Các cơ hội thực tập tại nước ngoài theo chương trình IAESTE

 Link update 48 cơ hội thực tập hiện có: Goo.gl/BNegd5

Các ngành hiện có: Kiến trúc, Xây dựng, Sinh học, Hóa sinh, Hóa học, Kinh tế, IT, Máy tính, Lập trình, Cơ khí, Vật liệu, Điện tử.

Hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJU

Thông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eG

Liên lạc:

Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong) 
Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org
Website: iaestevietnam.org 
Facebook: fb.com/iaestevietnamfb.com/groups/iaestevietnam