Left-Banner
Right-Banner

Chi hội FISU

 

MỜI THAM GIA TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CHI HỘI FISU

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của trường (14/12/2001-14/12/2021) và góp phần thúc đẩy nghiên cứu phát triển Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên phối hợp với Viện Công nghề Thông tin - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông", với Chủ đề "Trí tuệ nhân tạo trong Chuyển đổi số" viết tắt là VNICT.

Nhân dịp này, được sự hậu thuẫn và bảo trợ của Câu lạc bộ Khoa – Trường – Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (FISU), Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đăng cai tổ chức lễ thành lập và ra mắt Chi hội FISU Trung du-Miền núi phía Bắc.

Câu lạc bộ FISU được chính thức thành lập vào ngày 06/4/2018 tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Câu lạc bộ là nơi tụ hội, kết nối, định hướng, chia sẻ về đào tạo và nghiên cứu, để có tiếng nói chung tham gia vào các hoạt động phát triển giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT-TT của cả nước, mang lại lợi ích chính đáng cho các thành viên, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội về các mặt xây dựng giáo trình, cập nhật công nghệ mới, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học và đào tạo, đào tạo công nghệ mới, xây dựng các chứng nhận chuyên môn chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế và khu vực, kết nối doanh nghiệp góp phần đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc CNTT-TT trong khu vực và trên thế giới. 

Để công tác tổ chức lễ thành lập và ra mắt được long trọng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã xin phép Câu lạc bộ FISU được tổ chức sự kiện tiền thành lập Chi hội FISU Trung du – Miền núi phía Bắc trong thời gian diễn ra Hội thảo VNICT vào tháng 12/2021. Mục tiêu của Chi hội nhằm chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về CNTT-TT; và nghiên cứu xây dựng chương trình, mục tiêu, chiến lược ứng dụng CNTT-TT trong giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Trung du – Miền núi phía Bắc. Đồng thời, Chi hội cũng là kênh kết nối quảng bá hình ảnh và xúc tiến tuyển sinh của các thành viên tham gia.

Để hoạt động của Chi hội đạt kết quả mong muốn, Trường trân trọng kính mời các trường đại học, cao đẳng có đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT-TT đăng ký tham gia thành viên của Chi hội và gửi thông tin (theo mẫu) về email:  phongqlkhqhqt@ictu.edu.vn trước ngày 20/10/2021. Dự kiến trong tháng 11/2021 sẽ tổ chức 01 buổi họp bàn thảo, trao đổi và đưa ra những thể lệ hoạt động, dự kiến BCH Chi hội lâm thời trước khi ra mắt vào tháng 12/2021.

Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Điện thoại/Email
  (Người đại diện tham gia thành viên CLB)    

Thông tin chi tiết, xin liên hệ với:

- PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, địa chỉ email : ptnghia@ictu.edu.vn hoặc số điện thoại : 0918 372 988

- PGS.TS. Nguyễn Văn Huân - Trưởng phòng Phòng KH-CN&HTQT, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ e-mail: nvhuan@ictu.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 090 410 1008

 Ghi chú: Tên “Chi hội” mới được đặt dự kiến và sẽ được thảo luận tại cuộc họp để thống nhất tên gọi chung.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hiệu Trưởng

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa

Attachments:
Download this file (202103212249.pdf)Thư mời[ ]1059 kB

Chi hội FISU

 

MỜI THAM GIA TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CHI HỘI FISU

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của trường (14/12/2001-14/12/2021) và góp phần thúc đẩy nghiên cứu phát triển Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên phối hợp với Viện Công nghề Thông tin - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông", với Chủ đề "Trí tuệ nhân tạo trong Chuyển đổi số" viết tắt là VNICT.

Nhân dịp này, được sự hậu thuẫn và bảo trợ của Câu lạc bộ Khoa – Trường – Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (FISU), Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đăng cai tổ chức lễ thành lập và ra mắt Chi hội FISU Trung du-Miền núi phía Bắc.

Câu lạc bộ FISU được chính thức thành lập vào ngày 06/4/2018 tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Câu lạc bộ là nơi tụ hội, kết nối, định hướng, chia sẻ về đào tạo và nghiên cứu, để có tiếng nói chung tham gia vào các hoạt động phát triển giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT-TT của cả nước, mang lại lợi ích chính đáng cho các thành viên, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội về các mặt xây dựng giáo trình, cập nhật công nghệ mới, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học và đào tạo, đào tạo công nghệ mới, xây dựng các chứng nhận chuyên môn chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế và khu vực, kết nối doanh nghiệp góp phần đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc CNTT-TT trong khu vực và trên thế giới. 

Để công tác tổ chức lễ thành lập và ra mắt được long trọng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã xin phép Câu lạc bộ FISU được tổ chức sự kiện tiền thành lập Chi hội FISU Trung du – Miền núi phía Bắc trong thời gian diễn ra Hội thảo VNICT vào tháng 12/2021. Mục tiêu của Chi hội nhằm chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về CNTT-TT; và nghiên cứu xây dựng chương trình, mục tiêu, chiến lược ứng dụng CNTT-TT trong giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Trung du – Miền núi phía Bắc. Đồng thời, Chi hội cũng là kênh kết nối quảng bá hình ảnh và xúc tiến tuyển sinh của các thành viên tham gia.

Để hoạt động của Chi hội đạt kết quả mong muốn, Trường trân trọng kính mời các trường đại học, cao đẳng có đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT-TT đăng ký tham gia thành viên của Chi hội và gửi thông tin (theo mẫu) về email:  phongqlkhqhqt@ictu.edu.vn trước ngày 20/10/2021. Dự kiến trong tháng 11/2021 sẽ tổ chức 01 buổi họp bàn thảo, trao đổi và đưa ra những thể lệ hoạt động, dự kiến BCH Chi hội lâm thời trước khi ra mắt vào tháng 12/2021.

Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Điện thoại/Email
  (Người đại diện tham gia thành viên CLB)    

Thông tin chi tiết, xin liên hệ với:

- PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, địa chỉ email : ptnghia@ictu.edu.vn hoặc số điện thoại : 0918 372 988

- PGS.TS. Nguyễn Văn Huân - Trưởng phòng Phòng KH-CN&HTQT, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ e-mail: nvhuan@ictu.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 090 410 1008

 Ghi chú: Tên “Chi hội” mới được đặt dự kiến và sẽ được thảo luận tại cuộc họp để thống nhất tên gọi chung.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hiệu Trưởng

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa

Attachments:
Download this file (202103212249.pdf)Thư mời[ ]1059 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama