Left-Banner
Right-Banner

Tổ chức thi bài thi tin học TOPCIT

Chiều ngày 22/4/2018, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện thúc đẩy Công nghệ Thông tin và Truyền thông (IITP) Hàn Quốc và Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thi bài thi tin học TOPCIT cho 81 thí sinh chuyên ngành Công nghệ Thông tin của trường.

topcit 1

TS. Nguyễn Hải Minh – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin phát biểu động viên các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Ông Jang Soon Park – Phó Giám đốc IITP, Hàn Quốc giới thiệu về bài thi TOPCIT

TOPCIT là chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin do Hàn Quốc cấp được xây dựng bắt đầu từ năm 2014. Hiện nay, Hàn Quốc đang mong muốn nhân rộng mô hình chứng chỉ này đến các nước khác, trong đó có Việt Nam. Khi làm việc tại một số công ty của Hàn Quốc, phía công ty sẽ yêu cầu các ứng viên phải có chứng chỉ này. Trong nội dung bài thi TOPCIT, các thí sinh sẽ phải trả lời 65 câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau và thời gian làm bài 150 phút.

Thí sinh tập trung, chăm chú thực hiện phần thi của mình.

Đây là lần đầu tiên nhà trường phối hợp với IITP và Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bài thi tin học TOPCIT. Hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm mục đích mở rộng mối quan hệ trong liên kết đào tạo tạo, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Đồng thời chuẩn bị cho sinh viên của nhà trường, đặc biệt là sinh viên ngành công nghệ thông tin và truyền thông trang bị những kỹ năng cần thiết, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.

 

Tổ chức thi bài thi tin học TOPCIT

Chiều ngày 22/4/2018, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện thúc đẩy Công nghệ Thông tin và Truyền thông (IITP) Hàn Quốc và Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thi bài thi tin học TOPCIT cho 81 thí sinh chuyên ngành Công nghệ Thông tin của trường.

topcit 1

TS. Nguyễn Hải Minh – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin phát biểu động viên các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Ông Jang Soon Park – Phó Giám đốc IITP, Hàn Quốc giới thiệu về bài thi TOPCIT

TOPCIT là chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin do Hàn Quốc cấp được xây dựng bắt đầu từ năm 2014. Hiện nay, Hàn Quốc đang mong muốn nhân rộng mô hình chứng chỉ này đến các nước khác, trong đó có Việt Nam. Khi làm việc tại một số công ty của Hàn Quốc, phía công ty sẽ yêu cầu các ứng viên phải có chứng chỉ này. Trong nội dung bài thi TOPCIT, các thí sinh sẽ phải trả lời 65 câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau và thời gian làm bài 150 phút.

Thí sinh tập trung, chăm chú thực hiện phần thi của mình.

Đây là lần đầu tiên nhà trường phối hợp với IITP và Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bài thi tin học TOPCIT. Hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm mục đích mở rộng mối quan hệ trong liên kết đào tạo tạo, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Đồng thời chuẩn bị cho sinh viên của nhà trường, đặc biệt là sinh viên ngành công nghệ thông tin và truyền thông trang bị những kỹ năng cần thiết, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama