Left-Banner
Right-Banner

Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ và nghiên cứu sinh tại Thái Lan

- Công nghệ thông tin (School of Computer Engineering, Institute of Engineering)
- Điện tử, điều khiển tự động (School of Electrical Engineering, Institute of Engineering)
- Viễn thông (School of Telecommunication Engineering, Institute of Engineering)
- Tiếng Anh (School of English, Institute of Social Technology).

Đến nay đã có 03 giảng viên của Khoa CNTT theo học thạc sĩ hoặc thực tập tại ĐH Suranaree. Trong thời gian tới Khoa CNTT sẽ tiếp tục cử cán bộ giáo viên sang học tập, thực tập tại ĐH Suranaree, trên cơ sở đó sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác trên những lĩnh vực mới sâu hơn và rộng hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình liên kết đào tạo tại Khoa CNTT. Vui lòng liên hệ email: phungthanhtu@gmail.com hoặc số điện thoại: 280 2460958.

Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ và nghiên cứu sinh tại Thái Lan

- Công nghệ thông tin (School of Computer Engineering, Institute of Engineering)
- Điện tử, điều khiển tự động (School of Electrical Engineering, Institute of Engineering)
- Viễn thông (School of Telecommunication Engineering, Institute of Engineering)
- Tiếng Anh (School of English, Institute of Social Technology).

Đến nay đã có 03 giảng viên của Khoa CNTT theo học thạc sĩ hoặc thực tập tại ĐH Suranaree. Trong thời gian tới Khoa CNTT sẽ tiếp tục cử cán bộ giáo viên sang học tập, thực tập tại ĐH Suranaree, trên cơ sở đó sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác trên những lĩnh vực mới sâu hơn và rộng hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình liên kết đào tạo tại Khoa CNTT. Vui lòng liên hệ email: phungthanhtu@gmail.com hoặc số điện thoại: 280 2460958.

Thông báo

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama