Thông báo học bổng đào tạo thạc sỹ Italia

Phòng KH-CN&HTQT thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ như sau:

1. Chương trình đào tạo và số lượng học bổng

- Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Quản lý (Management Engineering): 01 suất học bổng

- Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Truyền thông (Communication Engineering and Electronic Technologies): 01 suất học bổng

- Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering): 02 suất học bổng

2. Thời gian nhận hồ sơ

- Đối với chương trình đào tạo Kỹ thuật quản lý và Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Truyền thông: Từ 14/6 - 25/6/2021

- Đối với chương trình đào tạo Kỹ thuật máy tính: Từ 14/6 - 28/6/2021

3. Thời gian đào tạo: 02 năm

4. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Salento, Italia

5. Đối tượng tham gia: Sinh viên đã hoặc sẽ tốt nghiệp trong vòng tháng 8/2021 các ngành liên quan đến CNTT, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử, truyền thông có kết quả lực học khá trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên.

6. Quyền lợi học bổng: Miễn học phí tại Trường Đại học Salento, miễn chỗ ở (phòng đơn trong KTX của Collegio ISUFI), một khóa học tiếng Italia miễn phí tại Trung tâm ngôn ngữ của trường và 2400 Euro từ các đối tác doanh nghiệp của UniSalento. Trong thời gian học tập, sinh viên có cơ hội được thực tập ở những doanh nghiệp này, và có cơ hội ký hợp đồng ở lại làm việc tại đó sau khi tốt nghiệp.

Các ứng viên quan tâm đăng ký xin vui lòng liên hệ trực tiếp với TS. Nguyễn Đức Bình - Phó trưởng phòng Phòng KH-CN&HTQT qua số điện thoại 0947.019.219 hoặc email ndbinh@ictu.edu.vn  hoặc đồng chí Trần Minh Thành qua số điện thoại 0979.046.855 hoặc email tmthanh@ictu.edu.vn để được tư vấn làm hồ sơ và đăng ký.

Trân trọng./.