Left-Banner
Right-Banner

Kế hoạch học tập cao học khóa 12 (2013 - 2015).
Theo chương trình đào tạo Cao học của Trường, các học viên lớp cao học khóa 12 sẽ thực hiện học các môn học theo quy định sau.
Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm.

Pin It
Attachments:
Download this file (Ke hoach hoc tap cao hoc khoa 12 (2013-2015).pdf)Kế hoạch học tập cao học khóa 12 (2013 - 2015)[Đợt tuyển sinh T3/2013]586 kB

Kế hoạch học tập cao học khóa 12 (2013 - 2015).
Theo chương trình đào tạo Cao học của Trường, các học viên lớp cao học khóa 12 sẽ thực hiện học các môn học theo quy định sau.
Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm.

Pin It
Attachments:
Download this file (Ke hoach hoc tap cao hoc khoa 12 (2013-2015).pdf)Kế hoạch học tập cao học khóa 12 (2013 - 2015)[Đợt tuyển sinh T3/2013]586 kB