Left-Banner
Right-Banner

Văn bản chỉ đạo của Trường

Thông báo số 39/TB-BCĐ v/v Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHCNTT&TT vê việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Thông báo số 33/TB-BCĐ v/v Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Kế hoạch số 32/KH-BCĐ v/v Triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Thông báo KL tại cuộc họp về kế hoạch tiếp nhận LHS quay trở lại trường học tập.

Đề án tiếp nhận LHS trở lại trường học tập

Kế hoạch tiếp nhận LHS trở lại trường học tập

Pin It

Văn bản chỉ đạo của Trường

Thông báo số 39/TB-BCĐ v/v Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHCNTT&TT vê việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Thông báo số 33/TB-BCĐ v/v Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Kế hoạch số 32/KH-BCĐ v/v Triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Thông báo KL tại cuộc họp về kế hoạch tiếp nhận LHS quay trở lại trường học tập.

Đề án tiếp nhận LHS trở lại trường học tập

Kế hoạch tiếp nhận LHS trở lại trường học tập

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama