Left-Banner
Right-Banner

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về danh sách dự kiến nhân sự đưa vào quy hoạch đợt 2 năm 2019

Sáng ngày 10/12/2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về danh sách dự kiến nhân sự đưa vào quy hoạch.

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Trương Hà Hải – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt trong nhà trường.

D:DCIM100CANONIMG_9682.JPG

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhằm đảm bảo chặt chẽ, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đợt 2 năm 2019, trước khi tiến hành Hội nghị, căn cứ vào đánh giá cán bộ hàng năm, lãnh đạo nhà trường đã lựa chọn các đồng chí để bổ sung vào trong quy hoạch dựa trên năng lực thực tiễn, đủ tiêu chuẩn và có khả năng đảm nhiệm, đáp ứng tốt vị trí quy hoạch tương ứng. Hội nghị là bước thứ 2 trong quy trình 4 bước lấy ý kiến về danh sách dự kiến nhân sự đưa vào quy hoạch các chức danh của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026.

D:DCIM100CANONIMG_9679.JPG

TS. Nguyễn Văn Tảo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tảo nhấn mạnh đây là công việc rất quan trọng nhất, là cơ sở để cá nhân các đồng chí có định hướng bồi dưỡng sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu của công việc. Vì vậy, đề nghị các đồng chí cán bộ chốt phát huy tinh thần trách nhiệm, có sự lựa chọn tốt nhất các đồng chí trong danh sách quy hoạch. Đây cũng chính là căn cứ, là cơ sở quan trọng để tiến hành Hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ ở bước tiếp theo.

Sau phần phát biểu của TS. Nguyễn Văn Tảo, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến bổ sung vào danh sách quy hoạch các chức danh của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026.

D:DCIM100CANONIMG_9698.JPG

D:DCIM100CANONIMG_9712.JPG

Các đồng chí cán bộ chủ chốt tiến hành bỏ biếu tín nhiệm.

D:DCIM100CANONIMG_9692.JPG

Các đồng chí cán bộ chủ chốt tiến hành bỏ biếu tín nhiệm.

Sau Hội nghị, nhà trường sẽ tổ chức lấy ý kiến về danh sách nhân sự tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ. Trên cơ sở đó, tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ thảo luận, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch. Khi hoàn tất các bước, danh sách sẽ được gửi lên Đại học Thái Nguyên theo quy định.

 

Pin It

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về danh sách dự kiến nhân sự đưa vào quy hoạch đợt 2 năm 2019

Sáng ngày 10/12/2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về danh sách dự kiến nhân sự đưa vào quy hoạch.

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Trương Hà Hải – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt trong nhà trường.

D:DCIM100CANONIMG_9682.JPG

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhằm đảm bảo chặt chẽ, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đợt 2 năm 2019, trước khi tiến hành Hội nghị, căn cứ vào đánh giá cán bộ hàng năm, lãnh đạo nhà trường đã lựa chọn các đồng chí để bổ sung vào trong quy hoạch dựa trên năng lực thực tiễn, đủ tiêu chuẩn và có khả năng đảm nhiệm, đáp ứng tốt vị trí quy hoạch tương ứng. Hội nghị là bước thứ 2 trong quy trình 4 bước lấy ý kiến về danh sách dự kiến nhân sự đưa vào quy hoạch các chức danh của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026.

D:DCIM100CANONIMG_9679.JPG

TS. Nguyễn Văn Tảo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tảo nhấn mạnh đây là công việc rất quan trọng nhất, là cơ sở để cá nhân các đồng chí có định hướng bồi dưỡng sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu của công việc. Vì vậy, đề nghị các đồng chí cán bộ chốt phát huy tinh thần trách nhiệm, có sự lựa chọn tốt nhất các đồng chí trong danh sách quy hoạch. Đây cũng chính là căn cứ, là cơ sở quan trọng để tiến hành Hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ ở bước tiếp theo.

Sau phần phát biểu của TS. Nguyễn Văn Tảo, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến bổ sung vào danh sách quy hoạch các chức danh của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026.

D:DCIM100CANONIMG_9698.JPG

D:DCIM100CANONIMG_9712.JPG

Các đồng chí cán bộ chủ chốt tiến hành bỏ biếu tín nhiệm.

D:DCIM100CANONIMG_9692.JPG

Các đồng chí cán bộ chủ chốt tiến hành bỏ biếu tín nhiệm.

Sau Hội nghị, nhà trường sẽ tổ chức lấy ý kiến về danh sách nhân sự tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ. Trên cơ sở đó, tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ thảo luận, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch. Khi hoàn tất các bước, danh sách sẽ được gửi lên Đại học Thái Nguyên theo quy định.

 

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama