Lịch thi tốt nghiệp Cao đẳng K7 ngành Điện tử viễn thông năm 2011

Địa điểm thi: Giảng đường C4 – Trường ĐHCNTT&TT – ĐHTN

 

I. Hội đồng thi tốt nghiệp xét điều kiện dự thi: 05/12/2011

II. Sáng thứ 2 (12/12/2011): Thi môn: Cơ sở (150 phút)

STT

Nội dung

Thời gian

Hiệu lệnh

1

CBCT bốc thăm vào phòng thi

7h30

 

2

Gọi thí sinh vào phòng thi

7h40

3 tiếng trống

3

Nhận đề thi

7h45

6 tiếng trống

4

Bóc và phát đề cho thí sinh

7h50

9 tiếng trống

5

Tính thời gian làm bài

8h00

1   hồi trống

6

Thu bài

10h30

1 hồi 3 tiếng trống

III. Chiều thứ 2 (12/12/2011): Thi môn: Chuyên ngành (150 phút)

STT

Nội dung

Thời gian

Hiệu lệnh

1

CBCT bốc thăm vào phòng thi

13h30

 

2

Gọi thí sinh vào phòng thi

13h40

3 tiếng trống

3

Nhận đề thi

13h45

6 tiếng trống

4

Bóc và phát đề cho thí sinh

13h50

9 tiếng trống

5

Tính thời gian làm bài

14h00

1   hồi trống

6

Thu bài

16h30

1 hồi 3 tiếng trống

IV. Sáng thứ 3 (13/12/2011): Thi môn: Chính trị (120 phút)

STT

Nội dung

Thời gian

Hiệu lệnh

1

CBCT bốc thăm vào phòng thi

7h30

 

2

Gọi thí sinh vào phòng thi

7h40

3 tiếng trống

3

Nhận đề thi

7h45

6 tiếng trống

4

Bóc và phát đề cho thí sinh

7h50

9 tiếng trống

5

Tính giờ làm bài

8h00

1   hồi trống

6

Thu bài

10h00

1 hồi 3 tiếng trống

                                                                              HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP