Left-Banner
Right-Banner

Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ thông tin khóa 11

Sau hai năm học tập và nghiên cứu tại trường, ngày 15/08/2014 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho 86 học viên cao học khóa 11(Khóa 2012-2014) chuyên ngành Khoa học máy tính đã tốt nghiệp. Đến dự và chia vui với các tân Thạc sĩ khóa 11 có: PGS.TS Phạm Việt Bình – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Vũ Vinh Quang – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn Tảo – Phó Hiệu trưởng; TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể lãnh đạo các khoa, các phòng, các bộ môn trực thuộc nhà trường.

Sau 2 năm học tập, nghiên cứu và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, kết quả học tập của toàn khóa có 8 học viên xếp loại Giỏi chiếm 9,3%; 74 học viên loại khá chiếm 86%; 4 học viên loại trung bình chiếm 4,7% với kết quả này cũng thể hiện sự nỗ lực học tập và nghiên cứu khoa học của các học viên khóa 11.

Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS Phạm Việt Bình – Hiệu trưởng nhà trường đã chúc mừng thành tích mà các học viên đạt được, PGS cũng biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm vượt qua những khó khăn, trở ngại của các học viên đồng thời cũng cảm ơn các nhà khoa học đã sát cánh cùng nhà trường trong quá trình đào tạo, hướng dẫn khoa học cho các học viên để có được những kết quả tốt nhất. Thành công của các học viên sau quá trình học tập tại trường mới chỉ là bước đầu trên con đường khoa học, là tiền đề quan trọng để các học viên tiếp tục học tập, rèn luyện, vận dụng trong thực tiễn để có thể trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT&TT, góp phần tích cực trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ trao bằng tốt nghiệp Th.S Khóa 11.

 

PGS.TS Phạm Việt Bình, TS Vũ Vinh Quang trao bằng tốt nghiệp cho các tân Th.S.

 

Chụp ảnh lưu niệm cùng 86 tân Thạc sĩ.

 

Tân Th.S Phạm Thị Thanh Hương đại diện cho 86 học viên phát biểu cảm tưởng.

 

Pin It

Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ thông tin khóa 11

Sau hai năm học tập và nghiên cứu tại trường, ngày 15/08/2014 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho 86 học viên cao học khóa 11(Khóa 2012-2014) chuyên ngành Khoa học máy tính đã tốt nghiệp. Đến dự và chia vui với các tân Thạc sĩ khóa 11 có: PGS.TS Phạm Việt Bình – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Vũ Vinh Quang – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn Tảo – Phó Hiệu trưởng; TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể lãnh đạo các khoa, các phòng, các bộ môn trực thuộc nhà trường.

Sau 2 năm học tập, nghiên cứu và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, kết quả học tập của toàn khóa có 8 học viên xếp loại Giỏi chiếm 9,3%; 74 học viên loại khá chiếm 86%; 4 học viên loại trung bình chiếm 4,7% với kết quả này cũng thể hiện sự nỗ lực học tập và nghiên cứu khoa học của các học viên khóa 11.

Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS Phạm Việt Bình – Hiệu trưởng nhà trường đã chúc mừng thành tích mà các học viên đạt được, PGS cũng biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm vượt qua những khó khăn, trở ngại của các học viên đồng thời cũng cảm ơn các nhà khoa học đã sát cánh cùng nhà trường trong quá trình đào tạo, hướng dẫn khoa học cho các học viên để có được những kết quả tốt nhất. Thành công của các học viên sau quá trình học tập tại trường mới chỉ là bước đầu trên con đường khoa học, là tiền đề quan trọng để các học viên tiếp tục học tập, rèn luyện, vận dụng trong thực tiễn để có thể trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT&TT, góp phần tích cực trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ trao bằng tốt nghiệp Th.S Khóa 11.

 

PGS.TS Phạm Việt Bình, TS Vũ Vinh Quang trao bằng tốt nghiệp cho các tân Th.S.

 

Chụp ảnh lưu niệm cùng 86 tân Thạc sĩ.

 

Tân Th.S Phạm Thị Thanh Hương đại diện cho 86 học viên phát biểu cảm tưởng.

 

Pin It