Left-Banner
Right-Banner

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng Khóa 8 - Học kỳ I năm học 2013 - 2014

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng Khóa 8 - Học kỳ I năm học 2013 - 2014.

Attachments:
Download this file (TKB hoc lai he Cao Dang K8 HK1 nam hoc 2013-2014 (dot 1).pdf)Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng Khóa 8[Học kỳ I năm học 2013 - 2014.]1231 kB

Xem tiếp...

Thời khoá biểu học lại hệ cao đẳng chính quy kỳ hè đợt 5-2

Lịch học lại kỳ hè năm học 2012 - 2013 hệ Cao đẳng chính quy đợt 5-2 sau khi huỷ lớp

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng - Kỳ hè - Năm học 2012 - 2013

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng - Kỳ hè - Năm học 2012 - 2013 (đợt 4-1).

Chi tiết tại File đính kèm./.

Attachments:
Download this file (TKB hoc lai he CD ky he nam hoc 2012-2013 dot 4_1 (1).pdf)Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng[Kỳ Hè - Năm học 2012 - 2013]1402 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10

Attachments:
Download this file (CAO DANG K10-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10]440 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp CĐ K9A, Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 CĐ K8

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp CĐ K9A, Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 CĐ K8

Attachments:
Download this file (CAO DANG K9-TKB KY 3.pdf)Thời khóa biểu[Thời khóa biểu]1072 kB

Xem tiếp...

Lịch học lại năm học 2011-2012 lớp CĐ K7 môn GDTC (đợt 3)

Lịch học (học lại) năm 2011-2012 lớp Cao đẳng K7 môn Giáo dục thể chất (đợt 3)

Attachments:
Download this file (lich hoc hoc lai nam hoc 2011 -2012 lop cd k7 mon gdtc dot 3.pdf)Lịch học lại chi tiết[ ]446 kB

Xem tiếp...

Lịch học lại lớp CĐ CNTT K7 - đợt 3 năm học 2011-2012

Lịch học (học lại) năm học 2011-2012 lớp cao đẳng CNTT k7 - đợt 3

Attachments:
Download this file (lich hoc hoc lai nam hoc 2011 -2012 lop cd k7 cntt dot 3.pdf)Lịch học chi tiết[ ]2099 kB

Xem tiếp...

Lịch học lại lớp CĐ ĐTVT K7 - đợt 3 năm học 2011-2012

Lịch học (học lại) năm học 2011-2012 lớp cao đẳng ĐTVT k7 - đợt 3

Attachments:
Download this file (lich hoc hoc lai nam hoc 2011 -2012 lop cd k7 dtvt dot 3.pdf)Lịch học lại chi tiết[ ]712 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng Khóa 8 - Học kỳ I năm học 2013 - 2014

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng Khóa 8 - Học kỳ I năm học 2013 - 2014.

Attachments:
Download this file (TKB hoc lai he Cao Dang K8 HK1 nam hoc 2013-2014 (dot 1).pdf)Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng Khóa 8[Học kỳ I năm học 2013 - 2014.]1231 kB

Xem tiếp...

Thời khoá biểu học lại hệ cao đẳng chính quy kỳ hè đợt 5-2

Lịch học lại kỳ hè năm học 2012 - 2013 hệ Cao đẳng chính quy đợt 5-2 sau khi huỷ lớp

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng - Kỳ hè - Năm học 2012 - 2013

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng - Kỳ hè - Năm học 2012 - 2013 (đợt 4-1).

Chi tiết tại File đính kèm./.

Attachments:
Download this file (TKB hoc lai he CD ky he nam hoc 2012-2013 dot 4_1 (1).pdf)Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng[Kỳ Hè - Năm học 2012 - 2013]1402 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10

Attachments:
Download this file (CAO DANG K10-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10]440 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp CĐ K9A, Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 CĐ K8

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp CĐ K9A, Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 CĐ K8

Attachments:
Download this file (CAO DANG K9-TKB KY 3.pdf)Thời khóa biểu[Thời khóa biểu]1072 kB

Xem tiếp...

Lịch học lại năm học 2011-2012 lớp CĐ K7 môn GDTC (đợt 3)

Lịch học (học lại) năm 2011-2012 lớp Cao đẳng K7 môn Giáo dục thể chất (đợt 3)

Attachments:
Download this file (lich hoc hoc lai nam hoc 2011 -2012 lop cd k7 mon gdtc dot 3.pdf)Lịch học lại chi tiết[ ]446 kB

Xem tiếp...

Lịch học lại lớp CĐ CNTT K7 - đợt 3 năm học 2011-2012

Lịch học (học lại) năm học 2011-2012 lớp cao đẳng CNTT k7 - đợt 3

Attachments:
Download this file (lich hoc hoc lai nam hoc 2011 -2012 lop cd k7 cntt dot 3.pdf)Lịch học chi tiết[ ]2099 kB

Xem tiếp...

Lịch học lại lớp CĐ ĐTVT K7 - đợt 3 năm học 2011-2012

Lịch học (học lại) năm học 2011-2012 lớp cao đẳng ĐTVT k7 - đợt 3

Attachments:
Download this file (lich hoc hoc lai nam hoc 2011 -2012 lop cd k7 dtvt dot 3.pdf)Lịch học lại chi tiết[ ]712 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama