Left-Banner
Right-Banner

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam

Attachments:
Download this file (Ke hoach cham ĐATN K2 Ha Nam.pdf)Ke hoach cham ĐATN K2 Ha Nam.pdf[Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam]685 kB

Xem tiếp...

Thông báo thực tập chuyên nghành lớp VLVH K7

Thông báo thực tập chuyên nghành lớp VLVH K7

Attachments:
Download this file (Thong bao TTCN lop VLVH K7.pdf)Thong bao TTCN lop VLVH K7.pdf[Thông báo thực tập chuyên nghành lớp VLVH K7]651 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc thực tập cơ sở của lớp VLVH K8

Thông báo về việc thực tập cơ sở của lớp VLVH K8

Attachments:
Download this file (TTCS VLVH K8.pdf)Thông báo về việc thực tập cơ sở của lớp VLVH K8[Thông báo về việc thực tập cơ sở của lớp VLVH K8]630 kB

Xem tiếp...

Thông báo v/v hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam năm 2012

Thông báo v/v hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam năm 2012.

Attachments:
Download this file (ĐATN lop VLVH K2 Ha Nam.pdf)ĐATN lop VLVH K2 Ha Nam.pdf[ ]1550 kB

Xem tiếp...

Thông báo thực tập tốt nghiệp lớp VHVL K2 Hà Nam

Thông báo thực tập tốt nghiệp lớp VHVL K2 Hà Nam

Attachments:
Download this file (thong bao TTTN lop VLVH K2 Ha Nam.pdf)thong bao TTTN lop VLVH K2 Ha Nam.pdf[Thuc tap tot nghiep lop VLVH K2 Ha Nam]629 kB

Xem tiếp...

Quyết định và danh sách giao nhiệm vụ hướng dẫn ĐATN lớp VLVH K1 Sơn La

Quyết định và danh sách giao nhiệm vụ hướng dẫn ĐATN lớp VLVH K1 Sơn La

Attachments:
Download this file (quyetdinh.pdf)Quyết định và danh sách giao nhiệm vụ hướng dẫn ĐATN lớp VLVH K1 Sơn La[Quyết định và danh sách giao nhiệm vụ hướng dẫn ĐATN lớp VLVH K1 Sơn La]4863 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Quang

Căn cứ quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30/3/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên;

Attachments:
Download this file (thong bao.pdf)Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Qua[Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Quang]3398 kB

Xem tiếp...

Thông báo Báo cáo Thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp VLVH K1 Tuyên Quang

Theo kế hoạch đào tạo của lớp VHVL K1 Tuyên Quang, trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông thông báo kế hoạch chấm thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp....

Attachments:
Download this file (TTTN VHVL K1 TQ.pdf)Thông báo chi tiết[ ]1509 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam

Attachments:
Download this file (Ke hoach cham ĐATN K2 Ha Nam.pdf)Ke hoach cham ĐATN K2 Ha Nam.pdf[Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam]685 kB

Xem tiếp...

Thông báo thực tập chuyên nghành lớp VLVH K7

Thông báo thực tập chuyên nghành lớp VLVH K7

Attachments:
Download this file (Thong bao TTCN lop VLVH K7.pdf)Thong bao TTCN lop VLVH K7.pdf[Thông báo thực tập chuyên nghành lớp VLVH K7]651 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc thực tập cơ sở của lớp VLVH K8

Thông báo về việc thực tập cơ sở của lớp VLVH K8

Attachments:
Download this file (TTCS VLVH K8.pdf)Thông báo về việc thực tập cơ sở của lớp VLVH K8[Thông báo về việc thực tập cơ sở của lớp VLVH K8]630 kB

Xem tiếp...

Thông báo v/v hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam năm 2012

Thông báo v/v hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K2 Hà Nam năm 2012.

Attachments:
Download this file (ĐATN lop VLVH K2 Ha Nam.pdf)ĐATN lop VLVH K2 Ha Nam.pdf[ ]1550 kB

Xem tiếp...

Thông báo thực tập tốt nghiệp lớp VHVL K2 Hà Nam

Thông báo thực tập tốt nghiệp lớp VHVL K2 Hà Nam

Attachments:
Download this file (thong bao TTTN lop VLVH K2 Ha Nam.pdf)thong bao TTTN lop VLVH K2 Ha Nam.pdf[Thuc tap tot nghiep lop VLVH K2 Ha Nam]629 kB

Xem tiếp...

Quyết định và danh sách giao nhiệm vụ hướng dẫn ĐATN lớp VLVH K1 Sơn La

Quyết định và danh sách giao nhiệm vụ hướng dẫn ĐATN lớp VLVH K1 Sơn La

Attachments:
Download this file (quyetdinh.pdf)Quyết định và danh sách giao nhiệm vụ hướng dẫn ĐATN lớp VLVH K1 Sơn La[Quyết định và danh sách giao nhiệm vụ hướng dẫn ĐATN lớp VLVH K1 Sơn La]4863 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Quang

Căn cứ quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30/3/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên;

Attachments:
Download this file (thong bao.pdf)Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Qua[Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Quang]3398 kB

Xem tiếp...

Thông báo Báo cáo Thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp VLVH K1 Tuyên Quang

Theo kế hoạch đào tạo của lớp VHVL K1 Tuyên Quang, trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông thông báo kế hoạch chấm thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp....

Attachments:
Download this file (TTTN VHVL K1 TQ.pdf)Thông báo chi tiết[ ]1509 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama