. Đoàn Trung Quốc sang thăm và làm việc với Khoa công Nghệ Thông tin- Đại học Thái Nguyên.Đoàn gồm 5 người do PGS.TS Trịnh Hy-Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế của Đại học Hồng Hà -Tỉnh Vân Nam- Trung Quốc dẫn đầu. Ban lãnh đạo khoa, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và giám đốc Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Thái Nguyên đã đón tiếp và làm việc với đoàn.

Mục đích chuyến viếng thăm lần này là trao đổi công tác liên kết Đào tạo, hợp tác khoa học chuyển giao công nghệ. Trong những năm qua trường Đại học Hồng Hà đã liên kết với Trường Đại học Sư phạm mở 1 lớp thạc sỹ Tiếng Việt và có một số hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm. Trong tương lai sẽ hợp tác với Khoa Công nghệ Thông tin đào tạo về lĩnh vực CNTT- Tự Động Hóa và mở 1 Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế tại Đại học Thái Nguyên

Ban lãnh đạo khoa CNTT- ĐHTN đã thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn đoàn đã đến thăm và mong rằng sau chuyến viến thăm này mối quan hệ giữa trường sẽ càng phát triển

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama